Rus Rodina Partisi ve Vatan Partisi ortak basın toplantısı

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Doğu Perinçek: "Türkiye ve Rusya dünyanın geleceğinde belirleyici olacak"

Tarih:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Rus Rodina Partisi Ortak bir Basın Açıklaması yaptı. 


Rodina Parti Heyetinde; Heyet Başkanı Fedor Vladimiroviç Biryukov (Başkanlık Kurulu üyesi ve Enformasyon-Politika Dairesi Başkanı) - Aleksey Valeriyeviç Ryleev ( Başkanlık Kurulu üyesi, Genel Başkan Danışmanı) ve Vladimir Aleksyeviç Laktyuşin (Gençlik Kolları Başkanı) yer aldı

 

Doğu Perinçek toplantıya, Rodina Parti Heyetini takdimle başladı:

 

“Vatan Partisi ve Rodina Partisi olarak Türkiye’de görüşmeler yaptık. Daha önce Rusya’da da görüşmelerde bulunmuştuk. Her iki parti de vatansever ve dünyanın yeni çehresini dürbünle gözleyen, gören ve önümüzdeki süreci çok iyi analiz eden partiler.” sözlerinin ardından şöyle devam etti.

 

“Rusya’nın etkili partisi, vatansever partisi Rusya siyasetinde 21.yy’da son derece belirleyici rolleri olan Rodina Partisi’nin Heyet Başkanı sayın Biryukov’u ve diğer heyet üyelerini Türkiye’de selamlamaktan mutluluk duyuyoruz.

 

İki parti arasında son derece verimli ve dünya , bölge ve Türkiye – Rusya gerçekleri zemininde görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerde gördük ki bizim yıldızlarımız elele vermiştir ve Rusya - Türkiye vatanseverliği, dünyanın yakın geleceğinde son derece etkili rol üstlenecektir.

 

Yeni bir dünya kuruluyor. Bu çok önemli ve Türkiye ile Rusya bu yeni dünyanın kuruluşundaki en etkili üç – dört ülkesinden ikisidir. Zaten 20.yy’a baktığımız zaman bizim İstiklâl savaşımız, Rus devrimi dünyanın kaderini değiştiren roller oynadılar. Şimdi yine Türkiye ve Rusya’nın, dünyanın geleceğinde belirleyici olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz.


Atlantik çağı bitti. Artık ABD’nin efendilik iddiasının yer aldığı o Atlantik dönem arkada kalmıştır. Şimdi dünya, Avrasya çağına girmektedir. Bu yeni bir dünyadır. Bu Avrasya çağında Asya’nın öteki ucundan Avrupa’nın Atlantik kıyılarına kadar; İngiltere, Fransa ve Almanya dahil olmak üzere; bu ülkelerin kaderlerinin birleştiğini ve ABD’nin tek kutuplu dünya iddiasının artık sonuna geldiğimizi görüyoruz. Bu yeni kurulan dünyada devletler bağımsız olacak.

 

Avrasyacılık demek; Avrasya’nın dünyanın kaderini belirlediği çağda devletler bağımsız olacak ve milletler özgür olarak yaşayacak. Halklar kendi ekonomilerini, bizim Tür ve Rus devrimlerinin geleneğinde olduğu gibi halkçı, devletçi temelleri üzerinde üretim ekonomisi inşa ederek kuracaklar. İşte böyle bir dünyaya giriyoruz.

 

Burada Türkiye ve Rusya ön cephededir. ABD’nin 2. bir İsrail kurma çabaları, Irak’ı işgal arkasından Suriye’yi karıştırma girişimlerine karşı bugün Surşye’nin kuzeyindeki büyük mücadeleler, aynı zamanda yeni bir dünyanın habercileridir. Burada ayrıca Türkiye ve Rusya’nın da silah arkadaşı haline geldiğini görüyoruz.


Biz de burada iki parti olarak özellikle şu noktada birleştik; Türkiye’nin Irak – İran – Suriye ve Rusya ile işbirliği, bu yeni dünyanın kuruluşunda tayin edici önemdedir. Rusya başta olmak üzere tüm dostlarımız, Türkiye’nin Suriye ile işbirliğini her alana yaymasını dört gözle bekliyorlar. Bunu öğrenmek bizi çok mutlu etti ki Türkiye – Rusya ilişkilerinin anahtarının da aynı zamanda Suriye’den geçtiğini de öğrenmiş oluyoruz. Bunlar, Vatan Partisi olarak kaydettiğimiz önemli hususlardır.

 

Biraz evvel de belirttiğim gibi Rodina Partisi Rusya devleti üzerinde, Rus toplumu üzerinde etkili bir parti ve Rusya’nın Atlantik döneminden; yani Yeltsin ve Gorbaçovların bir zamanlar hüküm sürdüğü dönemden Avrasya çağına açılışında ve Rus vatanseverliğinin ve Rusya’nın Türkiye ile dostluğunun başladığı dönemde çok önemli görevler yaptı, önemli roller üstlendi. Bu yüzden biz Rodina Partisi’nin bu çabalarına sevgiyle bakıyoruz, umutla bakıyoruz, iyimserlikle bakıyoruz ve kendilerine Türkiye dostluğu konusunda gösterdikleri çabaları dolayısıyla da özellikle teşekkür ediyoruz. Her iki parti olarak da önümüze, dünyanın geleceğine umutla bakıyoruz, güvenle bakıyoruz. Ve şunu da çok iyi biliyoruz; bugün Rus vatanseverliği de Türk vatanseverliği de elele verdiği zaman dünyanın geleceğini de etkileyecek roller oynayacaktır. Her iki vatanseverlik de emperyalizme karşı dik durma geleneğini taşımaktadır. Biz Rusya ve Türkiye’nin vatanseverleri büyük miraslara sahibiz. Başı dik yaşama mirasını bize bırakan Türk ve Rus imparatorluk geleneklerinin arkasından Türk ve Rus devrimlerinin bize bıraktığı bağımsızlık mirası, halkçı miras, emekçilerden yana olmak gibi çok önemli programlar da bizi birbirimize yaklaştırmaktadır ve önümüzde kurulacak olan yeni dünyada Rodina Partisi ve Vatan Partisi’nin dayanışma içerisinde etkin roller oynayacağını çok iyi biliyoruz.

 

İki parti de kendi ülkelerindeki süreçlere önderlik ederek hükümet partileri olarak yakın gelecekte yine buluşacaklardır. Her iki parti de iktidar olma iddiasını taşıyan ve kendi ülkelerindeki süreçleri belirleyen, geleceği gören ve kendi toplumlarını, devletlerini etkileyen partilerdir. Bu bakımdan da birbirlerine benzemektedir.”