Doğu Perinçek, Karadeniz - Akdeniz Dostluk ve Barış Planı üzerine açıklama yaptı

Karadeniz - Akdeniz Dostluk ve Barış Planı muhataplarıyla görüşülerek hazırlandı

Tarih:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bölgemizdeki ülkelerde gündem oluşturan Karadeniz – Akdeniz Dostluk ve Barış Planı’yla ilgili açıklamalar yaptı. Perinçek 10 maddelik planı, Rusya'dan Alexandr Dugin, İran Büyükelçiliği ve milletvekilleri, Suriye hükümeti, KKTC temsilcileri ve Abhazya Cumhuriyeti Hükümeti ile istişareler yürüterek hazırladıklarını belirtti. Dönemin Abhazya Cumhurbaşkanı ve hükümetiyle plan konusunda anlaştıklarını belirten Perinçek, Abhazya Millet Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonu ile KKTC’nin tanınmasını da içeren bir protokol imzaladıklarını kaydetti.  Perinçek, Abhazya hükümetiyle ayrıca KKTC’nin uzun yıllar özel elçiliğini yapan Hüseyin Macit Yusuf’un görüşmeler yaptığını ifade etti. Vatan Partisi Genel Başkanı, Karadeniz – Akdeniz Dostluk ve Barış Planındaki maddelerin bütüncül bir strateji ortaya konularak hayata geçireceğini vurguladı.

 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, başta Rusya olmak üzere KKTC, Kırım ve Abhazya’da ses getiren Karadeniz – Akdeniz Dostluk ve Barış Planı’yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Doğu Perinçek, 10 maddelik planın hazırlık aşamasında bölge ülkeleriyle hükümet, büyükelçilik, temsilcilik düzeyinde görüşmeler yaptıklarını belirtti: “Rusya’dan Sayın Alexandr Dugin, Ankara’ya geldi, kendisi ile bu planı çok uzun değerlendirdik. Dugin ‘Plana tamamen katılıyoruz. Rus devleti de bu görüştedir.’ yanıtını verdi. İran Büyükelçiliği de planı iyi inceledi ve çok olumlu karşıladıklarını ifade etti. Arkasından da İran’dan Demokrasi Partisi heyeti geldi. Onlar da planda hemfikir olduklarını açıkça ifade ettiler. Suriye hükümetiyle de görüştük, onlar da onay verdiler."

 

 

ABHAZYA İLE PROTOKOL

 

10 maddelik planın önemli maddelerinden biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Abhazya Cumhuriyeti’nin bölge ve dünya devletleri tarafından tanınması. Perinçek, bu bağlamda Vatan Partisi olarak Abhazya Cumhuriyeti ile üst düzey görüşmeler yaptıklarını ve bir protokole imza attıklarını ayrıntılı olarak anlattı: “Abhazya’ya gittik. Dönemin Abhazya Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanlar Kurulu ve Meclis Başkanı ile toplantılar yaptık. Meclis Başkanı’yla görüşmemizde bir protokol üzerinde anlaştık. Hazırladığımız protokol bugünkü 10 maddelik planın bir taslağıydı. Protokol, taraflar Abhazya Millet Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonu ve Vatan Partisi olarak imzalandı. KKTC 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eski özel büyükelçisi olan Sayın Hüseyin Macit Yusuf da heyetimizdeydi. Kendisi, KKTC ile ilişkiler gündemiyle dönemin Abhazya Cumhurbaşkanı’yla özel olarak görüştü. Sayın Yusuf, bu görüşmeleri KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a danışarak yürüttü. Böylece KKTC ile Abhazya arasında da bir görüşme yapıldı.”

 

 

KRİTİK ROL: TÜRKİYE VE RUSYA İŞBİRLİĞİ

 

Perinçek, dostluk ve barış planının hayata geçirilmesinde Türkiye ve Rusya arasındaki stratejik ilişkilerin belirleyici olduğunu kaydetti: “Burada on maddenin on maddesi İran’ı da etkiliyor, Suriye’yi de Irak’ı da Libya’yı da etkiliyor. Ancak sonuç itibariyle burada en önemli çözücü ülkeler Türkiye ile Rusya. Mesela Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaracaksak Rusya’yı bizim yanımıza çekmemiz lazım. Ermenistan yavaş yavaş Amerikan üssü haline geliyor. Türkiye - Rusya dostluğu Kafkaslarda güvenliği ve barışı sağlayacak. ABD’ye karşı mücadele veren Rusya’nın Doğu Akdeniz’de en önemli ortağı Türkiye. Bizim de Karadeniz, Ege, Akdeniz’de, Kuzey Kıbrıs’ta, Karabağ’da ve son olarak Libya’da Rusya’yla işbirliğine ihtiyacımız var. Türkiye olarak bu bölgelerde karşılaştığımız sorunların kaynağında hep ABD  ve İsrail var. Bu nedenle bütüncül olarak bir strateji kurmamız şart. Biz önümüzdeki dünyada Rusya ile stratejik olarak beraber miyiz, değil miyiz? Önce buna karar vereceğiz. Evet biz geleceğin dünyasını birlikte kuracağız.

