Türk dünyasına İran müjdesi

İran İslâm Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na katılma sürecini başarıya ulaştırma kararındayız

Tarih:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 19 Nisan 2023 günü saat 13.00’te Ankara’da Vatan Partisi Genel Merkezinde bir basın toplantısı yaparak, Vatan Partisi Başkanlık Kurulu’nun İran Devletinin Türk Devletleri Teşkilatı’na katılma sürecine ilişkin kararını açıkladı.


Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Kararı
-19 Nisan 2023-


1. Dünya Dengelerini Değiştirecek Tarihsel Atılım


Vatan Partisi Başkanlık Kurulu olarak, insanlığa çok önemli bir atılımın müjdesini veriyoruz. İran İslam Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na katılma süreci başlamıştır.

Vatan Partisi Başkanlık Kurulu, 19 Nisan 2023 günü Ankara’da toplanarak, İran İslam Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na davet edilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Türk Devletleri katında çalışmalar yürütülmesini oybirliğiyle kararlaştırdı. Partimiz, bu amaçla bütün taraflar katında girişimlerini olgunlaştırmakta ve sonuç alıcı bir aşamaya taşımaktadır. Başkanlık Kurulumuz, bu çalışmaları başarıya ulaştırma kararlılığını Türkiye, İran, Türk Devletleri ve Dünya kamuoyuna açıklıyor.


Vatan Partisi, İran Devleti temsilcileri ile yaptığı samimi ve yapıcı görüşmelerde, İran İslâm Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilâtına davet edilmesinin Asya Uygarlığı’nın yükselişine, bölgenin ekonomik gelişmesine ve dünya barışına önemli katkılarda bulunacağını saptamıştır.


Vatan Partisi, komşularımız Rusya ve İran devletleri ile Türkiye’nin enerji güvenliği, Doğu Akdeniz’de karşılaştığımız tehditler, Rusya’nın Ukrayna cephesinde ABD emperyalizmine karşı yürüttüğü savaş, NATO’nun Doğuya doğru genişlemesinin önlenmesi, terörün kökünün kazınması, tarihten gelen kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve yükselen Asya Uygarlığı’na ortak katkılar konularında geniş dayanışma olanaklarının bulunduğu görüşündedir.


2. Tarihsel Turan-İran İlişkileri


İran, Türk Devletlerinin ve kavminin binlerce yıldır komşusudur ve kardeşidir. İran milletini oluşturan İran halkı içinde yoğun bir Türk nüfus bulunmaktadır. İran’daki Azeri Türkleri, Türkmenler ve diğer Türk kökenli halklar, İran’ın birliğinin sağlam güvencesi olmak yanında, İran Devleti ile Türk devletleri arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın da harcını oluştururlar.


Türk ve Fars halkları tarih boyunca birbirine karışmış ve kaynaşmıştır. Türk ve İran kültürleri, binlerce yıllık yoğun ilişkiler içinde birbirini zenginleştirmiştir. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk’ünde belirtildiği üzere “Baş börksüz Fars Türksüz olmaz.” Türkçe ve Farsça kardeş diller olarak birbirini beslemiştir. Bu bağlamda İran, imparatorluk birikimiyle, siyasal gelenekleriyle ve kültürüyle Türk Dünyası ile iç içedir.


Bugün Türk Devletleri ile İran arasında tarihten gelen bu güçlü birliktelik yanında, güvenlik ve ekonomiden kültüre kadar her alanda ortak gelişme olanakları bulunmaktadır.3. İran’ın Katılmasıyla Açılacak Ufuklar


İran İslâm Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na katılması, Türk ve İran devletleri ve halklarının önünde yeni ufuklar açacaktır. Böylece:


3.1. Türkiye ve diğer Türk Devletleri ile İran arasındaki stratejik ortaklık örgütlenecek ve kurumlaşacaktır.


3.2. Türkiye’nin enerji güvenliği güçlenecek, Türk üreticisi ucuz mazota, doğal gaza ve benzine kavuşacak, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi büyüyecek, İran’a yönelik emperyalist yaptırımlar etkisiz kılınacaktır.


3.3. ABD emperyalizminin ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail devleti kurma girişimleri dün olduğu gibi yarın da bozguna uğratılacaktır.


3.4. Doğu Akdeniz’den Umman Denizi’ne kadar ülkelerimizin ve bölgenin güvenliği güçlenecektir.


3.5. Türkiye ile İran arasındaki gümrük duvarları kaldırılacak ve Batı Asya’da Ortak Pazar oluşturulmasının yolu açılacaktır.


3.6. İran ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aynı Teşkilatta buluşacak ve böylece KKTC’nin tanınması yolunda çok güçlü bir adım atılacaktır.


3.7. Türkiye’nin Asya’daki Türk Devletleri ve Asya Devletleri ile bağları tarih boyunca olduğu gibi İran Coğrafyası üzerinden kurulacak ve gelişecektir.


3.8. İran ile Azerbaycan arasındaki sorunlar kalıcı çözüme kavuşacaktır. Ermenistan, Türkiye-Rusya ve İran’ın oluşturduğu Kafkas Barışı içinde kucaklanacak ve ABD’nin bölgeye Ermenistan üzerinden müdahale olanakları bertaraf edilecektir.


3.9. Suudi Arabistan, Körfez Emirlikleri, Yemen ve bütün Arap Dünyasının ABD emperyalizmine karşı geliştirdikleri tavırla güçlenen Arap Birliği yanında Türk ve Fars Birliğinin de gelişmesiyle İslam Dünyasının Emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadelesi başarı yolunda ilerleyecektir.


3.10. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprakları birleşik Filistin Devleti hedefine ulaşmak için önemli bir adım atılmış olacaktır.


3.11.İran-Rusya-Türkiye’nin oluşturduğu Astana Süreci güçlenecek ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması yönündeki çalışmalar hızlanacaktır.


3.12. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuşak Yol Girişimi, İran’ın da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı sayesinde verimli sonuçlar elde edecektir.


3.13. Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS gibi insanlığa ve dünya barışına hizmet eden örgütlenmeler gelişecek ve güçlenecektir. Pakistan ve Hindistan ile Türk Devletleri ve İran arasındaki dayanışma kuvvet kazanacaktır.


3.14. Asya Uygarlığı’nın yükselişinde önemli bir atak hayata geçirilmiş olacaktır.4. Sürecin İlk Adımları Atıldı


- Vatan Partisi, İran’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na katılması için İran Devleti ile son derece olumlu, yapıcı ve verimli görüşmeler yapmıştır ve bu süreç başarıyla devam etmektedir.


- Partimiz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve diğer Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerin hükümetleri katında çalışmaları planlamıştır ve gerekli girişimleri yapacaktır.


- Vatan Partisi, sürecin ilerlemesi için Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanlığı ile görüşecek ve ortak çalışma önerecektir.


- Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi stratejik dostlarımızla da bu konuda görüş alışverişi ve işbirliğini geliştireceğiz.