Doğu Perinçek'in Eserleri

KİTAPLARI

Doğu Perinçek’in Bütün Eserleri

(Tarih sırasıyla, Nisan 2018)

1. ANAYASA VE PARTİLER REJİMİ - TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN İÇ DÜZENİ VE YASAKLANMASI REJİMİ- , Birinci basım, Türkiye’de Siyasi Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi başlığıyla, A.Ü.H.F. Yayını, Ankara, 1968; İkinci basım, Mayıs 1985; Üçüncü basım, Kasım 1985; Güncelleştirilmiş Dördüncü basım, Haziran 2008.

2. FAŞİZM HALKIN MÜCADELESİNİ DURDURAMAZ - SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNDEKİ KONUŞMA VE DİLEKÇELER, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Ocak 1975.

3. KIVILCIMLI’NIN BURJUVA DEVLET VE ORDU TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Şubat 1975 (10 bin adet). Bu kitapçık daha sonra Osmanlı’dan Bugüne Toplum ve Devlet kitabına girdi. İlk kez Proleter Devrimci Aydınlık, 31 ve 32. sayılarda dizi halinde yayımlanmıştı, 23 Şubat 1971 ve 2 Mart 1971.

4. KIBRIS MESELESİ, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Ocak 1976. İlk kez Halkın Sesi dergisinde dizi yazı olarak yayımlandı.

5. SOSYAL-EMPERYALİZM VE REVİZYONİZME KARŞI 1970’TE AÇILAN MÜCADELE, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Temmuz 1976.

6. SAHTE TKP’NİN REVİZYONİST PROGRAMININ ELEŞTİRİSİ, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Aralık 1976.

7. BOZKURT EFSANELERİ VE GERÇEK –ORTA ASYA KAVİMLERİNİN TARİHSEL GELİŞMELERİ- , Birinci basım (5 bin), Aydınlık Yayınları, Aralık 1976; İkinci basım (8 bin), Ağustos 1978; Üçüncü basım (10 bin), Ocak 1980; Geliştirilmiş Dördüncü basım (3 bin), Kaynak Yayınları, İstanbul, Kasım 1997; Geliştirilmiş Beşinci basım, Şubat 2003. Bu kitap 1973 yılında Mamak Cezaevi’nde yazıldı. İlk kez Ağustos 1976’da Aydınlık dergisinde yayımlandı, sayı 66, s.1 vd.

8. LENİN, STALİN, MAO’NUN TÜRKİYE YAZILARI, Birinci basım, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Mart 1977; İkinci basım, Kaynak Yayınları, Şubat 1991; Üçüncü basım, 1992.

9. DOĞRU EYLEM NEDİR? Birinci basım (10 bin), Aydınlık Yayınları, İstanbul, Haziran 1977; İkinci basım (5 bin), Eylül 1978. Önce Halkın Sesi dergisinde yayımlandı.

10. KEMALİST DEVRİM-1 TEORİK ÇERÇEVE, İlk iki basımda Kemalist Devrim başlığıyla, Birinci basım (10 bin), Aydınlık Yayınları, İstanbul, Kasım 1977; İkinci basım, Kasım 1979; Gözden geçirilmiş üçüncü basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Kasım 1992; Dördüncü basım, Mart 1995, Beşinci basım, Temmuz 1995; Altıncı basım, Mart 2000. Bu kitap, önce dizi halinde Halkın Sesi dergisinde yayımlandı.

11. ANARŞİNİN KAYNAĞI VE DEVRİMCİ SİYASET, Aydınlık Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Ağustos 1978; Değişik ve Genişletilmiş İkinci Basım, İstanbul, 1979.

12. TÜRKİYE DEVRİMİNİN YOLU, Aydınlık Yayınları, Birinci basım (10 bin), İstanbul, Mayıs 1979.

13. OSMANLI’DAN BUGÜNE TOPLUM VE DEVLET, Birinci basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Temmuz 1986; İkinci basım, Eylül 1986; Üçüncü basım, Kasım 1991; Geliştirilmiş Dördüncü basım, Temmuz 2009.

14. STALİN’DEN GORBAÇOV’A, Birinci basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ocak 1990; İkinci basım, Şubat 1990; Üçüncü basım, Ağustos 1991; Gözden geçirilmiş Dördüncü basım, Şubat 2010. Bu kitabın bazı bölümleri, daha önce Saçak dergisinin çeşitli sayılarında yayımlandı.

15. ABDULLAH ÖCALAN İLE GÖRÜŞME, Birinci basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim 1990; İkinci basım, Kasım 1990; Üçüncü basım, Kasım 1990; Dördüncü basım Kasım 1990; Beşinci basım, Ekim 1991; Genişletilmiş Altıncı basım, Eylül 2009; Genişletilmiş Yedinci basım, Ekim 2009. Bu görüşmeler daha önce 2000’e Doğru dergisinde dizi olarak yayımlandı.