 

 

ANAHTAR YAKLAŞIM: BÜTÜNSELLİK

 

Ankara ve Moskova arasındaki karşılıklı güvene dikkat çeken Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada ortak çıkarlarımız ve eşit haklar temelinde bu sürece önderlik edeceğiz. KKTC’nin bölge ve dünya ülkelerince tanınmasını istiyoruz. Bunu anlatmak için de Rusya’nın Türkiye’ye güvenmesi gerekiyor. Bunun için Türkiye ne diyecek? ‘Bak ben bu stratejik ortaklığın gereği olarak Abhazya’yı, Kırım’ın Rusya toprağı olduğunu tanıyorum. Sonra Suriye’de, Libya’da ortak çözümler öneriyorum. Bölgeden NATO üslerinin temizlenmesini getiriyorum. O zaman hep beraber gel buradaki cephenin her noktasında ortaklığımızı kuvvetlendirecek tedbirleri alalım. Doğu Akdeniz’de KKTC’yi tanıyalım. Meseleye bu şekilde bütüncül yaklaşmak Rusya’nın da kabul etmesini kolaylaştıracaktır.

 

 

ALMAK VE VERMEK ANLAYIŞI DOĞRU DEĞİL

 

Perinçek 10 maddelik planın, Türkiye’nin taviz verip karşılığında bir şey alması şeklinde görülmemesi gerektiğini belirtti: “Kendi kamuoyumuza da bütün dünyadaki Türklere de şunu kavratmamız lazım. Bazı maddelerle bir şey verip bazı maddelerle bir şey almıyoruz. ‘Biz Kırım’ı Rusya’ya veriyoruz karşılığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtıyoruz’ bakış açısı doğru değil. Türkiye’nin Kırım’ı fethetmesi diye bir hedefimiz de yok. Soru şu: Kırım Ukrayna’nın mı olacak, Rusya’nın mı olacak? Ukrayna’nın olması demek ABD’nin kazanması demektir. Türkiye bundan ciddi zararlar görür.”

***

 

Abhazya Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonu ve

Türkiye Vatan Partisi'nin Ortak Bildirisi

 

(Sohum, 17 Aralık 2019)

 

         Abhazya Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonu ve Türkiye Vatan Partisi,

17 Aralık 2019 günü Sohum'da görüşerek, Karadeniz-Akdeniz Dostluk ve Barış Bildirisini dünya devletleri ve halklarının bilgisine sunmayı kararlaştırdılar.

 

         Biz Abhaz ve Türk milletleri olarak, tarihten gelen kardeşliğimizi ve ortak değerlerimiz olan bağımsız, özgür ve paylaşarak gelişme irademizi burada bir kez daha ilan ediyoruz.

 

         Abhazya Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınması için, çalışmalarımızı yoğunlaştırmaya ve bu kardeşlik hedefine ulaşmaya kararlıyız.

 

         Türkiye ile Abhazya arasında doğrudan ulaşım, turizm, ticaret, kültürel alışveriş ve ekonomik kalkınma için işbirliği, ülkelerimizin, bölge ülkelerinin ve bütün insanlığın yararınadır. Bu konulardaki engellerin kaldırılması ve olanakların geliştirilmesi için, bütün Karadeniz ülkelerini işbirliğine çağırıyoruz.

 

         Karadeniz, bizim ortak vatanımızdır.

         Karadenizliyiz ve Akdeniz bizim kardeş denizimizdir.

         Karadeniz'e ve Akdeniz'e kıyısı olan bütün devletleri ve halkları, ekmeğimizi   kazandığımız denizlerimizde ve topraklarımızda barış, dostluk ve bereket için ortak anlayış ve çabaya çağırıyoruz.

