Doğu Perinçek: Kira bedellerini üç yıl süreyle donduracağız

Genel Başkanımız Doğu Perinçek, düzenlediği basın toplantısı ile kira zamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Tarih:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (25 Nisan 2023, Salı) saat 13.00’te Parti’nin İstanbul İl Merkezinde bir basın toplantısı yaparak, Vatan Partisi’nin “Kira Bedellerinin Üç Yıl Süreyle Dondurulmasına ve Yeni Kira Sözleşmelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Önerisi”ni açıkladı. Perinçek, özetle şunları belirtti:


 
KİRALAR YAKIYOR


Kira derdi vatandaşı perişan etti. Füze gibi yükselen kira bedelleri, bütün malların fiyatlarını da etkiliyor ve hayatı pahalılaştırıyor. Kira bedellerinin artışı, enflasyonun ateşini yükselten en önemli etken oldu. O nedenle kiraların yükselişi, bütün vatandaşlarımızın ortak sorunu oldu.


 
ÇÖZÜM


Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu, 9 Mart 2023 Perşembe günü toplanmış ve “Kira Bedellerinin Üç Yıl Süreyle Dondurulmasına ve Yeni Kira Sözleşmelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Önerisi”ni oybirliğiyle kabul ederek kamuoyuna sunmayı kararlaştırdı. Kira yükü altında ezilen vatandaşımızı rahatlatacak çözümümüz, Partimizin Seçim Bildirgesi’nde de yer aldı. Aşağıdaki önerimizi birkaç gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunacağız ve hayata geçmesi için her olanağı değerlendireceğiz.


Vatan Partisi, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimine bütün illerde katılıyor.


İnsanca yaşayacağımız konut ihtiyacı ve kira bedellerinin dondurulması için, Oylar Vatan Partisi’ne!

 
Kira Bedellerinin Üç Yıl Süreyle Dondurulmasına ve
Yeni Kira Sözleşmelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Önerisi


1. Vatan Partisi bütün ailelerin çağdaş ve güvenli konut ihtiyacını beş yıl içerisinde çözüme kavuşturacaktır. Herkese, sağlıklı, güvenli, depreme dayanıklı ve uygarca yaşayabileceği konut sağlanacaktır. Bu hedefe ulaşmak için konut yapımı planlanacak, kooperatifleşme desteklenecektir. Konut sorunu serbest piyasanın insafından kurtarılacak ve temel barınma hakkı kapsamında ele alınacak, bütün vatandaşlarımızın çağdaş ve güvenli barınma hakkı kamu eliyle sağlanacaktır.


2. Mevcut kira sözleşmelerinde belirlenen kira bedelleri üç yıl için dondurulmuştur.


3. Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, yeni kira sözleşmeleri için tavan bedel uygulanır. Uygulama, kira bedellerinin dondurulduğu üç yıl içinde yapılacak yeni sözleşmeler için de geçerlidir.


4. Kira tavan bedelleri ilçe belediyeleri bünyesinde kurulan Kira İzleme Kurulları tarafından belirlenir. Kira sözleşmeleri bu tavan bedelini aşacak şekilde düzenlenemez. Konut ve işyerlerinin metrekare birim kira tavan bedelleri şu kıstaslara göre sınıflandırılır:


- Arsa rayiç bedeli

- Bina yaşı

- Teknik özellikler

- Şerefiye.


5. İlçe Belediye Kira İzleme Kurulları’nın belirlediği kira bedelleri, halkın yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve ülke çapında uyum sağlamak amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak Kira İzleme Kurulu tarafından denetlenir.


6. Kira bedellerine uygulanacak artış oranları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kira İzleme Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenir.


7. Kira bedellerinin dondurulduğu üç yılın sonunda, kira bedelleri ancak Kurullarca belirlenen tavan bedelin altında kalan konut ve işyerlerinde artırılabilir.


8. Konut ve işyeri kira sözleşmeleri e-devlet uygulaması üzerinden kiralamaya taraf olanlardan biri tarafından kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilir. Kira ödemeleri banka ya da PTT aracılığıyla yapılır. Resmî ve resmî olmayan farklı kira sözleşmelerinin saptanması durumunda sözleşmeye taraf olanlara sözleşmedeki yıllık kira bedelinin iki katı tutarında ceza uygulanır.


9. Tapu harçları ve vergiler ikinci konuttan başlayarak artan oranda artırılır.


10. Bu kanun, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.


 
GEREKÇE


Depremle birlikte bölgedeki vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi daha yakıcı ve acildir. Sorun yalnızca deprem felaketine uğrayan illerimizi değil, göç alan komşu illeri ve istihdamın yoğun olduğu büyük kentlerimizi de etkilemektedir. Türkiye bir deprem ülkesidir. Er ya da geç depremler beklenmektedir. Kısa, orta ve uzun vadede bütüncül önlemler gerekmektedir.


Bilim insanları deprem bölgelerinde artçı sarsıntıların devam edeceğini belirtiyorlar. Kentlerin yeniden planlanmasına ve inşasına ilişkin kararları şekillendirecek bilimsel ölçümlerin tamamlanmasının da zaman alacağı biliniyor. Yeni kent merkezlerinin nerelere ve hangi ölçütlerle inşa edileceğine ilişkin kararların disiplinler arası bütün veriler değerlendirilerek alınması gerekmektedir. Uyumlu, sürdürülebilir ve dirençli olmalıdır. Ülkemizin ekonomik açıdan kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi önemlidir.


Bu süreçte depremden etkilenen vatandaşlarımızın bir bölümü geçici süreyle de olsa bölge dışında barınmayı tercih etmektedir. Bu durumun kiralık konut ihtiyaç ve talebini giderek artıracağı açıktır. Deprem tehlikesi altındaki illerde uygulanacak kentsel dönüşüm de kiralık konuta olan talebi artırmaktadır.