Doğu Perinçek: "İzmir’de işçiye karşı AKP-CHP suç ortaklığı"

Genel Başkanımız Doğu Perinçek ve İzmir İl Başkanımız Dr. Rıfat Mutlu, İzmir’de Kordon Oteli’nde bir basın toplantısı yaptı

Tarih:

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve İzmir İl Başkanı Dr. Rıfat Mutlu, bugün İzmir’de Kordon Oteli’nde bir basın toplantısı yaparak, İzmir’deki işçi hareketinin haklılığını vurguladılar. Vatan Partisi’nin işçi hareketini desteklediğini belirttiler. İşçi hareketine uygulanan şiddeti kınadılar.  İZENERJİ işçilerinin yasalara dayanan toplu sözleşme haklarının tanınmasını ve işçilerle toplu sözleşme masasına oturularak insanca yaşam şartlarına uyan bir toplu sözleşmenin bağlanmasını talep ettiler. Perinçek özetle şunları belirtti:

 

 

İZMİR’DEKİ İŞÇİ HAREKETİ HAKLIDIR

İŞÇİYLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

 

·      Öncelikle vurgulayalım: İzmir’de İZBAN ve İZENERJİ işçilerinin talepleri ve mücadelesi haklıdır.

 

·      Vatan Partisi olarak İZBAN ve İZENERJİ işçilerinin mücadelesiyle dayanışma içindeyiz. İşçilerin haklarını elde etmeleri için bütün gücümüzle işçilerle birlikteyiz.

 

 

DÜN İZMİR’DE İŞÇİYE UYGULANAN ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ

 

·      Dün İzmir’de binlerce işçiye karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz. İşçinin haklı taleplerinin üzerine şiddetle gelen AKP Hükümetini ve polisi davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını hukuka uygun davranmaya çağırıyoruz.

 

 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TOPLU SÖZLEŞME MASASINA OTURMALI

 

·      İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Hakem Kararını beklemeden İZBAN işçisini temsil eden Demiryol-İş Sendikasıyla masa başına oturup toplu iş sözleşmeyi bağıtlamalı, emekçinin hakları verilmeli, iş barışı sağlanmalı ve böylece İzmir halkının ulaşım hizmeti huzur içinde verilmelidir.

 

 

İZENERJİ İŞÇİLERİNİN

TOPLU SÖZLEŞME HAKLARI YASALDIR

 

·      İZENERJİ işçilerinin toplu sözleşme hakları yasaldır. Çünkü bu işçilerimiz, 2 Nisan 2018 tarihli 696 Sayılı KHK’dan önce zaten kadroluydular. O nedenle 2 Nisan 2018 tarihli KHK’ya tabi değillerdir. Kaldı ki, işçilerin anayasal olan toplu sözleşme hakları KHK yoluyla kaldırılamaz. 

 

·      İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, 15 yıldır işçilerle toplu sözleşme uyguluyor. Şimdi 15 yıllık bu Toplu İş Sözleşme düzeni niçin bozuluyor. Bu uygulama ne ahlâka ne vicdana sığıyor. Belediye, bir an önce yetki itirazından vaz geçip Toplu Sözleşme görüşmelerini başlatmalıdır.

 

 

EKONOMİK ÇIKMAZDAN İŞÇİYİ BASTIRARAK DEĞİL

İŞÇİYLE BİRLİKTE ÜRETİM EKONOMİSİYLE ÇIKARIZ

 

·      AKP Hükümetinin Borçlanma Ekonomisi yüzünden içine girdiğimiz ekonomik çıkmazdan işçi haklarına baskı uygulayarak değil, Üretim Ekonomisiyle çıkabiliriz. Bunun için en büyük üretici sınıf olan işçinin insanca yaşama talebini hayata geçirmek ve işçilerimize sorumluluklar vermek durumundayız. Türkiye, zorlukları işçi ve çiftçiden sanayici ve tüccara kadar bütün üretici sınıflara paylaştırarak ve yine üretimin nimetlerini hakça paylaştırarak yenebilir. Bugün Hükümetin ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları, emekçinin şevkini kırmaktan, toplumda gerginlik yaratmaktan ve ekonomiye zarar vermekten başka bir şeye hizmet etmiyor.

 

 

AKP VE CHP’NİN SUÇ ORTAKLIĞININ KARŞISINDA

İŞÇİYLE BİRLİKTEYİZ

 

·AKP ve CHP, İzmir’de işçilere karşı suç ortaklığı oluşturmuş bulunuyor. Sürekli olarak birbiriyle atışan iktidar ve sözde ana muhalefet partisinin lider kadroları, rant kavgası için kapışıyorlar, fakat işçiye karşı birbirleriyle kucaklaşıyorlar.