16. PARTİ VE SANAT, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, 1992; Genişletilmiş İkinci basım, Eylül 1995.

17. TÜRK SORUNU, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Haziran 1993.

18. KEMALİST DEVRİM-2 DİN VE ALLAH, Birinci basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Eylül 1994; İkinci basım, Kasım 1994; Üçüncü basım, Şubat 1995; Dördüncü basım, Temmuz 1995; Beşinci basım, Aralık 1996; Geliştirilmiş Altıncı basım, Kasım 2007.

19. AYDIN VE KÜLTÜR, Kaynak Yayınları, Birinci basım, Nisan 1996; Genişletilmiş İkinci basım, Mart 2002.

20. AVRASYA SEÇENEĞİ –TÜRKİYE İÇİN BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA-, Kaynak Yayınları, birinci basım, İstanbul, Ekim 1996; İkinci basım, 1999.

21. ÇİLLER ÖZEL ÖRGÜTÜ, Kaynak Yayınları, Birinci, ikinci ve üçüncü basımlar, İstanbul, Aralık 1996; Dördüncü ve beşinci basımlar, Ocak 1997; Altıncı basım, Kasım 1997: Yedinci basım, Nisan 2013.

22. MEMİDİK KAPTAN'A MASALLAR, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Mayıs 1998.

23. ÖDP’NİN KİMLİĞİ, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Ekim 1998; İkinci basım, Kasım 1998; Üçüncü basım, Aralık 1998; Dördüncü basım, Kasım 2008.

24. BİR DEVLET OPERASYONU, Kaynak Yayınları, Mart 1999.

25. KEMALİST DEVRİM-3 ALTI OK, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Haziran 1999; İkinci basım, Temmuz 1999; Üçüncü basım, Mart 2000; Geliştirilmiş Dördüncü Basım, Nisan 2012.

26. KEMALİST DEVRİM-4 KURTULUŞ SAVAŞI’NDA KÜRT POLİTİKASI, Kaynak Yayınları, Birinci basım, Kasım 1999; İkinci basım, Aralık 1999; Genişletilmiş Üçüncü basım; Aralık 2012.

27. 28 ŞUBAT VE ORDU, Kaynak Yayınları, Birinci basım, Nisan 2000; Yeniden düzenlenmiş İkinci Basım Mayıs 2012.

28. EŞCİNSELLİK VE YABANCILAŞMA, Kaynak Yayınları, Birinci basım, Nisan 2000.

29. KAREN FOGG’UN E-POSTALLARI, Kaynak Yayınları, Birinci ve İkinci basım, İstanbul, Nisan 2002; Üçüncü ve Dördüncü basım, Mayıs 2002; Genişletilmiş Beşinci basım, Ekim 2005.

30. MAFYOKRASİ, –EMPERYALİST-KAPİTALİST SİSTEMİN MAFYALAŞMASI VE TÜRKİYE-, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Temmuz 2004, İkinci basım, Şubat 2005.

31. ORTA ASYA UYGARLIĞI, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Nisan 2005; Genişletilmiş İkinci basım, Eylül 2008.

32. ERMENİ SORUNUNDA STRATEJİ VE SİYASET, Kaynak Yayınları, Birinci basım, Mart 2006; Genişletilmiş ikinci basım, Eylül 2006.

33. KEMALİST DEVRİM-5 KEMALİZMİN FELSEFESİ VE KAYNAKLARI, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Ekim 2006; Genişletilmiş İkinci basım, Ekim 2011.

34. TAYYİP ERDOĞAN’IN YÜCE DİVAN DOSYASI - HAÇLI İRTİCA, Kaynak Yayınları, Birinci ve İkinci basım, İstanbul, Nisan 2007; Üçüncü ve Dördüncü basım Nisan 2008; Beşinci basım, Haziran 2008.

35. ATATÜRK’ÜN CHP PROGRAM VE TÜZÜKLERİ, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Mayıs 2008; İkinci Basım Mayıs 2008.

36. GLADYO VE ERGENEKON, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Ekim 2008; İki, Üç, Dört, Beş, Altı, Yedi ve Sekizinci basım, Ekim 2008; Dokuz, On, Onbir ve Onikinci basım, Kasım 2008; Geliştirilmiş 13. basım Mayıs 2009.

37. TÜRK ORDUSU’NDA STRATEJİ SORUNU, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Aralık 2008; İkinci ve Üçüncü basım, Aralık 2008; Dördüncü basım, Ocak 2009; Beşinci basım, Şubat 2009.

38. ERGENEKON SAVUNMASI, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Ağustos 2009. İkinci ve Üçüncü basım, Ağustos 2009; Dördüncü basım, Ekim 2009.

