Emekliler en az asgari ücret kadar maaş almalıdır

Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili bir açıklama yaptı. Bursalı açıklamasında partimizin çözümlerini aktardı.

Tarih:

40 yıllık borçlanma ekonomisi ve bugün derinleşen ekonomik kriz, bütün üreticilerimizin ve halkımızın günlük yaşantısına ağır bir şekilde yansıyor.

Krizin faturası tamamen milletimizin sırtına yıkılıyor.

Bugün bu krizin en çok etkilediği kesimlerden biri de kuşkusuz emeklilerimizdir.

Nüfusumuzun yüzde 20’sini oluşturan, sayısı 16 Milyona ulaşan emeklilerimizin geniş çoğunluğu büyük zorluklarla, geçinmeye, çocuğunu okutmaya, kirasını ödemeye, hayatını idame ettirmeye çalışıyor.

TÜRK-İŞ’in hesaplamalarında 2023 yılı Eylül ayı 4 kişilik ailenin açlık sınırı 13.334 TL olarak belirleniyor.

16 Milyon emeklimizin yaklaşık 9 Milyonu aylık 7500 TL emekli maaşı almaktadır. Yani emeklilerimizin yarısından fazlası, açlık sınırının altındadır.

 

Vatan Partisi olarak çözümümüz: Emekliler en az asgari ücret kadar maaş almalıdır.

Asgari ücret, zaten insanın en alt düzeyde geçimini sağlamak için saptanan ücrettir. Emeklilerimiz de insan. Emeklilerimiz de geçinmeye çalışıyor, yaşamaya çalışıyor.

Yıllarını Türkiye için çalışarak geçiren, ter döken ve emekli olduktan sonra daha insanca yaşamak isteyen insanlarımıza sadaka reva görülemez. Emeklilerimizin onurunu, kişiliğini, insanca yaşamasını savunuyoruz.

Bir ülkede bankalar 350 Milyar TL kar ediyorsa, emekli maaşı 7500 TL olamaz.

Bir ülkede 500 Milyar Dolar dışarıya kaçırılıyorsa, emekli maaşı 7500 TL olamaz.

Bir ülkede Milletvekili maaşı 73.000 TL ise, emekli maaşı 7500 TL olamaz.

Üretim ve paylaşım ilişkileri bu denli çıkmaza girdiyse, sistem bitti demektir.

  

EMEKLİ SADAKAYA MUHTAÇ EDİLEMEZ

Bu koşullarda Sayın Cumhurbaşkanımız bırakın emekli maaşlarına artış yapmayı, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeneceğini açıkladı.

Sadaka mı veriyorsunuz emeklilerimize? Açıklanan, Sadaka Ekonomisinin çözümüdür. Yani çözüm değildir. Bu sistemin emekliye verdiği ikramiye, sadakadır.

 Kimse emeklilerimizi sadakaya muhtaç edemez. Emeklilerimiz buna da şükür demeyecek, hak ettiğini alacak.

Ancak bu Sadaka Ekonomisi sistemi içinde başka bir çözüm bulunmuyor.

 

KÖKLÜ ÇÖZÜM: ÜRETİM DEVRİMİ

40 yıldır Türkiye’yi borca batıran ve krizin bütün yükünü emekçilerimizin, emeklilerimizin sırtına yıkan bu sistem bitmiştir. Londra veya New York Bankaları kapısında borç dilenenler bu sistemi kurtaramazlar.

Vatan Partisi yalnız ücret artışını değil, emeklilerimizin ve bütün halkımızın refahını yükseltmek için köklü çözümü savunuyor.

Köklü çözüm: Üretim Devrimidir.

Plan, tasarruf, yatırım, istihdam ve üretim programıyla ve doğru bir dış politikayla Türkiye zenginleşir. Üretim artarsa yalnız ücretler değil, evlere giren maaş sayısı artar, herkesin oğluna, yeğenine, torununa iş bulunur, işsiz kalmaz, refah yükselir.

 

EMEKLİLERİ VATAN PARTİSİ’NE ÇAĞIRIYORUZ

Buradan emeklilerimize de sesleniyoruz.

Sadaka ekonomisine boyun eğmeyin. Sizleri iktidarıyla muhalefetiyle sadakaya mecbur bırakan sistem Partilerine oy vermeyin.

AK Parti hükümetinin de CHP’nin de İYİ Parti’nin ve diğerlerinin de çözümü aynıdır. Çünkü sistemleri ortaktır.

Sizlere bu sistemin içinde köklü çözüm yok ancak sadaka var.

Vatan Partisi, köklü çözümün partisidir. Bütün emeklilerimizi Vatan Partisi’ne davet ediyoruz.