Kendi maaşlarına yüzde 40 yapanlar emekçiye kırıntıyı reva gördü

Vatan Partisi Kamu Emekçileri Bürosu Başkanı Sefa Koçoğlu, Kamu çalışanları ve emekliler için öngörülen zamlarla ilgili bir açıklama yaptı

Tarih:

Vatan Partisi Kamu Emekçileri Bürosu Başkanı Sefa Koçoğlu, Kamu çalışanları ve emekliler için öngörülen zamlarla ilgili bir açıklama yaptı. Koçoğlu’nun açıklaması şöyle:
 

İktidarın hakem kurulu, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarına 2020 için 4+4, 2021 için 3+3 zam yapılmasına karar verdi. Hakem kurulu sendikaların insan onuruna yakışır eşit, adil ücret taleplerini, refah payı, 3600 ek gösterge ve diğer özlük ve sosyal haklarını reddetmiştir. Ekonomik krizin tüm şiddetiyle sürdüğü gıda, eğitim ve sağlığa ve tüm temel ihtiyaç maddelerine hemen hemen her gün zam yapıldığı, açlık sınırının 2058, yoksulluk sınırının 6075 TL olduğu ülkemizde kamu emekçisi ve aileleri ile birlikte 20 milyon kişi açlığa mahkum edilmiştir. İktidarın zam önerisini kabul eden hakem kurulu ekonomik krizin faturasını emekçilere kesmiştir. Bu karar kriz faturasıdır. Kendi maaşlarına % 40 zam yapanlar bu onur kırıcı kırıntı zammı emekçilere reva görülmüştür.

 

 

BU BÖYLE GİTMEZ, İSYAN EDİYORUZ

 

Bugüne kadar yapılan tüm toplu sözleşmelerde kamu emekçisinin ve emeklilerin değil iktidarın talepleri kabul edilmiştir. Bu toplu görüşme düzeni, bu maaş zamları kabul edilemez.

 

 

ARTIK YETER!

 

Üretme tüket. Kemal Derviş'in borçlanma ekonomisi ile Türkiye’ye rahat, huzur, daha güzel, güvenli bir yaşam gelmeyecektir. Bu yıkıcı, yokedici ekonomik düzen ortadan kaldırılmalıdır. Bu sahte toplu görüşme düzenini kabul etmiyoruz. Artık bu tiyatroda rol almayacağız Ağır ekonomik krizlerin faturalarını ödemeyeceğiz. İnsanca yaşamaya yetecek eşit ve adil bir ücret, gerçek enflasyon farkı, refah payı, 3600 ek gösterge, işe almada, işte yükselmede adalet ve liyakat gibi tüm özlük ve sosyal hak talepleri için:

 

Gerçek grevli, toplu sözleşmeli sendika yasası için, emeklilikte yaşa takılanların talepleri için, kamucu, halkçı, devletçi, Atatürk’ün karma ekonomisi için, çalışan, üreten Türkiye için tüm sendika ve konfederasyonları, tüm emekli sendika ve derneklerini, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneğini Türkiye platformunda birleşmeye ve mücadeleye çağırıyoruz.