Doğu Perinçek: Plaket yerine kitap

"Madenî bir plaket yerine, o çalışmanın anısına bir kitap versek daha güzel olmaz mı?"

Toplantılarda, çalıştaylarda günün anısına plaketler veriliyor. Aslında güzel bir görenek. O günü unutulmaz kılıyor.

 

Peki, plaketler yerine kitaplar versek, örneğin o günün anlamını temsil eden kitaplar. Plaketin üzerindeki, oyma veya kabartma yazı yerine, kitabın üzerine o toplantıyı düzenleyen kurumun veya kurumların yöneticisi olarak, kendi elyazımızla yazsak... Daha insancıl, daha uygar ve daha anlamlı olmaz mı?

 

Örneğin Atatürk’ün Büyük Nutku’nu imzalayıp versek.

 

Ya da Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk’ünü.

 

Ve hemen aklıma gelen kitaplar:

 

■ Talat Tekin, Orhun Yazıtları.

 

■ Sun Tzu, Savaş Sanatı.

 

■ Dede Korkut Destanı.

 

■ Binbir Gece Masalları.

 

■ Sadi Şirazi, Bostan.

 

■ Firdevsi, Şahnâme.

 

■ Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig.

 

■ Nizamül Mülk, Siyasetname.

 

■ Yunus Emre Divanı.

 

■ İbn Battuta, Seyahatname.

 

■ İbn Haldun, Mukaddime.

 

■ Machiavelli, Hükümdar.

 

■ Ali Şir Nevaî, Muhakemetül Lügateyn,

 

■ Genceli Nizamî, Leyla ile Mecnun.

 

■ Katip Çelebi, Cihannüma.

 

■ Eflatun Cem Güney, Keloğlan Masalları.

 

■ Hüseyin Bayaz, Köroğlu.

 

■ Karacaoğlan’ın Şiirleri.

 

■ Pir Sultan Abdal’ın Şiirleri.

 

■ Fuzuli Divanı.

 

■ İsmet Zeki Eyüboğlu, Türk Şiirinde Tanrıya Kafa Tutanlar.

 

■ Stendhal, Kırmızı ve Siyah.

 

■ Shakespeare, Julius Caesare.

 

■ Goethe, Doğu-Batı Divanı.

 

■ Schiller, Turandot.

 

■ Engels ve Marx, Sanat ve Edebiyat Üzerine.

 

■ Çehov, Hikayeler.

 

■ Dostoyevski, Ecinniler.

 

■ Balzac, Vadideki Zambak.

 

■ Victor Hugo, Sefiller.

 

■ Namık Kemal, Vatan Yahut Silistre.

 

■ Mustafa Celalettin Paşa, Eski ve Modern Türkler.

 

■ Lenin, Emperyalizm.

 

■ Mehmet Akif, Safahat.

 

■ Tevfik Fikret, Tarih-i Kadim.

 

■ Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası.

 

■ Ömer Seyfeddin, Bomba.

 

■ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç.

 

■ Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk Devrimi.

 

■ Falih Rıfkı Atay, Çankaya.

 

■ Mao’nun Şiirleri.

 

■ John Steinbeck, Fareler ve İnsanlar.

 

■ Talat Paşa’nın Hatıraları.

 

■ Agop Martayan Dilaçar, Tarih Boyunca Devlet Dili Olarak Türkçe.

 

■ Yusuf Akçura, Türk Devrimi’nin Programı.

 

■ Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi.

 

■ Sadri Ertem, Türk İnkılâbı’nın Karakterleri.

 

■ İsmail Hüsrev Tökin, Türkiye Köy İktisadiyatı.

 

■ Celal Bayar, Şark Raporu.

 

■ Brecht, Turandot ve Aklayıcılar Kongresi.

 

■ Samed Ağaoğlu, Babamın Arkadaşları.

 

■ Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu.

 

■ Nazım Hikmet, Tarantababu’ya Mektuplar.

 

■ Naşit Hakkı Uluğ, Tunceli Medeniyete Açılıyor.

 

■ Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf.

 

■ Orhan Kemal, Murtaza.

 

■ Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş.

 

■ Ciğerhun, Lenin Şafağı, çev. Gani Bozarslan.

 

■ Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi.

 

■ Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sivaslı Karınca.

 

■ Gramsci, Hapishane Defterleri.