        

         Bu amaçla

 

1.     Karadeniz bölgesinde barışı ve gelişmeyi tehdit eden ABD ve NATO üslerinin tasfiye edilmesini, bölücü ve yobaz terörüne karşı mücadelenin desteklenmesini,

2.     Abhazya Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün bölge ve dünya devletleri tarafından tanınmasını,

3.     Kırım'ın Rusya Federasyonu toprağı olarak kabul edilmesini,

4.     Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve Suriye'de barışın sağlanmasını,

5.     Filistin halkı üzerindeki baskılara son verilmesini,

6.     Libya'da toprak bütünlüğünün ve barışçı çözümün sağlanmasını,

7.      Abhazya'ya, Türkiye'ye, Rusya'ya ve İran'a yönelik yaptırm ve ambargolarım kaldırılmasını, ülkeler arasında serbest ticaret ve ekonomik işbirliğinin oluşturulmasını,

8.     Karadeniz ve Akdeniz ülkeleri arasında serbest ulaşım, iletişim, turizm, ekonomik ve kültürel gelişme önündeki engellerin kaldırılmasını

                   talep ederiz.

                   Bütün insanlığa 2020 yılında barış, dostluk ve refah dileriz.

                   Dünya kamuoyuna kardeşlik duyguları ve dostlukla duyururuz.

***


VATAN PARTİSİ’NİN KARADENİZ-AKDENİZ DOSTLUK VE BARIŞ PLANI


1) Karadeniz, Hazar Denizi, Ege Denizi, Akdeniz ve Umman Denizi bölgesinde barışı ve gelişmeyi tehdit eden ABD ve NATO üsleri tasfiye edilmeli, ABD güdümlü bölücü ve yobaz terörüne karşı mücadele desteklenmelidir.

 

2) Kıbrıs’ın Türk ve Rum halkları ayrı milletlerin mensuplarıdır ve çok acı geçmişleri nedeniyle artık bir arada yaşamaları olanaklı değildir. İki halk geleceklerini kaçınılmaz olarak ayrı ayrı belirlemişlerdir. Türkiye-Yunanistan dostluğu da bu gerçek temelinde sağlıklı bir yola girebilir. Abhazya Devleti de, Abhazya milletinin devletidir ve Karadeniz’de barış, istikrar ve güvenlik etkenidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Abhazya Cumhuriyeti’nin bölge ve dünya devletleri tarafından tanınması, ABD’nin hegemonyacı planlarını bozacak, barış, istikrar ve refaha hizmet edecektir.

 

3) Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de meşru haklarını koruması, Rusya, Suriye ve Mısır’dan Libya, Tunus, Cezayir ve İtalya’ya kadar Karadeniz ve Doğu Akdeniz ülkelerinin çıkarlarıyla uyumludur. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ABD-İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs askerî ittifakının tehditlerine karşı mavi vatanını savunması desteklenmelidir.

 

4) Libya'ya ABD merkezli müdahaleye son verilmeli, Libya’nın meşru hükümeti desteklenmeli ve toprak bütünlüğü sağlanmalıdır. Libya’nın BM tarafından tanınan meşru hükümetinin kendi vatanını her yoldan birleştirme mücadelesi, hem hakkıdır, hem de Akdeniz’de barış için biricik çözümdür. Libya petrolü, Libya devleti ve milletinindir.

 

5) Kırım’ın Rusya Federasyonu’nun toprağı olduğu kabul edilmelidir.

 

6) Ermenistan’ın Azerbaycan toprağı olan Karabağ’daki işgaline son verilmesi için bölge devletleri ağırlıklarını koymalı ve Azerbaycan’ın vatan bütünlüğü sağlanmalıdır.

 

7) Suriye'nin toprak ve devlet bütünlüğü ve Suriye'de barış sağlanmalıdır. Suriye, bölücü ve yobaz terör örgütlerinden arınmalıdır. ABD, Suriye topraklarına yığınak yapmaya son vermeli ve Suriye’den çekilmelidir. İran, Rusya ve Türkiye’nin yürüttüğü Astana Süreci ve Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi Mutabakatı, barışçı çözümün güvenceleridir.

 

8) İsrail’in Arap ülkelerinin toprakları üzerindeki işgaline ve Filistin halkı üzerindeki baskılarına son verilmeli, Kudüs başkentli bağımsız Filistin Devleti tanınmalıdır.

 

9) Türkiye, Rusya, İran, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Abhazya, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Venezuela ve Küba’ya yönelik yaptırım ve ambargoların kaldırılması için ortak mücadele yürütülmeli, ülkeler arasında serbest ticaret ve ekonomik işbirliği koşulları oluşturulmalıdır. Dolar Saltanatına son verilmesi ve dünya halklarının refahı için, Millî Paralarla Ticaret geliştirilmelidir.

 

10) 10.Karadeniz, Hazar Denizi, Ege Denizi, Akdeniz ve Umman Denizi ülkeleri arasında serbest ulaşım, iletişim, turizm, ekonomik ve kültürel gelişme önündeki engeller kaldırılmalıdır.