Doğu Perinçek: İsrail saldırganlığına karşı Üç Ayaklı Plan

Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek, İsrail’in Filistin’i ve bölgemizi hedef alan saldırganlığına karşı üç ayaklı eylem planı önerisini açıkladı

Tarih:

Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye Hükümetinin Batı Asya ülkelerini İsrail saldırganlığına karşı üç ayaklı bir planla harekete geçirmek için girişimde bulunmasını önerdi.

 

Perinçek şunları belirtti:

 

 

İSRAİL SALDIRGANLIĞI LANETLEMELERLE DURDURULAMAZ


İsrail saldırganlığını kınamalarla, lanetlemelerle, dualarla, yakarışlarla ve uluslararası topluma çağrılarla durdurma olanağı bulunmadığını artık herkes görmektedir. Artık hiç kimse boş laflarla kamuoyunu kandıramaz.


Vatan Partisi, Türkiye Hükümetine ABD destekli İsrail saldırganlığını durdurmak için etkin bir plan öneriyor.

 

 

ÜÇ CEPHEDE SALDIRGANLIK


Filistin bugün yalnız Müslüman dünyasının ve Arap halklarının değil, insanlığın ön cephesidir.


ABD destekli İsrail saldırısının üç hedefini saptamak, doğru strateji kurmanın ve doğru siyasetler üretmenin öncelikli koşuludur.


Birincisi: İsrail, Filistin topraklarını işgal ederek ve günümüzdeki saldırılarıyla Doğu Kudüs merkezli, bağımsız Filistin Devletini önlemek peşindedir.


İkincisi: İsrail, Batı Asya’da “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail’i kurmak amacından vazgeçmemiştir ve vazgeçmez. Musul-Kerkük petrollerine sahip, Doğu Akdeniz’de limanı bulunan, Diyarbakır merkezli Müslüman bir İsrail kurmak, yalnız İsrail’in değil, ABD emperyalizminin de Batı Asya’daki stratejik hedefidir. Bu nedenle Irak, Suriye, Türkiye ve İran’ın toprak bütünlüğü, ABD-İsrail ortaklığı tarafından tehdit edilmektedir.


Üçüncüsü: İsrail, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile KKTC devletini ortadan kaldırmak ve Doğu Akdeniz’in ekonomik kaynaklarını paylaşmak için, silahlı bir ortaklık oluşturmuştur. Tevrat’tan ve Yunan Mitolojisinden alınan Noble Dina ve Nemesis gibi intikam temalı isimlerle yapılan tatbikatlar, İsrail’in Doğu Akdeniz’deki saldırgan amaçlarını ortaya sermektedir.

 

 

FİLİSTİN’İN ÖN CEPHEDE
TÜRKİYE VE İNSANLIK İÇİN MÜCADELESİ


Filistin Devleti ve halkı, bugün ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı ön cephede bütün Batı Asya ülkeleri ve insanlık için savaşıyor.


Filistin, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı E Amiral rahmetli Soner Polat’ın vurguladığı üzere aynı zamanda Türkiye için de savaşmaktadır:


"İsrail’in nihaî hedefi, Türkiye’dir. Filistin’de İsrail işgaline ve zulmüne direnen gençler, aslında yalnızca vatanlarının değil, aynı zamanda Anadolu’nun da muhafızlarıdır. Filistin cephesi, tarihte olduğu gibi bugün de birinci savunma hattımızdır. Irak, Suriye, Libya ve Tunus’u karmaşaya mahkûm eden emperyal aktörler şayet Şam ve devamında Humus, Halep, Deyrizor, Haseke, Rakka hattında istediklerini elde ederlerse, kesinlikle durmayacak, yönlerini Anadolu’ya çevireceklerdir. Bunu da DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi ürettikleri terör unsurları ile değil, doğrudan yapacaklardır. Yüz yıl önce de böyle olmuştu. Filistin tam anlamı ile Türkiye’nin meselesidir. Türkiye, bütün gücüyle Filistin direnişinin yanında olmalıdır. Bu konuda zaaf göstermek, Anadolu içlerinde İsrail füzeleri ile yüzleşmek sonucunu doğurabilir. Siyonist devletin Suriye’de kat ettiği her aşama, Türkiye’ye biraz daha yaklaşma şansı verecektir. Bizim için Aynel Arab, Afrin, Münbiç neyse Gazze de odur.”

 

 

ÜÇ AYAKLI PLAN


Batı Asya ülkeleri ve müttefikleri, İsrail’in üç cephedeki saldırganlığını Üç Ayaklı Plan’la bozguna uğratabilirler:


Birincisi: Doğu Kudüs Merkezli bağımsız Filistin Devletinin kurulması.


