Merkez Yürütme Kurulu

Merkez Yürütme Kurulu

Doğu Perinçek Doğu Perinçek
Genel Başkan
Hukuk Doktoru - Yazar
dogu.perincek@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Utku Reyhan Utku Reyhan
Genel Sekreter
Felsefeci
utku.reyhan@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
H.Tugay Şen H.Tugay Şen
Genel Sayman
Avukat
tugay.sen@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Ali Mercan Ali Mercan
Kardeşlik Bürosu Başkanı – Genel Başkan Yardımcısı
Eğitimci
ali.mercan@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Arslan Kılıç Arslan Kılıç
Siyasal Örgütlerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gazeteci
arslan.kilic@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Aykut Diş Aykut Diş
Öncü Gençlik Genel Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı
Üniversite Öğrencisi
aykut.dis@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Beyazıt Karataş Beyazıt Karataş
Genel Başkan Yardımcısı
Emekli Tümgeneral
beyazit.karatas@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Prof. Dr. Cengiz Çakır
Çiftçi Bürosu Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı
Ege Üniversitesi Eski Öğretim Görevlisi
Erten Acır Erten Acır
Şehit Aileleri ve Gazilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
ertan.acir@vatanpartisi.org.tr
Hacer Şule Perinçek Hacer Şule Perinçek
Yayınlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gazeteci
sule.perincek@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Prof. Dr. Hakkı Keskin Prof. Dr. Hakkı Keskin
AB ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Eski Avrupa Parlamenterler Konseyi Üyesi, Eski Federal Almanya Meclisi Üyesi
Prof. Dr. Hamit Zafer Kars Prof. Dr. Hamit Zafer Kars
Araştırma-Geliştirme Merkezi Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı
Doktor
zafer.kars@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Hasan Korkmazcan Hasan Korkmazcan
Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Hukukçu
hasan.korkmazcan@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Hasan Kundakçı Hasan Kundakçı
Genel Başkan Yardımcısı
Emekli Korgeneral
Hasan Atilla Uğur Hasan Atilla Uğur
Milli Güvenlik İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
(E) Albay
atilla.ugur@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Mehmet Cengiz Mehmet Cengiz
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Avukat
Özgeçmiş
Mehmet Bedri Gültekin Mehmet Bedri Gültekin
Örgütlenme Bürosu Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı
İktisatçı
mbedri.gultekin@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Mehmet Turgut Okyay Mehmet Turgut Okyay
Genel Başkan Yardımcısı
Yargıtay Onursal Üyesi
Özgeçmiş
Nusret Senem Nusret Senem
Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Avukat
nusret.senem@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Osman Yılmaz Osman Yılmaz
Kitle Örgütleri Bürosu Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı
Matematikçi
osman.yilmaz@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Pınar Gül Pınar Gül
Öncü Kadın Genel Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı
Mali Müşavir
pinar.gul@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Dr. Rifat Mutlu Dr. Rifat Mutlu
Sağlık ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Beyin Cerrahı
Sefa Koçoğlu Sefa Koçoğlu
Kamu Emekçileri Bürosu Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı
Emekli Sendikacı
sefa.kocoglu@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Prof. Dr. Semih Koray Prof. Dr. Semih Koray
Bilim ve Üniversite Kurulu Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı
Öğretim Üyesi
semih.koray@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Serdar Üsküplü Serdar Üsküplü
Propaganda Bürosu Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı
İnşaat Mühendisi
serdar.uskuplu@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Serhan Bolluk Serhan Bolluk
Meslek Odalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Özgeçmiş
Soner Polat Soner Polat
Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı
Emekli Tümamiral
soner.polat@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Prof. Dr. Tülin Oygür Prof. Dr. Tülin Oygür
Eğitim Bürosu Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı
Emekli Öğretim Görevlisi
tulin.oygur@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Yaşar Okuyan Yaşar Okuyan
Milli Güçbirliğinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gazeteci
yasar.okuyan@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Yıldırım Koç Yıldırım Koç
İşçi-Sendika Bürosu Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı
Öğretim Üyesi
yildirm.koc@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Zehra İnci Özdil Zehra İnci Özdil
Sanat Bürosu Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı
Orkestra Şefi
inci.ozdil@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş