Doğu Perinçek: Nice bayramlara...

"Onurla, gururla, şenlikle paylaşacağımız nice bayramlara..."

Üreticilerin umutlarını,

 

İşçimizin ve kamu emekçimizin alınteri verimini,

 

Çiftçimizin harman sevincini,

 

Çarşılarımızın şenliğini,

 

Gençliğimizin fedakârlığını ve Atatürk Devrimine bağlılığını,

 

Sanayici ve tüccarımızın bereketini,

 

Emeklimizin huzur ve barış özlemini,

 

Türkiyemizin ekmek teknesini,

 

Mehmetçiğimizin özgüven ve cesaretini,

 

Sanatçımızın yaratıcılığını,

 

Anadolu ve Trakyamızın yüksek ahlâkını ve erdemlerini,

 

Komşularımızın kardeşliğini,

 

Asya’nın uygarlık atağını,

 

Bütün milletimizin başı dik yaşama kararını,

 

Milletimizin devrim ve imparatorluk mirasını,

 

Onurla, gururla, şenlikle paylaşacağımız

 

Nice bayramlara...