Kalıcı çözüm: Yatırımı ve üretimi artırmak!

İşçi-Sendika Bürosu Başkanımız Hüseyin Karanlık'tan asgari ücret açıklaması

Tarih:

1-    Rakam savaşının olduğu yerde, kalıcı ve gerçekçi çözümler konuşulmaz. Asgari ücret belirleme çalışmaları önceki dönemlerde olduğu gibi rakam savaşı ve rakam yarıştırma şeklinde başladı. Bu yaklaşımın kalıcı bir çözüm olmadığı yılların deneyimiyle ortadadır. Hükümet de, Altılı Masa da bu konuda çözüm odaklı bir program ve siyasete sahip değildir.

 

2-    Hızla artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında işçinin gerçek ücret kayıplarının giderilmesi güncel bir zorunluluktur. Ücret aşınmasını karşılayacak, çarşıları şenlendirecek, işçiye nefes aldıracak bir rakam belirlenmelidir.

 

3-    Tek bir çare vardır. Herkese iş, herkesin eşine, oğluna, yeğenine iş! Kalıcı çözümlere gidilmediği koşullarda her bir altı ay için nefes nefese koşturmaktan kurtulamayız. Çalışan insan sayımızı yani istihdamı artırmak, böylelikle üretimi artırmak. Bunun için de yatırımı artırmak. Bu da ancak devletin doğrudan yatırıma girişmesiyle ve yanı sıra ülke kaynaklarının köktenci önlemlerle, tasarruf yaparak yatırıma yönlendirilmesiyle mümkündür.

 

4-    Kaynak vardır. Bankaların devasa faiz ve kâr gelirleri her geçen ay katlanarak büyümektedir. Kurumlar vergisi ile bu büyük karlılığın halkın kaynağına dönüşmesi sağlanacaktır.  Yurtdışında tutulan, kıyı bankalarında saklanan ve milletimizin alın teri ve emeğinin ürünü olan, 300 ila 500 Milyar Dolarlık kaynak Türkiye’ye zecri tedbirlerle getirilecek, dolar, borsa ve faiz rantları yatırım ve üretim için kullanılacaktır.

 

 

5-    Türk-İş’in kırmızı çizgilerini benimsiyoruz. Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay işçilerimizin hakkını hassasiyetle gözetirken, ekmek teknesinin korunmasına dair de gösterdiği hassasiyet yerindedir. Sırtında yumurta küfesi olmayanlar, emek ve vatan ve cephesinin liderlerini yıpratma savaşı içine girmişlerdir. Bol keseden rakam üfürenlerin işçiyi, işsizi, işi ve ekmek teknesini zerre kadar düşünmedikleri görülüyor. Krizi alt etme gibi bir hedefleri ise zaten yok. Başarı kazanacağına da güveniyoruz.

 

6-    Kesin Çözüm: Vatan Partisi’nin Üretim Devrimi Programı 

Plan yapılacak, tasarruf politikaları kararlılıkla uygulanacak, istihdam arttırılacak, üretim seferberliğine geçilecek, refah yükselecek, adil paylaşım sağlanacaktır. Bu da ancak güçlü ve kararlı bir hükümet iradesiyle olur. Ne AK Parti iktidarı ne de Altılı Masa böyle bir politikayı hayata geçiremezler. Onların böyle bir niyet ve programları olmadığı gibi, dayandıkları güçler bakımından da uygulama şansları yoktur.

 

Ancak Vatan Partisi’nin merkezinde yer aldığı devrimci bir hükümet üretimci politika ve önlemleri hayata geçirebilir. Çare: Üreticilerin Milli Hükümetidir!