"Anayasanın 94. maddesine göre Sayın Binali Yıldırım aday olamaz"

Genel Başkanımız Doğu Perinçek, Sayın Binali Yıldırım’ın Anayasanın açık hükmüne göre kesinlikle belediye başkanı adayı olamayacağını açıkladı

Tarih:

3 Ocak 2019

 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün İstanbul İl Merkezinde bir basın toplantısı yaparak, TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım’ın Anayasanın açık hükmüne göre kesinlikle belediye başkanı adayı olamayacağını açıkladı. Perinçek özetle şunları belirtti: 

Ak Parti, halen TBMM Başkanlığı görevini yürüten Sayın Binali Yıldırım’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacağını açıkladı. 
Oysa, Anayasamızın 94. maddesinin son fıkrası yasaların üstündedir ve emredici hükümdür: 


“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin… Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine … katılamazlar.” 
Siyasal Partiler, siyasal iktidar amacıyla faaliyette bulunan kuruluşlardır. Seçimlere katılmak, siyasal partilerin en temel faaliyetidir. Bu nedenle, TBMM Başkanı, konumu gereği bu faaliyetlerin dışında tutulmuştur. Bir siyasi partinin belediye başkanı adayı olmak, o siyasi partinin faaliyetlerine doğrudan katılmak, hatta seçim çalışmalarını yönetmek anlamına gelir. 


Bu durumda Sayın Binali Yıldırım’ın görevinden istifa etmeden Belediye Başkanı adayı olması Anayasaya aykırıdır. 


Binali Yıldırım’ın resmen aday gösterilmesi durumunda, Vatan Partisi hukuk yollarına başvurarak adaylığın geçersiz sayılmasını talep edecektir.
 
YSK’nın 23.10.2018 tarih ve 1036 sayılı kararı ve ilan edilen seçim takvimine göre, aday olmak isteyen kamu görevlilerinin en geç 1 Aralık 2018 günü saat 17.00’ye kadar 2839 sayılı Seçim Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca görevlerinden ayrılmaları gerekmekteydi.  Binali Yıldırım’ın buna ilişkin bir başvurusu olmamıştır. 


Ak Parti, Binali Yıldırım’ın aday olabileceğini ileri sürüyor. Dayandıkları hüküm ise, 2972 sayılı Mahalli İdareler Seçimi Kanunu’nun değişik 17. Maddesidir. Buna göre; “Milletvekilleri … mahalli idareler seçimleri’nde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler.”  
Binali Yıldırım’ın milletvekili sıfatını taşıdığı doğrudur. Ancak yukardaki yasa hükmü, Anayasanın açık hükmü karşısında TBMM Başkanı ve Başkanvekilleri için geçerli değildir.  


Anayasamızın 94. Madde hükmü karşısında, Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi durumunda, aday olamayacağının itirazen ve resen incelenmesi ve adaylığının reddedilmesi, Yüksek Seçim Kurulu’nun görevidir.