1 Mayıs’ta Türk-İş’le Adana’ya

Türkiye’nin ve işçi Sınıfının zorluklarını aşmak için göreve

Tarih:

Türkiye’nin ve İşçi Sınıfının Zorluklarını Aşmak İçin Göreve

1 Mayıs’ta Türk-İş’le Adana’ya!

 

Türkiye işçi sınıfının, emekçilerin ve üreticilerin 1 Mayıs’ını selamlıyoruz.

 

Üretenler, emekçiler, toplumun bütün sınıfları gibi 1 Mayıs’a zorluklar içinde giriyor. İşçi sınıfının ve Türkiye’nin sorunları ağırlaşıyor.

 

1980 sonrası işçiyi, emekçiyi, üretenleri ezen sistemin sonuna geldik.

 

Türkiye, işçi sınıfıyla birlikte, yeni ve büyük bir kararın eşiğindedir. Vatan ve emek mücadelesi omuz omuzadır.

 

Önümüzdeki büyük çözümde emekçilerin siyasete ağırlığını koyması, hem Türkiye’nin zorluklarını aşmak bakımından hem de işçi sınıfının sorunlarını çözmek açısından zorunludur.

 

- İşçilerimizin ezici bir kısmı örgütsüzdür. Sendikalaşma mücadelesi veren emekçileriniz, işten çıkarılmaktadır. Sendika özgürlüğü ve örgütlü bir sınıf için etkin bir yasal düzenlemeyle ve sorunu kökten çözeceğiz.

 

- Kıdem tazminatının çeşitli gerekçelerle uygulanmaması veya uygulanmama tehdidi de işçilerimizin kabusu olmuştur. Kıdem tazminatını da devlet güvencesine bağlayacak yasal bir düzenleme yapacağız.

 

Sendikalarımızın yalnız sözleşmeleri yapan, maaşların takipçisi olan ve gerisine karışmak istemeyen tutumları, bugünkü koşullarda işçileri hak, hukuk ve güvencesini kaybetmekten kurtaramaz.

 

Ülkesine sahip çıkmayan ülke sorunlarına ilişkin duruşu olmayan işçi hareketinin ve sendikanın toplu sözleşmeden kaynaklanan ve diğer işçi hak ve hukukunu koruması da mümkün değildir.

 

İşçi sınıfı talep eden değil, yöneten konumlara gelmelidir.

 

14 Mayıs, büyük çözüm için işçi sınıfına ve hepimize büyük görevler yüklüyor.

 

Vatan Partisi, 55 yıldır, emek ve vatan mücadelesinin, işçi sınıfının ve üretenlerin sarsılmaz kalesi olarak Milletvekili seçimlerinde büyük çözümü temsil ediyor.

 

Vatan Partisi, 171 işçi Milletvekili adayı ile, istelerinde en çok işçi olan Partidir.

 

Yeni dünya, yükselen Asya uygarlığı ufuklarında kurulurken, işçi sınıfımızın, emekçilerimizin refahı, çözümleri, özlemleri de Asya ikliminde yükseliyor. Vatan Partisi, emekçilerin geleceği olan Türkiye’deki yükselen Asya’nın öncü Partisidir.

 

Türkiye’nin ve emekçilerimizin önündeki zorlukları vatanımıza ve emeğimize sahip çıkarak, bunun da gereği olarak, Vatan Partisi’ne oy vererek, Vatan Partisi’ni güçlendirerek aşacağız!

 

Bu 1 Mayıs’ta, vatan ve emek mücadelesinin kalesi TÜRK-İŞ’le birlikte, Adana’da olacağız.

 

 

Hüseyin Karanlık

Vatan Partisi Merkez İşçi-Sendika Bürosu Başkanı

Merkez Yürütme Kurulu Üyesi