 

■ Suat Derviş, Fosforlu Cevriye.

 

■ Ali Fuat Başgil, Esas Teşkilat Hukuku Dersleri.

 

■ Aşık Veysel, Dostlar Beni Hatırlasın.

 

■ Şefik Hüsnü Değmer, Yazı ve Konuşmalar.

 

■ Hikmet Kıvılcımlı, Devrim Zorlaması Demokratik Zortlama.

 

■ Mihri Belli, Millî Demokratik Devrim.

 

■ Cahit Külebi, İçi Sevda Dolu Yolculuk.

 

■ Mehmet Ali Aybar, Türkiye İşçi Partisi Tarihi.

 

■ Rıfat Ilgaz, Bütün Şiirleri.

 

■ Aziz Nesin, Kazan Töreni.

 

■ Melih Cevdet Anday, Aylaklar.

 

■ Necati Cumalı, Viran Dağlar.

 

■ Yaşar Kemal, İnce Memet.

 

■ Attila İlhan, Sisler Bulvarı.

 

■ Gülten Dayıoğlu, Dünya Çocukların Olsa.

 

■ Halil İnalcık ile Nehir Söyleşi, Tarihçilerin Kutbu.

 

■ Cemal Süreya, Sevda Sözleri.

 

■ İrfan Yalçın, Ölümün Ağzı.

 

■ Edip Cansever, Tragedyalar.

 

■ Gumiliev, Eski Türkler.

 

■ Tomris Uyar, İpek ve Bakır.

 

■ Turan Dursun, Kulleteyn.

 

■ Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü.

 

■ Durmuş Uyanık, Aşılı Zeytin.

 

■ Muazzez İlmiye Çığ, Tevrat İncil ve Kuran’ın Sumer’deki Kökeni.

 

■ Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri.

 

■ Osman Nedim Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi.

 

■ İlhan Arsel, Şeriat ve Kadın.

 

■ Özdemir Nutku, Atatürk ve Cumhuriyet Tiyatrosu.

 

■ Adalet Ağaoğlu, Fikrimin İnce Gülü.

 

■ Ayla Kutlu, Bir Göçmen Kuştu O.

 

■ Erendiz Atasü, Kadınlar da Vardır.

 

■ Hasan Yalçın, Devlet ve Ben.

 

■ Alev Coşkun, Asker İnönü.

 

■ İnci Aral, Kıran Resimleri.

 

■ Nazlı Eray, Aydaki Adam: Tanpınar.

 

■ Zafer Toprak, İttihat Terakki ve Cihan Harbi.

 

■ Amiral Soner Polat, Türkiye İçin Jeopolitik rota.

 

■ Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadî Tarihi.

 

■ Cem Gürdeniz, Mavi Vatan Yazıları.

 

■ Ahmet Say, Türkiye’nin Müzik Atlası.

 

■ Semih Güneri, Türk-Altay Kuramı.

 

■ Gülse Birsel, Memleketi Ben Kurtaracağım.

 

■ Altay Cengizer, Osmanlı’nın Son Savaşı.

 

■ Tuğrul Kihtir, Beylikler ve Eserleri/ Anadolu’nun Beyleri

 

■ Oktay Yıldırım, Mehmetçik

 

■ Tunca Arslan, Eleştirmenleri Vurun.

 

■ Mehmet Perinçek, Atatürk’ün Sovyetlerle Görüşmeleri.

 

■ Hüseyin Haydar, Doğu Tabletleri.

 

İnsanlığın ve Türk Milleti’nin ne zengin hazinesi var.

 

Madenî bir plaket yerine, o çalışmanın anısına bir kitap versek daha güzel olmaz mı?

 

 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

 

Dün Öğretmenler Günü idi. İlkokul Öğretmenim Zehra Sunar başta olmak üzere bütün öğretmenlerimi minnet ve saygıyla anıyorum. Bana yol çizen Dedem Başöğretmen İbrahim Olcaytu ve kardeşi öğretmen Mehmet Atalay Olcaytu Amcabeyimi saygıyla ve özlemle anıyorum. Dün Rıza Zelyut Kardeşim, bana öğretmen onuru vererek aradı, sağolsun.

 

Hepimiz birbirimizin öğretmeniyiz. Öğretmenler için ayrıca yazacağız.