Av. Emre Aykın: Cumhuriyet savcılarımıza çağrıda bulunuyoruz

Muğla İl Başkanımız Av. Emre AYKIN, Muğla’nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında Cumhuriyet Savcılarına çağrıda bulundu.

Tarih:

Av. Emre Aykın’ın açtığı dava sonucu iptal edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile alakalı Vatan Partisi Muğla İl Başkanlığında basın açıklaması gerçekleştirildi.

 

Muğla İl Başkanımız Av. Emre Aykın’ın yaptığı açıklamada “Bugüne kadar, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Anayasa’yı, yasaları ve kamu düzenini ihlal eden karar ve uygulamalarına şahit olduk. Bu yüzden Muğla halkı ağır bedeller öderken, Büyükşehir Yönetimi kibre varan bir dokunulmazlık duygusu ile ders almadan yoluna devam etmiştir. Gelinen son noktada bugün sizlere aktaracağımız konu, artık Muğla’nın kesin olarak yerel yönetiminde değişime olan ihtiyacını acı ve keskin bir şekilde vurgulayacaktır” ifadeleri yer aldı.

 

“Bu hukuksuzluğun üzerine giden avukatlar, büyükşehir belediyesi yetkilileri tarafından engellenmeye çalışılmıştır.”

 

Av. Emre Aykın, yaptığı açıklamanın devamında şu sözlere yer verdi: Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29/09/2015 tarihli 341 sayılı kararıyla onaylanan ve bugün tüm alt planların oluşumunda ve yürütülmesindeki ilkelerin belirleyici üst 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi hukuka aykırılığı kabul ederek kararı kanun yoluna götürmemiştir. Bunun üzerine yapılması gereken, hukuka aykırılıkları giderilmiş yeni bir 1/25.000 ölçekli üst planın düzenlenmesi iken, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 12.10.2017 tarihli 330 sayılı kararı ile hukuka aykırı planı zemin alarak 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu hazırlayıp Başkan Dr. Osman Gürün’ün onayı ile yürürlüğe koymuştur. 

 

Oysa; ilk iptal kararı ile 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmayan bir alan haline gelen ve tesis edildiği tarihe (geçmişe) dönük olarak hukuki varlığı sona eren 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda, diğer deyişle hukuken var olmayan bir planda, revizyon yapılması mümkün değildir. Yine bu revizyonun değiştirilmesine de olanak yoktur…

 

Bu hukuksuzluğun üzerine giden içinde şahsımın da içinde bulunduğu avukatlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından engellenmeye çalışılmış; üzerlerine haksız suçlama ve itiraflar atılmış, ancak hukuksuzluğa karşı verilen bu mücadeleyi engelleyememiştir. Yapılan araştırma sonucunda açılan davada Bölge İdare Mahkemesi’nce, ilk derece mahkemesinin redde ilişkin kararı kaldırılarak 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yönünden davanın reddine ilişkin kısmının kaldırılmasına, 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonunun iptaline karar verilmiştir.

 

Vatan partisi tüm türkiye’de olduğu gibi muğla’da da hukuksuzlukların hesabını soracak güçtür.

 

Buradan tüm Muğla Halkı’na Büyükşehir’in halkını karşısına alan imar oyununun bozulduğunu müjdeliyor ve Cumhuriyet Savcılarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu bir suç ihbarıdır. Başta Başkanlık makamında oturan Sayın Dr. Osman Gürün olmak üzere Belediye Meclisi ve Yönetimi, yargı kararını yok saymak suretiyle Muğla’yı göz göre göre bile bile hukuka aykırılığı nedeniyle ortadan kaldırılmış hukuken var olmayan planlar üzerinden yönetmişlerdir. Peki neden? Büyükşehir Belediyesi kendisini yargının üzerinde mi görmektedir? Büyükşehir Belediyesi’nin hukukçuları yargı kararının sonuçlarını algılayamamış mıdır? Yoksa, burada halen halktan gizli kalmış bir takım menfaat ilişkileri mi vardır? İlçe Belediyeleri 1/25.000 ölçekli plana dayanan alt ölçekli planları Büyükşehir Belediyesi’nin bu oyunundan yararlanarak mı yapmıştır?

 

Muğla halkından özür dileyin ve istifa edin!

 

Muğla İl Başkanımız Av. Emre Aykın, yaptığı basın açıklamasını şu sözler ile tamamladı. “Derhal Muğla Halkı’ndan özür dileyin ve istifa edin! Hatanın kabulü bir erdemdir. Muğla Halkı; erdemli, ahlaklı, dürüst, bilime inanan, objektif, halkını ve geleceğini düşünen, toplumcu ve katılımcı demokrasiyi savunan bir yerel yönetimi hak etmektedir. “Sevgi, Hoşgörü ve Güleryüz” söylemlerinin gerçekle buluştuğu bir yerel yönetimi hak etmektedir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir siyasi partiye mal edip, milli bayramlarda söylemde ve rozette savunan değil, Atatürk gibi düşünen ve Atatürk Devrimi programını stratejisi kabul eden bir yerel yönetim Muğla Halkı’nın hakkıdır. Halkımızı kandıranlar, hukuku dolananlar, Muğla’nın geleceğine ve toprağına göz dikenler, “Rant” peşinde Halkı’n emeği ve ekmeği ile oynayanlar karşılarında her zaman olduğu gibi Vatan Partisi’ni bulurlar! Vatan Partisi hukuksuzlukların üzerine gitmeye devam edecektir.”