39. TOPRAK AĞALIĞI VE KÜRT SORUNU, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Mart 2010; İkinci ve Üçüncü basım, Mart 2010; Dördüncü basım Nisan 2010.

40. TÜRK ORDUSU KUŞATMAYI NASIL YARACAK, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Mayıs 2011; İkinci basım, Haziran 2011; Üçüncü basım, Ocak 2012.

41. BİLİMSEL SOSYALİZM VE BİLİM, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Kasım 2011; İki, Üç, Dört, Beş, Altı, Yedinci basım, Mayıs 2013’e kadar; Sekiz ve Dokuzuncu basım, Mayıs 2013.

42. ARKADAŞIM DENİZ GEZMİŞ, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Nisan 2012; Onuncu basım, Mayıs 2013.

43. OG’DAN OĞUR’A, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Kasım 2012; İkinci basım, Aralık 2012; Üçüncü basım, Mart 2013.

44. TÜRKİYE’NİN ANAYASA BİRİKİMİ, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Haziran 2012; İkinci ve Üçüncü basım, Haziran 2012.

45. TÜRKİYE SOLU VE PKK, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul Ağustos 2013; İkinci ve Üçüncü basım, Ağustos 2013; Dördüncü ve Beşinci basım, Eylül 2013.

46. LENİN STALİN MAO'NUN TÜRKİYE YAZILARI, Kaynak Yayınları Basım Tarihi: Ağustos 2014, 280 Sayfa

 

47. ASYA ÇAĞININ ÖNCÜLERİ, Basım Tarihi: Ekim 2015, 232 Sayfa

 

48. KEMALİST DEVRİM - 8 | BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK DEVRİMİ, Basım Tarihi: Ekim 2015, 216 Sayfa

 

49. KADIN KİTABI, Basım Tarihi: Mart 2016, 280 Sayfa

 

50. FETÖ DARBESİ, Kaynak Yayınları, Basım Tarihi: Kasım 2016 208 Sayfa

 

51. GÖNÜL DEFTERİ, Kaynak Yayınları, Basım Tarihi: Nisan 2018 448 Sayfa

 

52. HZ. MUHAMMED, Kaynak Yayınları, Basım Tarihi: Nisan 2019 120 Sayfa

 

53. ÜRETİM DEVRİMİ, Kaynak Yayınları, Basım Tarihi: Aralık 2019 78 Sayfa

 

 

BAŞKA YAZARLARLA BİRLİKTE VEYA İMZASIZ YAYINLARI

54. TÜRKİYE İHTİLALCİ İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ DAVASI-SAVUNMA (Arkadaşlarıyla birlikte), Birinci basım (25 bin), Aydınlık Yayınları, İstanbul, Eylül 1974; İkinci basım (15 bin), Kasım 1974, Üçüncü basım (5 bin), Aralık 1979; Dördüncü basım (3 bin), Kaynak Yayınları, İstanbul, Mart 1992.

55. PROLETER DEVRİMCİLERİN BİRLİĞİ (imzasız), Aydınlık Yayınları, İstanbul, Ekim 1977.

56. ÖZELLEŞTİRME DEĞİL KAMULAŞTIRMA, bir grup yazarla, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Ekim 1995; İkinci basım, Mart 1996.

57. İSLAMİYET VE BARIŞ TARTIŞMASI (M. Belge, A. Dilipak ile birlikte), Birinci basım, İstanbul, Ağustos 1997.

58. SUSURLUK KOMİSYONU TUTANAKLARI 1 –DOĞU PERİNÇEK VE MESUT YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI-, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 1997.

59. 91 SEÇİMLERİ LİDERLER AÇIK OTURUMU (Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü ile birlikte), Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Ağustos 1992.

60. LAİKLİK NEDİR –ALEVİLER NİÇİN LAİK OLMAK ZORUNDADIR- (Esat Korkmaz ile birlikte), Şahkulu Sultan Külliyesi Vakfı Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Ağustos 1998.

61. TARİHTEN GÜNCELLİĞE ERMENİ SORUNU (Arkadaşlarıyla birlikte), Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Nisan 2001; İkinci basım, Mayıs 2001;Üçüncü basım, Aralık 2001; Dördüncü basım, Mart 2007.

62. PERİNÇEK-İSVİÇRE DAVASI, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Mart 2012. (Aynı konuda Emekli Büyükelçi Pulat Tacar tarafından hazırlanan ve yine Kaynak Yayınları’ndan Ağustos 2012’de ilk baskısı yapılan DOĞU PERİNÇEK-İSVİÇRE DAVASI isimli bir kitap daha çıkmıştır).

