Çiftçi borçlarına ilişkin düzenlemenin TBMM’ye gönderilmesini talep ediyoruz

Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek, Genel Merkezimizde bir basın toplantısı düzenledi

Tarih:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (17 Nisan 2021, Cumartesi günü) saat 13.00’te Vatan Partisi Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Perinçek, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Genel Sayman Vekilliği’ne atanan Şehmus Yıldırım Gençer ile birlikte yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’dan 15 Nisan 2021 günü TBMM’de kabul edilen çiftçi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yasayı Meclise geri göndermesini talep etti. 

 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, çiftçilerin borçları konusunda yapmış olduğu açıklama:

 

 

TBMM’NİN TARIM KREDİ BORÇLARINI YAPILANDIRAN DÜZENLEMESİ ÇİFTÇİYE ÇARE GETİRMEDİ

 

TBMM, 15 Nisan 2021 günü kabul etiği torba yasayla çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarım kredi borçlarını yapılandırdı. Yasa, yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanımızın onayına sunulmuş bulunuyor. Bilindiği gibi Anayasamızın 89. Maddesi gereğince Cumhurbaşkanı, yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebiliyor. 

 

Cumhurbaşkanımızdan Anayasanın verdiği yetkiye dayanarak torba yasanın çiftçi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin hükümlerini yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermesini talep ediyoruz.

 

 

MİLYONLARCA ÇİFTÇİMİZ YENİDEN ÜRETİM YAPACAK GÜÇTEN YOKSUN

 

Şu anda çiftçilerimiz çok zor koşullarda bulunmaktadır. Milyonlarca çiftçi yeniden üretim yapacak güçten yoksundur. Çiftçi traktörüne ve su motoruna mazot doldurmak, tarlaya tohum ve gübre atmak, tarım ilacı ve yem almak için gerekli alım gücüne sahip değildir. Girdi maliyetleri dövize bağlı olarak altından kalkılamayacak ölçülerde yükselmiştir. Bu durumda tarım kredilerine ilişkin yapılandırma, yeniden üretim koşullarını sağlamaktan uzaktır.

 

Özellikle Covid 19 salgını nedeniyle gıda güvenliğinin birinci dönemde önem kazandığı koşullarda, tarım üretimi yapan ve hayvan besleyen çiftçilerimize üretim koşulları sağlamak, Türkiyemizin önündeki yıllar açısından hayatî önem kazanmıştır. Bu zorunluluk Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kuşkusuz değerlendirilmektedir.   

 

 

ÇİFTÇİMİZİN TARIM KREDİLERİNİN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN ACİL TALEPLERİ 

 

Türkiye’nin bütün bölgelerinden çiftçilerimizle yaptığımız görüşmeler sonucu milletçe karşılaştığımız gerçekler şunlardır: Milyonlarca çiftçimiz, Tarım Kredi ve banka borçları nedeniyle traktörlerini, tarlalarını ve hayvanlarını satmak durumundadır. Elindekini avucundakini kaybeden çiftçilerimiz, kahveye gitmekten çekiniyor, çocuklarını okula gönderemiyor. Ailesinin en zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu zorluklar, çiftçinin yeniden üretim yapması üzerinde ağır tehdit oluşturmaktadır. 

 

Bu koşullarda çiftçimize üretim koşulları sağlamak ve Türkiyemizin gıda güvenliği için, tarım kredilerinin yapılandırılmasına ilişkin taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz.

 

  1. Çiftçilerimiz üzerindeki haciz terörüne son verilmeli, hacizler durdurulmalıdır.
  2. Çiftçilerimizin faiz borçları silinmelidir.
  3. Çiftçilerimizin tarım kredi borçları beş takside bağlanarak üç yıla yayılmalıdır.
  4. Çiftçilerimizin özel bankalara olan borçları ve teminatları da yapılandırma kapsamına alınmalıdır. Bu borçları ve teminatları devlet bankaları devralmalıdır. Ödemeler, tarım kredi borçları gibi faizler silinerek beş takside bağlanmalı ve üç yıla yayılmalıdır.
  5. Borçların ödenmesinin başlangıcı bir yıl ertelenmelidir.

 


CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ OLUNUR

 

15 Nisan 2021 günü TBMM’de kabul edilen Torba Yasanın tarım kredilerinin yapılandırılmasına ilişkin hükümlerinin yeniden düzenlenmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri gönderilmesini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz.