YURTDIŞI TEMSİLCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Yurtdışı Temsilciliklerinin Oluşturulması
1. Siyasi Partiler Yasası’nın (12.08.1999 tarih ve 4445 sayılı yasa ile değişik) 7.maddesi ile Vatan Partisi Tüzüğü’nün 15.maddesinin ( E ) fıkrasının ( e ) bendi ve 30. maddesi gereğince Vatan Partisi Merkez Komitesi, yabancı ülkelerin başkentleri ile Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarının bulunduğu şehirlerde, yurtdışı temsilciliği, yurtdışı ülke temsilciliği ve yurtdışı kıta temsilciliği veya yurtdışı bölge temsilciliği adıyla yurtdışı temsilcilikleri oluşturulmasına karar vermiştir. Yurtdışı Temsilcilikleri’nin kuruluşunun örgütlenmesi ve işleyişinde bu yönetmelik hükümleri ve Vatan Partisi Tüzüğü birlikte uygulanacaktır.

Ad ve Merkez
2. Vatan Partisi Tüzüğü gereğince kurulan bu temsilciliklerin adı Vatan Partisi Yurtdışı Temsilciliğidir. Yabancı ülkelerin başkentleri ile Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarının bulunduğu şehirlerde kurulabilir. 

Kuruluş
3. Yurtdışı Temsilcilikleri Vatan Partisi’nin Merkez Komitesi’nin kuruluş kararı alması ve vereceği yetki belgesi ile kurulur. Kuruluş bir yazı ile TC Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilir.

Amaç
4. Vatan Partisi Yurtdışı Temsilcilikleri’nin amacı, yurtdışında partiyi temsil etmek ve yurtdışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Vatan Partisi’nin Program ve politikaları temelinde örgütlemek ve onlara önderlik etmektir.

Üyelik
5. Yurtdışı Temsilciliği’nin bulunduğu şehirdeki bütün Parti üyeleri, Temsilciliğin üyesidir. Yurtdışı temsilciliği bulunmayan şehirlerdeki parti üyeleri bulundukları yere en yakın yurtdışı temsilciliğinin üyesidirler. Ülkede tek temsilcilik varsa, ülke genelindeki bütün parti üyeleri o temsilciliğin üyesidir.

Yurtdışı Temsilciliği’nin Yapısı
6. Örgüt Yapısı
a.Yurtdışı Temsilciliği Kongresi
b.Yurtdışı Temsilciliği Yönetim Kurulu
c.Yurtdışı Temsilcisi

Yurtdışı Temsilciliği Yönetim Kurulu
7. Vatan Partisi Yurtdışı Temsilciliği Yönetim Kurulu, Yurtdışı Temsilcisi dahil üç asil iki yedek üyeden oluşur. Merkez Komitesi’nin kararı ile bu sayı arttırılabilir.
Yurtdışı Temsilciliği Yönetim Kurulu, Parti program ve siyasetleri doğrultusunda bulunduğu ülke veya şehirde partiyi temsil eder. Genel Merkez’in aldığı kararları uygular.Yurtdışı Ülke Temsilciliği
8. Yurtdışı ülke temsilciliği Merkez Komitesi kararı ile oluşturulur.

Yurtdışı Ülke Temsilciliğinin Yapısı
a.Yurtdışı Ülke Temsilciliği Kongresi
b.Yurtdışı Ülke Temsilciliği Yönetim Kurulu
c.Yurtdışı Ülke Temsilcisi

Yurtdışı Ülke Temsilciliği Yönetim Kurulu
9.Yurtdışı Ülke Temsilciliği Yönetim Kurulu, Yurtdışı Ülke Temsilcisi dahil üç (3) asil iki (2) yedek üyeden oluşur. Merkez Komitesi’nin kararı ile bu sayı artırılabilir.

Yurtdışı Bölge Temsilciliği
10. Vatan Partisi Merkez Komitesi gerekli gördüğü durumlarda birden fazla ülkeyi kapsayan bölgelerde Yurtdışı Bölge Temsilcilikleri oluşturabilir. Yurtdışı Bölge Temsilcililikleri doğrudan Genel Merkeze bağlıdır.

Yurtdışı Bölge Temsilciliklerinin yapısı:
a.Yurtdışı Bölge Temsilciliği Kongresi
b.Yurtdışı Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu
c.Yurtdışı Bölge Temsilcisi

Yurtdışı Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu
11. Yurtdışı Bölge Temsilciliği Yönetimi, birisi Yurtdışı Bölge Temsilcisi olmak üzere beş (5) asil üç (3) yedek üyeden oluşur. Merkez Komitesi’nin kararı ile bu sayı artırılabilir. 
Yurtdışı Bölge Temsilciliği’nin merkezinin hangi ülke ve şehirde olacağına Merkez Komitesi karar verir. Yurtdışı Bölge Temsilciliği Merkez Komitesi tarafından kurulur ve atanır.
Yurtdışı Bölge Temsilciliği Merkez Komitesi’ne bağlıdır ve kendine bağlı yurtdışı temsilciliklerini yönetir.

