İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek:DÖRT YIL ÖNCE YAZILAN DARBE İDDİANAMELERİ

Org. Başbuğ’un 2 yıl sonra yapacağı darbe suçu, 2 yıl önceden nasıl saptandı? Org. Yaşar Büyükanıt, bir yıla 3 darbe sığdırarak rekor kırdı! 2007-2008 yıllarında yazılan 8 darbe iddianamesi. 4 yıl önce ilan edilen “darbe liderleri”? Savcılara verilen darbe iddia...

Tarih:

Org. Başbuğ’un 2 yıl sonra yapacağı darbe suçu, 2 yıl önceden nasıl saptandı? Org. Yaşar Büyükanıt, bir yıla 3 darbe sığdırarak rekor kırdı! 2007-2008 yıllarında yazılan 8 darbe iddianamesi. 4 yıl önce ilan edilen “darbe liderleri”? Savcılara verilen darbe iddianameleri kılavuzu.

Eski Genelkurmay Başkanı E. Org. İlker Başbuğ’un iddianamesi, 2 Şubat 2012 günü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yollandı. Bu iddianame, 4 yıl önce, daha 2007-2008 yıllarında, gazete köşelerinde ve ısmarlanmış kitaplarda yayınlanmıştı. Bu yayınların en ünlüsü İsmet Berkan’ınkidir. 4-11 Nisan 2008 günleri arasında Radikal gazetesinde “imzasıyla” çıkan yazı dizisinde darbe senaryolarını ve liderlerini numaralandırarak açıklıyordu.

Psikolojik harekât mangası
Şamil Tayyar, Emre Aköz, Engin Ardınç, Hasan Cemal, Nazlı Ilıcak, Murat Yetkin, Alper Görmüş, Tamer Korkmaz, Perihan Mağden, Ali Bayramoğlu, Murat Belge, Aytekin Gezici, Zihni Çakır; o tarihte düzmece darbe senaryolarının açıklamasında görev üstlenen diğer isimler. Psikolojik harekât, yoğun olarak 2008 başında ve baharında yürütüldü.

2 yıl sonra yapılacak darbenin suçlusu!
Bu iddianamelerden en ilginci Org. İlker Başbuğ’un liderliğindeki “8. Darbe” konusundaydı. “2009 yılı için planladığı” yazılan bu darbenin iddianameleri, 2008 yılı başında piyasaya sürülmüştü. Org. Başbuğ, “2 yıl sonra yapacağı” darbenin suçlusu olarak saptanmıştı. Başbuğ’un “yargı çözer” diye pek güvendiği “yargı” böyle işliyordu.

Org. Büyükanıt hakkındaki iddianameler
Eski Genelkurmay Başkanı E. Org. Yaşar Büyükanıt’ın iddianamesi de, yine 2008 yılı başında kaleme alındı. Gazeteler, 2 Şubat 2012 günü soruşturmanın açıldığı haberini verdi. Oysa 4 yıl önce suçları tek tek saptanmıştı; kendisi 5, 6 ve 7. darbelerin lideri olarak suçlanıyordu; bir yıla üç darbe sığdırarak rekor kırmıştı.

Olaylar uydurma, darbeler “gerçek”!
Yapılan yayınlar, neredeyse bütünüyle uydurma olaylara dayanıyordu. Toplantılar, katılanlar, alınan kararlar, yapılan eylemler, uydurulmuştu. Bu yalanlar, ortaya bir bir serildi. Ortada bir tek “darbe” başlıkları kaldı. İddianamenin altı boştu. Ama iddia, bir gerçeğe dayanıyordu: Türk Ordusunun, İşçi Partisi’nin ve Türkiye’nin yurtsever güçlerinin beli kırılacaktı.
Son günlerde herkes soruyormuş: Sırada hangi iddianameler var. Org. İlker Başbuğ sonrası ayrı bir konu. Ama Başbuğ öncesindeki darbe senaryolarını 2007-2008 yıllarındaki psikolojik harekat yayınlarına bakarak saptamak mümkün. Bu işi, Gladyo ve Ergenekon (13. basım, s. 151 vd) kitabında ve Ergenekon Savunması’nda (s. 389 vd) yapmışız.
Önümüzdeki günlerin “yargı” faaliyetini önceden belirlemek açısından sunuyoruz:

