Türk Milleti 1919'da olduğu gibi büyük bir seferberlikle

Düzce İl Başkanımız Fethi Sönmez, 19 Mayıs'ın 101. yılına ilişkin açıklama yaptı

Tarih:

18 Mayıs 2020

 

Türk Milleti, 1919 da  Olduğu Gibi,  
Büyük Bir Seferberlikle Zorlukları Aşacak

 
Büyük Önder Mustafa Kemal  Atatürk’ün ,vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak için Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 un 101. Yılını kutluyoruz.  


Bugün millet olarak en zor koşullarda neleri başardığımızın tarihsel mirasıyla geleceğe bakıyoruz. 
 
Bugün de zorluklarımız var. 
 
Virüs belâsı var. Ekonomide zorluklar var. Güvenlikte vazgeçilmez görevler var.   


Türkiye’nin gündemi, zorlukları yenmektir. Zorlukları kesinlikle yeneceğiz!  
 
Halkımızın sağlığını ve ekmek teknesini korumak için, kamuculuğa mecburuz ve Üretim Devriminin eşiğindeyiz. Tıpkı 1919 da olduğu gibi, yaparız dedik mi yaparız. Başaracağız!  
 
Halkı virüs belâsından kurtarmak, gıda güvenliğini sağlamak, ekmek teknemizi korumak, güvenliği sağlam tutmak ve eğitimi sürdürmek için, Millî Direnme Ekonomisini derhal inşa etmek durumundayız.   
 
Emperyalizme bağımlı Borçlanma Ekonomisinde ısrar, çırpınmaktan başka bir sonuç getirmiyor. İşçi ve çiftçiden, esnaf ve tüccardan sanayiciye kadar bütün üretici sınıfların kurtuluşu için, kalıcı çözüm elbirliğindedir ve kamuculuktadır.   
 
Tasarrufu artırmak, yatırımı büyütmek, ülkemizin bütün üretim olanaklarını kullanmak, bütün emek güçlerini seferber etmek zorundayız.        
Emek seferberliği için çalışma arzusunu ateşlemek, geniş emekçi yığınlarına dayanmak gerekir. Kaynakların halk için verimli kullanılması amacıyla biricik çözüm, Üretim odaklı, Planlı Karma Ekonomidir.   


Karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için, devlet ve toplum disiplini şarttır. Devletin ve milletin bütün güçlerini seferber etmek görevimiz olmalıdır.   
İstiklâl Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin Devrimci Önderi, Mustafa Kemal Atatürk, büyük esin kaynağımızdır. Milletimizin çeşitli kavimleri ve inançları birleştiren imparatorluklar birikimi, devlet ve ordu kuruculuğu, bize her zaman gerekli olan tarihsel mirastır.  


Üretim Devrimi Programımız, Türkiye’nin gündemindeki çözümdür.   


Zorlukları yenmedeki tecrübe ve kadro birikimimizle ve geleceğimizi emanet edebileceğimiz örgütlü gençliğimizle her görevin üstesinden geliriz.  
 
Türk Milleti, 1919 da  olduğu gibi, büyük bir seferberlikle zorlukları aşacak,  aydınlıklara ulaşacaktır. Bu bilinç ve inançla tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz.


 
Fethi Sönmez 
Vatan Partisi Düzce İl Başkanı