 

 

YABANCI DİLDE YAYINLANAN ESERLERİ

63. TÜRKİYE İHTİLALCİ İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ DAVASI–SAVUNMA, Çince, Pekin 1976.

64. EURASİAN ALTERNATİVE, WORKERS’ PARTY (TURKEY) PUBLİCATİONS, İstanbul, November 1996.

65. THE KURDİSH QUESTİON, WORKERS’ PARTY (TURKEY) PUBLİCATİONS, İstanbul, November 1996.

66. MAFİOKRATİE -WANDLUNG DES İMPERİALİSTİSCH-KAPİTALİSTİSCHEEN SYSTEMS ZU MAFİA UND DİE FOLGEN FÜR DİE TÜRKEİ-, Çev. Ziynet ..., Kaynak Yayınları, Frankfurt/Main, Erste Auflage, Juli 2004.

67. DİE GROSSMAECHTE UND DİE ARMENİERFRAGE İN SOWJETİSCHENDOKUMENTEN, Çev. Ziynet ..., Kaynak Verlag, İstanbul, Temmuz 2005.

 

HAZIRLADIĞI VE DERLEDİĞİ KİTAPLAR

68. KOMİNTERN BELGELERİNDE TÜRKİYE-1 / KURTULUŞ SAVAŞI VE LOZAN, Çeviren: Fatma Artunkal; Birinci basım Boğazlar Meselesi Lozan ve Montrö başlığıyla, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Mart 1977; Yeniden düzenlenmiş ikinci basım, İstanbul, Kasım 1993; Genişletilmiş Üçüncü basım, Mayıs 1998; Dördüncü basım, Kasım 1999.

69. KEMALİST CUMHURİYET, KOMİNTERN BELGELERİNDE TÜRKİYE-2, Çevirenler: Işık Soner, Şule Perinçek, Mehmet Cengiz; Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Nisan 1994.

70. KÜRT SORUNU, KOMİNTERN BELGELERİNDE TÜRKİYE-3, Çevirenler: Fatma Artunkal; Birinci basım Kürt Millî Meselesi başlığıyla, Aydınlık Yayınları, Mart 1977; Yeniden düzenlenmiş ikinci basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 1994.

71. TÜRKİYE KOMÜNİST VE İŞÇİ HAREKETİ, KOMİNTERN BELGELERİNDE TÜRKİYE-4, Çeviren: Fatma Bursalı. Birinci basım, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Mart 1979.

72. ŞEFİK HÜSNÜ YAZI VE KONUŞMALAR, KOMİNTERN BELGELERİNDE TÜRKİYE-5, Çeviren: Fatma Artunkal. Birinci basım Şefik Hüsnü Komintern Organlarındaki Yazı ve Konuşmalar başlığıyla, Aydınlık Yayınları, Ağustos 1977; İkinci basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Haziran 1995.

73. ATATÜRK DİN VE LAİKLİK ÜZERİNE, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Ağustos 1997; İkinci basım, Aralık 1997; Üçüncü basım, Ağustos 1999; Genişletilmiş Dördüncü basım Ekim 2012.

 

ÇEVİRİLERİ

74. ENVER HOCA, REVİZYONİZM VE MACERACILIK YENİLGİYE MARKSİZM-LENİNİZM ZAFERE GÖTÜRÜR (Şule Perinçek ile birlikte), Aydınlık Yayınları, İstanbul, 1975).

75. ANTONOİO CARLO, SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1975.

76. JACEK KURON-KAROL MODZELEVSKİ, TEKELCİ BÜROKRATİK SOSYALİZM, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1976.

 

Ayrıca birçok broşürü, binin üzerinde dergi ve gazete yazısı var.

 

ÖNDERLİK ETTİĞİ DERGİ VE GAZETELER

1967: Dönüşüm Yazı Kurulu Üyesi ve Başyazarı.

1968: Forum Dergisi yöneticisi.

1968 Kasım-1969 Aralık: Aydınlık Sosyalist Dergisi Yazı Kurulu Üyesi ve önderi.

Temmuz 1969-Nisan1971: İşçi Köylü gazetesi Başyazarı ve önderi.

1970 Ocak-1971 Nisan: Proleter Devrimci Aydınlık Yazı Kurulu Üyesi ve önderi.

1974-1975: Haftalık Aydınlık Başyazarı.

1975: Halkın Sesi Dergisi

 

20 Mart 1978-12 Eylül 1980: Günlük Aydınlık Gazetesi Başyazarı.

1979: Türkiye Gerçeği Dergisi

1980: Ufuklar Dergisi

1984: Saçak Dergisi

 

1987-1991: 2000'e Doğru Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı.

1990: Eylem Dergisi

1993: Bilim ve Ütopya Dergisi

1993-1994: Günlük Aydınlık gazetesi yazarı ve daha sonra Başyazarı.

1994-2007: Haftalık Aydınlık Dergisi Başyazarı.

1997: Papirüs Dergisi

2010 Mart’ından bu yana: Günlük Aydınlık gazetesi yazarı.