Yıldırım Koç: FETÖ’nün işçi sendikaları örgütlenmesi: Aksiyon-İş

"Fetullahçılar, 2013 yılı Aralık ayında AKP ile mücadeleye giriştikten sonra, hızlı bir biçimde işçi sendikaları kurmaya başladılar"

Fetullahçılar, 2013 yılı Aralık ayında AKP ile mücadeleye giriştikten sonra, hızlı bir biçimde işçi sendikaları kurmaya başladılar. 2014 yılı Ocak ayında 20 işkolunda işçi sendikaları kuruldu.

 

Bu sendikaların işkolu sırasına göre isimleri, kuruluş tarihleri (K.T.) ve bulundukları iller aşağıda verilmektedir:

 

01. PAK TARIM VE ORMAN İŞ, PAK TARIM VE ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 15/01/2014, Erzurum

 

02. PAK GIDA İŞ, PAK GIDA İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 21/01/2014, İstanbul

 

03. PAK MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 15/01/2014, Ankara

 

04. PAK PETROL İŞ, PAK PETROL İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 18/02/2014, İzmir

 

05. PAK TEKSTİL İŞ, PAK TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 22/01/2014, Denizli

 

06. PAK AĞAÇ İŞ, PAK AĞAÇ İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 15/01/2014, Kayseri

 

07. PAK İLETİŞİM İŞ, PAK İLETİŞİM İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 31/01/2014, Gaziantep

 

08. PAK MEDYA İŞ, PAK MEDYA İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 17/01/2014, İzmir

 

09. PAK FİNANS İŞ, PAK FİNANS İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 17/01/2014, İstanbul

 

10. PAK EĞİTİM İŞ, PAK EĞİTİM İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 15/01/2014, Ankara

 

11. PAK TOPRAK İŞ, PAK TOPRAK İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 15/01/2014, Ankara

 

12. PAK METAL İŞ, PAK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 22/01/2014, İzmir

 

13. PAK İNŞAAT İŞ, PAK İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 23/01/2014, İstanbul

 

14. PAK ENERJİ İŞ, PAK ENERJİ İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 21/01/2014, Bursa

 

15. PAK TAŞIMA İŞ, PAK TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 22/01/2014, İstanbul

 

16. PAK DENİZ İŞ, PAK DENİZ İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 23/01/2014, İstanbul

 

17. PAK SAĞLIK İŞ, PAK SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 21/01/2014, İzmir

 

18. PAK TURİZM İŞ, PAK TURİZM İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 16/01/2014, Antalya

 

19. PAK SAVUNMA İŞ, PAK SAVUNMA İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 15/01/2014, Ankara

 

20. PAK HİZMET İŞ, PAK HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI, K.T.: 15/01/2014, Ankara

 

Bu sendikaların bir bölümünün tüzüğünde örgütün sendikacılık anlayışı şöyle ifade ediliyordu:

 

“19. Sendika, işçinin kapasitesini aşan iş yüküne karşı olmakla, işçi işveren hakları arasındaki dengeyi mülayemetle korumayı ilke kabul eder.” (mülâyemet: yumuşak huylu, Y.K.)

 

“24. Sendika, emek ile sermayeyi ruh ve ceset gibi bir bütün kabul eder. Ruhu, yani emeği asıl, cesedi, yani sermayeyi ona bağlı değerlendirir. Fakat bu yaklaşımda emeği putlaştırmayı kabul etmez.”

 

“25. Sendika, bir yandan çalışmanın alkışlanmasını, diğer taraftan işverenin hakkının ve iş hukukunun çiğnenmemesini savunur.

 

“26. İşçinin işine bağlılıkla ve tüm kabiliyetlerini harcayarak yapmasının, işverenin ise işçiye hizmetinin karşılığını tam olarak ve zamanında ödemesini benimser.

 

“28. Sendika, işçinin hakkını teri kurumadan almasını ama aynı zamanda bulunduğu tezgahı çalıştırıp işinin hakkını vererek tamamlamasını ve işverenin de hakkını gözetmesini ister.”

 

 

AKSİYON-İŞ KURULUYOR

 

Bu sendikalardan Pak Maden-İş, Pak Eğitim-İş, Pak Taşıma-İş, Pak Metal-İş, Pak Deniz-İş, Pak Gıda-İş ve Pak Enerji-İş sendikaları 21 Mayıs 2014 tarihinde Aksiyon-İş’i (Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kurdu. Sendikalar adına kurucular Vedat Öztürk, Abdullah Kayıştıran, Davut Şusehirli, Yavuz Kocaman, Ahmet Gürkan Yalçın, Nazif Yalılı ve Murat Bingöl idi. Konfederasyon genel başkanlığına Vedat Öztürk getirildi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Aksiyon-İş’e bağlı sendikaların 2016 yılı Ocak ayındaki üye sayıları aşağıda verilmektedir.

Aksiyon-İş ve bağlı sendikalar, sendikal yaşamda önemli bir rol oynayamadı. Anlaşıldığı kadarıyla amaçlanan, darbe sonrasında işçi örgütlenmesinde bu sendikaların kullanılmasıydı.

 

 

DARBE KARŞITI AÇIKLAMA AKSİYON-İŞ’İ KURTARAMADI

 

Aksiyon-İş, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında yayınladığı bildiride şunları söyledi:

 

“Milletimizin gözbebeği olan TSK da istismar edilmek suretiyle yaşanan askeri darbe girişimini nefretle kınıyor, bu hain girişimin aktörlerini, planlayanlarını, destekleyenlerini ve bu tür girişimlerden medet umanları lanetliyoruz. (...) Temennimiz, hala birçok soru işareti barındıran bu karanlık girişimin tüm yönleriyle aydınlanarak gerçek sorumlularından demokrasi ve hukuk önünde hesap sorulması ve benzer hadiselerin bir daha asla yaşanmamasıdır.”

 

Bu açıklama Aksiyon-İş’i ve bağlı sendikaları kurtaramadı. Bu örgütler kanun hükmünde kararname ile kapatıldı.