Doğu Perinçek'ten Akit TV'de kadın hakları dersi

Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek, Akit TV’de Muhammed Binici’nin sunduğu Söz Meydanı programına katıldı

Tarih:

Feminizmin Batı’dan dayatıldığını, Türkçesinin “kadıncılık” olduğunu ve aslında kadından yana olmadığını belirten Perinçek; “Öyle bir noktaya geldi ki kadını feminizmden kurtarmalıyız. Kadının kurtarılışı olarak ortaya çıkan akımdan bugün kadını kurtarmak diye bir mesele ile karşı karşıyayız. Mor zehirlenmeyi bu akım temsil ediyor. Feminizmin kadın sorunlarına cevabı kadınla erkeği kapıştırmak. Feminizm kadını savunmuyor.” dedi. Perinçek, feminizmin çürümekte olan Batı emperyalizminin, Batı kapitalizminin tüm dünyaya yaydığı bir cereyan olduğunu, Türkiye’ye 12 Mart darbesiyle geldiğini, ikinci atağını ise 12 Eylül ile yaptığını belirtti.

Programın ikinci bölümünde ise kanunlarımızın milli olmadığını, mevcut Medeni Kanunumuzun yanlış olduğunu savunan program konuklarına karşı Sayın Perinçek; “Medeni Kanun’un nesinden şikâyet ediyorsunuz? Medeni Kanun erkekle kadını eşit yaptı. Medeni Kanun aileyi korur, Medeni Kanun milleti korur. Sizin övdüğünüz sisteme, Mecelle’ye göre tanıklıkta iki kadın bir erkeğe eşit, kadın mirastan erkeğin yarısı kadar pay alır. Biz bunu kabul edebilir miyiz? Kadınlarımıza bunu kabul ettirebilir misiniz?” dedi.

 

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanının “Türkiye’nin en büyük sorunu milli kanunlarının olmaması” sözlerine karşılık Perinçek “Medeni Kanun millidir. Hz. Muhammed’in dini nasıl ki bize uygundu ve biz Müslüman olduk, Arabistan’dan geldi diye nasıl ki reddetmiyorsak, nereden gelirse gelsin Medeni Kanun’u da reddedemeyiz. Medeni Kanun bizi insan yapmıştır, bizi Ortaçağ’dan kurtarmıştır, Medeni Kanun kadını erkekle eşit hale getirmiştir. Burada Medeni Kanun’a sövmek saymak çok büyük yanlış. Bunu yapamazsınız, beceremezsiniz. Kadınla erkeği eşit yaparak millet olursunuz. Kadın ve erkek eşit değilse siz millet değilsiniz, sürüsünüz. Türk milletine sesleniyorum: Millet kadın ve erkekten oluşur. Kadını aşağılayan, kadını erkekle eşit görmeyen, kadını köle ve cariye olarak kabul eden bir anlayış millet olamaz. Millet olabilmek için Ortaçağ’dan kurtulmak gerekir. Onun için Medeni Kanunumuz sapına kadar millidir. Türk milletinin ihtiyaçlarına, özlemlerine, çağdaş, özgür, insanca, eşit yaşama ihtiyacına cevap vermiştir. Medeni Kanun bizimdir.” ifadelerini kullandı.

Programın İstanbul Sözleşmesi’nin tartışıldığı son bölümünde ise Perinçek, Meclis’ten 2012 yılında oybirliğiyle çıkan sözleşmeye ve Vatan Partisi’nin o dönem buna tek başına karşı çıktığını belirtti. Programda kadını savunan bir heyet olması gerektiğini belirterek “cinsel istismarla ilgili Ağrı, Muş, Diyarbakır gibi güneydoğu illeri birinci. Demek ki Türkiye’de Atatürk devriminin uzanamadığı, değiştiremediği alanlar var, bölgeler var, toplumlar var. Onun için bütün mesele şudur; Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, cemaat ve tarikat mensubu ülkesi olamaz. Ortaçağ ilişkileri içerisinde Türkiye beylikten, ağalıktan, şeyhlikten, cemaat mensupluğundan FETÖ benzeri cemaatlerden kurtulmalıdır. Öyle bir toplumda kadının yeri olamaz.

 

Burada şunu gördüm, konuşmacıların hepsi kadını aşağı iten sistemi mümkün oldukça savunuyor. Burada nafaka karşıtlığı oluştu. Nafakayı kaldırırsanız kadını sokağa atarsınız. Kadını düşünüyorsak nafakadan yana olacağız. Kadının yanında hep birlikte taraf olalım” ifadelerinde bulundu.