1. Darbe Kurgusu
Tarih: 2001 sonbaharı.
Lideri: Gn. Kur. Bşk. Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu.
Konu: Ecevit'i başbakanlıktan indirip, Hüsamettin Özkan'ı baş-bakanlığa getirmek ve ABD'nin işgalinden önce Irak'ın kuzeyine konumlanmak (İsmet Berkan, Radikal, 4 Nisan 2008; Şamil Tayyar, Operasyon Ergenekon, s.25; Emre Aköz, Sabah, 22 Mart 2008; Engin Ardıç, Sabah, 23 Nisan 2008, 06 HK rumuzuyla).
2. Darbe Kurgusu
Tarih: Ağustos 2002.
Lideri: Gn. Kur. Bşk. Or. Hüseyin Kıvrıkoğlu.
Konu: İrticaya karşı mücadeledeki zaafı nedeniyle Org. Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanlığı'nı önlemek. Bu girişim başarı-sızlığa uğrayınca, Org. Aytaç Yalman'ın KKK, Org. Şener Eruygur'un Jandarma Genel Komutanı olmasını sağlamak (Aynı yerlerde).
3. Darbe Kurgusu
Tarih: Mart 2003.
Lideri: KKK Org. Aytaç Yalman.
Konu: ABD ordusunun Türkiye topraklarını kullanması için TBMM'ye sunulan izin tezkeresinin reddini sağlamak ve Kıbrıs'ta Annan Planı'nı baltalamak (İsmet Berkan, Radikal, 5-6 Nisan 2008; Şamil Tayyar, Operasyon Ergenekon, s.15, 19, 20, 26, 29, 30, 32, 40, 43, 44; Zaman gazetesinde söyleşi, 7 Nisan 2008; Hasan Cemal, Milliyet, 16 Nisan 2008; Nazlı Ilıcak, Sabah, 7 Nisan 2008; Murat Yetkin, Radikal, 6 Nisan 2008; Alper Görmüş, Nokta, 29 Mart 2007).
4. Darbe Kurgusu
Tarih: Ocak-Nisan 2004.
Lideri: JGK Org. Şener Eruygur ve ismi açıkça belirtilmeyen bir Kuvvet Komutanı.
Konu: KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı'nın Kofi Annan'ın ha¬kemliğini ret çabasına destek olmak ve askeri ihtilal yapmak. Başa¬rısızlığa uğrayınca "Ayışığı" planına geçmek (İsmet Berkan, Radikal, 5-6 Nisan 2008; Şamil Tayyar, Operasyon Ergenekon, s.25, 26, 29, 30, 40, 43, 44, 241; Zaman gazetesinde söyleşi, 7 Nisan 2008; Ha¬san Cemal, Milliyet, 16 Nisan 2008; Emre Aköz, Sabah, 13 Nisan, 26 Nisan 2008; Tamer Korkmaz, Yeni Şafak, 13 Nisan 2008; Nazlı Ilıcak, Sabah, 7 Nisan 2008; Murat Yetkin, Radikal, 6 Nisan 2008; Perihan Mağden, Radikal, 1 Nisan 2008; Alper Görmüş, Nokta, 29 Mart 2007).
5. Darbe Kurgusu
Tarih: 27 Nisan 2007.
Lideri: Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt.
Konu: Cumhuriyet mitinglerine ortam hazırlamak ve Genelkurmay'ın internet sitesinde 27 Nisan 2007 Bildirisi'ni yayınlamak (İsmet Berkan, Radikal, 10-11 Nisan 2008. Şamil Tayyar, Operasyon Ergenekon, s.42, 57. E. Van Savcısı Ferhat Sarıkaya, Şemdinli olayları iddianamesi. Ali Bay-ramoğlu, Bilgi Üniversitesi'nde İtalyan Savcı Felice Casson ile yapılan panelde¬ki açıklaması).
6. Darbe Kurgusu
Tarih: Mayıs 2007.
Lideri: Gn. Kur. Bşk. Org. Yaşar Büyükanıt.
Konu: Anayasa Mahkemesi'ne baskı yaparak 367. madde gerek¬çesiyle Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesini iptal ettirmek (Aynı yerlerde).
7. Darbe Kurgusu
Tarih: Mart 2008'de başladı.
Lideri: Gn. Kur. Bşk. Org. Yaşar Büyükanıt.
Konu: AKP'nin kapattırılması (Aynı yerlerde).
8. Darbe Kurgusu
Tarih: 2009 yılı için planlandı.
Lideri: Org. İlker Başbuğ.
Konu: İç çatışma çıkarıp, piyasaları alt üst ederek yaratılan ka¬os ortamında kanlı askeri ihtilal gerçekleştirmek. Şamil Tayyar şöy¬le özetliyor: "İlker Başbuğ geliyor. (...) 30 Ağustos 2008'den son¬raki beş-altı aylık bir hazırlık devresinden sonra 2009'da bir darbe planlıyorlar." (Şamil Tayyar, Neşe Düzel'in yaptığı görüşme, Taraf, 11-12-13 Şubat 2008. Aynı şekilde; Murat Belge, Taraf, 28-29 Ocak 2008; Aytekin Gezici, Ergenekon, s.189, 196; Şamil Tayyar, Operasyon Ergenekon, s.252 vd; Ali Bayramoğlu, Yeni Şafak, 10 Nisan 2008).

4 yıl önce gazetelerden ilan edilen iddianamelerin suçladığı orgenerallerden Org. Şener Eruygur, Hv. Org. İbrahim Fırtına, Org. İlker Başbuğ tutuklandı.
2008 yılı başında hangisi böyle bir ihtimali ciddiye almıştı?