Rusya ile ticarete ABD müdahalesi ekonomimizi dar boğaza sokuyor!

Genel Başkanımız Doğu Perinçek, Türkiye'nin Rusya ile ticaretine yönelik tehditlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Tarih:

İHRACATÇI VE SANAYİCİYE BASKI VE TEHDİT

 

Rusya ile Türkiye arasında ticaretin durdurulması konusunda iş dünyasına ciddi baskı uygulanıyor. Doğrudan ya da dolaylı ticaret yapan Türk firmaları ABD tarafından kara listeye alınmakla tehdit ediliyor.

 

Tehdidi yapanları Aydınlık gazetesi ve Ulusal Kanal üç gündür bütün kanıtlarıyla yayınlıyor. AK Parti yönetiminin ABD ile uyumlu bir yönelişe girmesi, ABD’ye öyle bir cüret verdi ki, işinsanlarımızı tehdit edenler, doğrudan doğruya ABD’li diplomatlar. Pervasızlık ve küstahlıkta sınır tanımıyorlar.   

 

Rusya ile gıda haricinde ticarete yaptırım zorbalığı, ihracatımıza ve Türkiye ekonomisine çok ağır zarar veriyor.

 

Türkiye, komşumuz Rusya’ya yalnız işlenmemiş ürünler ve sebze meyve ihraç etmiyor. Makine sektörü ihracatımız 2,5 milyar dolara ulaştı. Makine sektörünün ihracatımızda Rusya yakın zamana kadar ilk 10'da bile değildi, şu anda ikinci sırada. Ancak ABD’nin yaptırım baskıları nedeniyle ihracatımız hızla düşüyor.

 

İhracat ve ithalat yapan şirketler döviz bulamaz hale geldi. Türkiye’nin ihracatının büyük bölümü ithalata dayalı olduğu için hammadde ve malzeme tedariği için döviz ihtiyacı, sanayicilerimizi de dar boğaza soktu. Rusya ile ticaretin önü açılmaz ise hem bankaların hem de özel şirketlerin kaynak sıkıntısı ağırlaşacak.

 

BANKALARA BASKI VE TEHDİT
 

AK Parti iktidarı, Rusya ile yapılan ticaretten doğan alacakları kabul etmemeleri için bankalara talimat vermiş bulunuyor. Rusya'ya para gönderilmesi de tehditlerle karşı karşıya. Bu durumdan bankalar da çok rahatsız. Rusya ile ticaretin duralaması sonucu kaynak sıkıntısı arttı.

 

TURİZMCİYE BASKI VE TEHDİT
 

2023 yılında Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı içinde en büyük pay Rusya’nın. Geçen yıl Türkiye’ye 56 milyon 693 bin turist gelmiş. Karadeniz komşumuz Rusya, 6 milyon 313 bin turist ile birinci sırada.

 

Turizm sezonu yaklaşıyor. Türk firmaları Moskova'da düzenlenen turizm fuarlarına katılmak için stant ücretlerini bile gönderemiyor. Rus turistlerin kredi kartı olan MIR kullanmaları ve döviz ödeme olanakları engelleniyor.

 

SEBZE VE MEYVE ÜRETİCİSİNE BASKI VE TEHDİT
 

Rusya ile para transferlerinde yaşanan sorun Rusya'ya yönelik yaş meyve sebze ihracatını da düşürdü. Bu üretim bölgelerinde fiyatlara da yansıdı. Antalya, Gazipaşa yöresinde üretilen ve ana pazarı Rusya olan dikenli salatalığın fiyatı 15 gün içinde 30 liradan 17 liraya düştü.

 

ENERJİ GÜVENLİĞİMİZE AĞIR TEHDİT
 

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, doğal gaz ithalatımızın yarıdan fazlası Rusya’dan.

Türkiye’nin geçen kasım ayında akaryakıt ve doğalgaz ithalatında ülkelerin payını gösteren tabloda Rusya’nın konumu yine en baştaydı.

 

Bilindiği gibi, Rusya Hükümeti, Türkiye’ye enerji satışında ayrıcalık düzeyinde fiyat kolaylıkları ve güvenceler sağlıyor. Dahası Türkiye Rusya’nın dünyaya enerji ihracında bir köprü işlevi de görüyor ve çok önemli yatırım projeleri gündemde.

 

AK Parti iktidarının ABD baskılarına boyun eğmesi, enerji güvenliğimizi sağladığımız komşularımızın, özellikle Rusya’nın Türkiye’ye güvenini sarsıyor.

 

ABD MÜDAHALESİ TÜRKİYE EKONOMİSİNİ DAR BOĞAZA SOKUYOR

 

İhracatçılarımız, sanayicilerimiz, turizmcilerimiz, sebze ve meyve üreticilerimiz, bankalarımız, otelcilerimiz, turizme bağlı olarak hayatını kazanan esnafımız, feryat ediyor.

 

Rusya, Türkiye’nin dünya ile ticaretinde herhangi bir ülke değil, birinci ticaret ortağımız.

 

2023 YILINDA TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNDEKİ EN BÜYÜK ÜÇ ORTAK

 1         Rusya Federasyonu         56 Milyar 523 Milyon Dolar

 2         Almanya                        49 Milyar 775 Milyon Dolar

 3         Çin Halk Cumhuriyeti      48.Milyar 566 Milyon Dolar

 

AK Parti iktidarının ABD’nin Rusya ile ticarete müdahalesine boyun eğmeye devam etmesi durumunda ülke ekonomisi ağır zarar görecek. Enerji güvenliğimiz tehlikeye girecek, Üretim zora girecek. Dış ticaret açığımız büyüyecek. Doların ve Euronun fiyatı artacak. İç piyasada fiyatlar dizginlenemez hale gelecek. Enflasyon fırlayacak. Sarsıntılar, bütün ekonomiyi etkileyecek.

 

YALAN HABER KAMPANYASI BAŞLADI


 
ABD, Türkiye ekonomisini boğan tehditlerini perdelemek için yalan haber kampanyasına başladı. Atlantikçi basın, “Rusya vanaları kapatıyor” diye başlıkları attı. Oysa Rusya, dünyaya ham petrol vanalarını kapatırsa yaşayamaz. TASS Ajansı, olayın gerçeğini yazıyor.  Rusya daha önce de yaptığı gibi benzin ihracatını kendi iç piyasa düzenlemesi için altı ay için durduruyor. Türkiye’nin Rusya’dan ithal ettiği esas ürün, benzin değil ham petrol. Ham petrol vanalardan akmaya devam edecek.

 

ŞİRKETLERİMİZİ TEHDİT EDEN ABD DİPLOMATLARI SINIR DIŞI EDİLMELİ


 
Şirketlerimize baskı ve tehditte bulunan ABD diplomatları istenmeyen adam (persona non grata) ilan edilmeli ve ülkelerine yollanmalı.

 

ABD TÜRKİYE’DEN KORKSUN


 
Artık kimsenin ABD’den korkmasına gerek yok.

 

Hamas önderliğinde Filistin halkı ABD’yi ateşkes istemek zorunda bıraktı.

 

Yoksul Yemen halkı Kızıldeniz’i ABD ve diğer Atlantik ülkelerine dar etti.

 

Avrupa çiftçisi Amerikancı Avrupa iktidarlarının tozunu atıyor.

 

Afgan halkı ABD’nin tozunu silkti.

 

Eskiden ABD deniz piyadeleri tüm bu başkaldırılara müdahale ederdi. Bugün ABD ateşkes istiyor.

 

Cesur bir iktidar, bugün ABD’nin hiçbir yaptırımına pabuç bırakmadan Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda rahatlıkla karar alır. Aldığı kararları da uygular.

 

ABD bize dünyada bulamayacağımız ne satıyor. Türkiye’nin toplam ticaret hacmi ABD ile 30 milyar dolar. O da zorla yapılan bir alışveriş. Dünyanın belki en pahalı doğalgazını ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz olarak alıyoruz. ABD ile ticaretimizi denkleştirmek için.

 

ABD, yapsa yapsa dolarla yapılan ticaretimize Newyork bankalarında el koymaya kalkabilir. Rusya bugün dünya ile nasıl ticaret yapıyorsa aynı şekilde bizde yaparız.

 

Sonuçta biz ABD’den değil artık ABD bizden korkmalı.