Yurtdışı Kıta Temsilcilikleri
12.Vatan Partisi Merkez Komitesi, Kıta Temsilcilikleri oluşturabilir. Kıta temsilcilikleri Genel Merkeze bağlıdır.

Yurtdışı Kıta Temsilciliklerinin yapısı:
a.Yurtdışı Kıta Temsilciliği Kongresi
b.Yurtdışı Kıta Temsilciliği Yönetim Kurulu
c.Yurtdışı Kıta Temsilcisi

Yurtdışı Kıta Temsilciliği Yönetim Kurulu
13. Yurtdışı Kıta Temsilciliği Yönetimi, birisi Yurtdışı Kıta Temsilcisi olmak üzere beş (5) asil üç (3) yedek üyeden oluşur. Merkez Komitesi’nin kararı ile bu sayı artırılabilir. Yurtdışı Kıta Temsilciliği’nin merkezinin hangi ülke ve şehirde olacağına Merkez Komitesi karar verir. Yurtdışı Kıta Temsilciliği Merkez Komitesi tarafından kurulur ve atanır.
Yurtdışı Kıta Temsilciliği Merkez Komitesi’ne bağlıdır ve kendine bağlı yurtdışı temsilciliklerini yönetir.Kongreler
14. Her yurtdışı temsilciliğinde iki yılda bir yurtdışı temsilciliği kongresi yapılır. Yurtdışı temsilciliği kongreleri Siyasi Partiler Yasası, Parti tüzüğü ve Parti Kongreler Yönetmeliğinin öngördüğü usuller dahilinde seçilecek en çok dört yüz delegeden oluşur. Üye sayısının dört yüzü aşmaması halinde kongre bütün üyelerin katılımıyla toplanır. Yurtdışı Temsilciliği Kongresinde, Yurtdışı Temsilcisi, Yurtdışı Yönetim Kurulu, yurtdışı ülke temsilciliği kongresine katılacak delegeler seçilir. Eğer o ülkede Yurtdışı Ülke Temsilciliği yok ise, Yurtdışı Kıta Temsilciliği Kongresine veya Yurtdışı Bölge Temsilciliği Kongresine katılacak delegeler doğrudan yurtdışı temsilciliği kongresinde seçilir. Kaç üyeye bir delege seçileceği hususu kongre öncesinde Merkez Komitesi tarafından kabul edilen kongreler yönetmeliğinde belirlenir.

15. Yurtdışı Ülke Temsilciliği Kongresi, yurtdışı temsilciliklerinin seçtiği delegelerden oluşur. Yurtdışı Ülke Temsilciliğinin bulunduğu ülkedeki üye sayısının altı yüzü geçmemesi halinde kongre o ülkedeki bütün parti üyelerinin katılımı ile yapılır. Yurtdışı Ülke Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri de kongrenin doğal üyesidirler.

16. Gerek Yurtdışı Kıta Temsilciliği Kongreleri, gerekse Yurtdışı Bölge Temsilciliği Kongreleri, kendilerine bağlı Yurtdışı Temsilciliklerinin ve Yurtdışı Ülke Temsilciliklerinin seçtiği delegelerden oluşur. Yurtdışı Kıta Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri, Yurtdışı Kıta Temsilciliği kongresinin, Yurtdışı Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri de Yurtdışı Bölge Temsilciliği Kongresinin doğal üyesidir. 
Yurtdışı Kıta Temsilciliği Kongresi, Yurtdışı Kıta Temsilciliği Yönetim Kurulunu ve Vatan Partisi Genel Kongresine katılacak yurtdışı delegelerini seçer. Yurtdışı Bölge Temsilciliği Kongresi de, Yurtdışı Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulunu ve Vatan Partisi Genel Kongresine katılacak delegeleri seçer. Yurtdışı Kıta Temsilciliği ve Yurtdışı Bölge Temsilciliği Kongreleri Merkez Komitesi Kongre Raporunu ve Yurtdışı Kıta veya Bölge Temsilciliği Faaliyet Raporunu görüşür.

17. Yurtdışı Temsilcilikleri Kongreleri, Yurtdışı Ülke Temsilciliği Kongreleri, Yurtdışı Bölge Temsilciliği Kongreleri ve Yurtdışı Kıta Temsilciliği Kongreleri Parti Tüzüğü, Kongreler Yönetmeliği ve bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Gelir ve Giderler
18. Yurtdışı Temsilcilikleri’nin, Yurtdışı Ülke Temsilcilikleri’nin, Yurtdışı Bölge Temsilciliği’nin ve Yurtdışı Kıta Temsilciliğinin gelir, gider ve her türlü mali işlemleri, Parti’nin genel saymanlık maliyesi içinde ele alınır.

Yürürlük
19. Vatan Partisi Yurtdışı Temsilcilikleri’nin örgütlenme ve işleyişine ilişkin bu yönetmelik, Vatan Partisi Tüzüğü’nün 30.maddesi gereğince Vatan Partisi Merkez Komitesi’nin 01.01.2003 tarih ve 145 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konmuştur.