YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KASABA POLİTİKASI

Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Yargıtay Geleneğine Yakışmayan Davranışlar Kaygı Verici Düzeydedir

Tarih:

YARGITAY TARİHİNDE EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MANZARALAR

 

Kamuoyunun gündemindeki Yargıtay Başkanlığı seçimleri sürerken, Yargıtay tarihimizde ve Yargı geleneğimizde eşi görülmemiş manzaralarla karşılaşıyoruz ve bu nedenle derin kaygı içindeyiz.

 

Yargıtay Başkanlığı seçiminde kimi adayların oy toplama amacıyla kişisel çıkarlara hitap eden mesajlar yayınlamaları karşısında sessiz kalamayız.

 

YARGITAY ÜYELERİNE YÜKSEK MAAŞ, KONUT, MESCİD, DİPLOMATİK PASAPORT VE İKBAL VAATLERİ

 

Yargıtay Başkanı seçiminde kimi adayların Yargıtay üyelerine yolladıkları mesajlarda, yüksek maaş, diplomatik pasaport, otel, mescid kapasitesi, yüksek emekli maaşı, yemeklerde iyileştirme, konut, ikbal vaatlerinde bulunulduğu kamuoyunun bilgisindedir.

 

YARGITAY DORUĞUNDA
YARGI BAĞIMSIZLIĞINI ÇİĞNEME İŞARETLERİ

 

Yine bu mesajlarda, “Cumhurbaşkanı ile görüşüldüğü ve kendisinin tercih edildiği” yönünde bilgiler yayınlanmaktadır.

 

Bugün Yargıtay Başkanı olmak için hükümet yetkililerinden destek aldıklarını belirtenler, yarın siyasal makamlardan emir alacaklarını ve yargı bağımsızlığını Yargıtay doruklarından çiğneyeceklerini ilan etmiş oluyorlar.

 

Bu yazışmalar konusunda hükûmetten ve ilgili kişilerden bir açıklama ya da yalanlama gelmemiştir.

TÜRK YARGISININ SORUNLARINI ÇÖZECEK GÖRÜŞLER DEĞİL
ÖZEL ÇIKARA SESLENEN KASABA POLİTİKASI

 

Yargıtay üyelerine çıkar vaatleri, Yargıtay Geleneğini ve Cumhuriyet Yargıcı karakterini çürüten boyutlara ulaşmıştır.

 

En yüksek yargı organımız olan Yargıtay’daki Başkanlık seçimindeki bu davranışlar, Yargıtay Başkanlığı seçimini değil, “kasaba politikası” diye anılan manzaraları hatırlatmaktadır. 

 

Yargıtay, kişisel menfaatlerin, ikbal peşinde koşma makamı değildir. 

 

Yargı bağımsızlığının kalesi olan Yargıtay’da hükümetle ve siyasal kurumlarla işbirliğinin propaganda aracı olarak kullanılması, ciddî tehlikelerin habercisidir.

 

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde, kimi adayların hükümetle ilişkileri üzerinden oy toplama girişimleri, yargıyı hükümet emrine sunmak gibi çok tehlikeli anlayışları gündeme getiriyor.

 

CUMHURİYET YARGICININ YÜKSEK KARAKTERİNİ TAHRİBE YÖNELİK DAVRANIŞLARI MAHKUM EDİYORUZ

 

Cumhuriyet Yargıcının cesur, bağımsız, halka ve hukuka bağlı, gerektiği zaman rüzgâra karşı tek başına kalsa dahi baş eğmeyen bilinci ve sarsılmayan vicdanı, kişisel menfaat hesaplarıyla tahrip ediliyor.

 

Yargıçlarımızın ve savcılarımızın tarihten gelen yüksek karakterini çürütmeye yönelik davranışları mahkûm ediyoruz.

 

CUMHURİYET’İN YARGIÇ KARAKTERİNİ
AYAĞA KALKMAYA ÇAĞIRIYORUZ

 

Millî Devletin ve Millî Yargının Türk milletinin bağımsızlığı ve geleceği konusunda tarihi bir rol oynayacağı dönemde, Cumhuriyetimizin yargı geleneğini yaşatmak, Türkiyemizin yakıcı ihtiyacıdır.

 

İçine girdiğimiz zorlu koşullarda, Cumhuriyetimizin tarihten gelen bağımsız, vicdanlı, cesur yargıç karakterini ayağa kalkmaya çağırıyoruz.