İkincisi: ABD ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail Devletini kurma girişiminin bugün öncelikle Suriye ve Irak topraklarında bozguna uğratılması.
Üçüncüsü: ABD-İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortaklığının Doğu Akdeniz’deki saldırganlığının boşa çıkartılması.

 

Üç Ayaklı Plan,


- ABD-İsrail saldırganlığına stratejik düzlemde cephe alır.
- İsrail saldırganlığını bütün boyutlarıyla saptayarak, en geniş ittifakı sağlar.
- Türkiye’nin güvenliği ve ekonomik gelişmesiyle bütünleştirir.
- Başarıya ulaşacak siyasetler dizisini belirler.

 


TÜRKİYE HÜKÜMETİNİN
TARİHSEL SORUMLULUĞU VE OLANAKLARI


Türkiye Hükümeti, bugün ABD-İsrail saldırganlığını durdurmada kilit ülke konumundadır.


Türkiye Hükümeti, Batı Asya’da ABD-İsrail saldırganlığını durduracak ve stratejik düzlemde barış ve güvenliği sağlayacak kuvveti yaratmada ve sonuca ulaşmada etkin rol oynayacak konumdadır. Hükümetimiz, Üç Ayaklı Plan’ın uygulanması amacıyla Batı Asya Devletlerini konferansa çağırabilir.


ABD ve İsrail Saldırganlığına Karşı Üç Ayaklı Plan Konferansı’na Filistin, Suriye, Irak, İran, Lübnan, Ürdün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Rusya, Abhazya, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Çin Halk Cumhuriyeti çağırılabilir.

 

 

GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN KÜRECİK VE İNCİRLİK
ÜSLERİNİN TÜRK ORDUSU’NUN DENETİMİNE ALINMASI


Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ABD ve İsrail saldırganlığına karşı güven sağlaması ve inandırıcı olması için, öncelikle kendi topraklarımızda ABD ve İsrail saldırganlığına hizmet eden ABD üslerini Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetimine alması ve bu üslerdeki ABD askerlerinin en kısa zamanda ABD’ye yollanması gerekir.

 

 

HER ALANDA İŞBİRLİĞİNE SURİYE’DEN BAŞLAMAK


Suriye Arap Cumhuriyeti, bugün ABD-İsrail saldırganlığıyla her üç cephede karşı karşıya gelen biricik ülkedir. Suriye,


- İsrail’in doğrudan silahlı saldırılarına uğramaktadır ve Filistin ile birlikte bu açıdan en ön cephede savaşmaktadır.
- Suriye, ABD ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail girişimine karşı yine ön cephede savaşmaktadır.
- Suriye, ABD ve İsrail’in Doğu Akdeniz’deki emperyalist girişimlerinin de hedefidir.

 

Bu durumda Türkiye, ABD ve İsrail saldırganlığını durdurmak için mücadelede öncelikle Suriye ile işbirliği olanaklarına sahiptir.

 

 

NETANYAHU’NUN TEŞEKKÜR ETTİĞİ ÜLKELER


Netanyahu’nun 15 Mayıs 2021 günü “Terörist saldırılarına karşı İsrail’in meşru müdafaa hakkını destekledikleri ve kararlılıkla İsrail’in yanında durdukları için” teşekkür ettiği ülkeler şunlardır: ABD, Arnavutuk, Avusturalya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Kuzey Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna, Uruguay.


Bu ülkeler arasında Türkiye açısından özellikle Güney Kıbrıs, Ukrayna, Bosna Hersek ve Gürcistan dikkat çekiyor.


İsrail saldırganlığına karşı kesin ve etkin konum alan ülkeler arasında ise, Rusya, İran ve Çin bulunuyor.


Türkiye, her cephede birlikte olduğu ve stratejik düzlemde ortak çıkarlarda buluştuğu Rusya, İran ve Çin’e karşı yürütülen ABD-İsrail merkezli fitne ve fesat girişimlerine karşı etkin uygulamalarda bulunmalıdır.

 

 

HÜKÜMETİMİZE ÖNERİ


Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimize, ABD-İsrail merkezli tehdidi her üç cephede etkisiz kılmak için Batı Asya ülkelerini bir konferansta toplamasını ve Üç Ayaklı Planı etkin bir tarzda uygulamak için harekete geçmesini öneriyoruz.


Konferans, ABD ve İsrail’e karşı kınamalarla yetinmemeli, saldırganlığı durduracak ve her üç cephede kesin sonuçlar sağlayacak siyasal, ekonomik ve askerî işbirliğine ilişkin eylem planını karara bağlamalıdır. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti toplanacak Konferansa somut bir eylem planı götürmelidir.