Yıldırım Koç: Tarım-İş’in yurtdışı gezi harcamaları

"Eğer gelen haber doğruysa, Tarım-İş, bu kararıyla da sendikacılık tarihine geçecek"

Benim yaklaşık 50 yıldır uğraştığım alan, işçi sınıfı ve sendikacılık tarihi. Sendikacılık tarihine geçmenin iki yolu var. Ya Fakir Baykurt, Fukara Tahir (Tahir Öztürk), İsmet Demir, Cenan Bıçakçı gibi olursunuz ya da Tarım-İş Genel Başkanı İlhami Polat gibi.

 

Ziya Paşa bir beytinde şöyle demektedir:

 

Bevvâl-ı çeh-i Zemzem’i lanetle anar halk

Sen Kâbe gibi kendini hürmetle benâm et

 

Anlamı şöyle:

 

İnsanlar, Zemzem kuyusuna işeyen adamı lanetle anar.

 

Sen kendini Kâbe gibi hürmetle andırmaya bak!

 

Tarihe ünlü kahramanlarımız gibi geçmek de var, zemzem kuyusuna işeyen adam gibi de. Kimin nasıl geçtiğine varın siz karar verin.

 

 

İLHAMİ POLAT’IN İTİRAFLARI

 

Aydınlık’ın dünkü haberinde, İlhami Polat, Ukrayna gezisi için, “9-10 aydır sendika içinde bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıdan dolayı arkadaşlarım ve personelim dahil 18 kişi gönderdik. Arkadaşlar dört gün kaldılar, geldiler. Yurtdışı seyahatlerine bizim başka türlü çıktığımız da yok. Arkadaşlarımı gezmeye gönderdim.” demiş. Hürriyet’in 5.1.2019 günlü sayısında Hacer Boyacıoğlu’nun haberinde de “Bizim harcırahımız 750 dolardı. Biz bunu 600 dolara indirdik” diyor.

 

İlhami Polat itirafta bulunmuş. Günlük 750 dolar olan harcırahlarını 600 dolara indirmekle övünüyor. Bazı dilsiz şeytanlar da hâlâ çıkıp, günde yaklaşık 3 bin 300 lira harcırah alanları savunuyor. Pes doğrusu.

 

Tarım-İş yöneticileri gerçekten sendikacılık tarihine geçtiler. Tarihteki yerlerini tam olarak almalarını sağlamak amacıyla, 2015-2018 dönemindeki yurtdışı gezilerine ilişkin Tarım-İş Yönetim Kurulu kararlarının dökümünü vereyim.

 

Bu gezilerde yol giderleri sendika tarafından karşılandı.

 

Yarım harcırah alınan gezilerin bir bölümünde, geziye gidenin yol giderlerine ilave olarak yatak, yemek ve diğer bazı masrafları da sendika tarafından karşılanmaktadır.

 

Hesap makinenizi alın ve giden sayısı, harcırah miktarı ve gezi süresine göre bir hesap yapın. Bakalım İlhami Polat’ın dediği gibi 550 bin lira mı çıkacak, 550 bin dolar mı?

 

 

HAFTA TATİLİNDE KKTC GEZİLERİ

 

Bu gezilerde dikkat çeken bir nokta da, KKTC gezilerinin cumartesi ve pazar günlerine denk gelmesi. Tarım-İş Yönetim Kurulu’nun 17.1.2018 gün ve 301 sayılı kararı şöyle:

 

“KKTC’de kurulu tarım örgütlerinin yöneticileri ile sendikal eğitim konusunda daha önce başlatılan işbirliği çalışmalarına ilişkin olarak ilgili kurum yöneticileri ile görüşmelerde bulunmak üzere; Sendikamız Genel Başkanı İlhami Polat, Genel Sekreteri Receb Kocapiçak ve Genel Mali Sekreteri İbrahim Özkeskin’den oluşacak heyetin 19-22 Ocak 2018 tarihleri arasında KKTC’ye gitmelerine, ulaşım ve konaklama bedellerinin karşılanmasına, bu nedenle yurtdışı harcırahlarının yarım harcırah olarak ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.”

 

19-22 Ocak 2018 günleri cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Cuma günü gidiliyor, pazartesi günü dönülüyor. Herhalde “KKTC’de kurulu tarım örgütleri yöneticileriyle” cumartesi ve pazar günleri görüşülüyor.

 

 

ÜYE OLMAYANLARI ÜYELİKTEN ÇIKARMA

 

Henüz doğrulatamadım, ancak gelen bilgilere göre, cumartesi günkü genel kurulda 30 kişinin Tarım-İş üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin bir karar alınmış.

 

Bu işçiler daha önce Hak-İş’e bağlı Öz Orman-İş Sendikası’na üye olmuşlardı. Tarım-İş’in 5-6 Ocak 2019 günleri toplanan genel kurulundan 10 gün kadar önce de Öz Orman-İş üyeliğinden çekilme ve Tarım-İş’e yeniden üye olma bildiriminde bulundular. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununu bir parçacık bilen kişi, bir sendikanın üyeliğinden çekilme bildiriminin üzerinden bir ay geçtikten sonra o sendikadan istifanın geçerli olacağını bilir. Yeni sendikaya üyelik ancak ondan sonra hüküm kazanır. Eğer gelen haberler doğruysa, Tarım-İş genel kurulunda üyelikten çıkarıldığı ileri sürülen 30 kişi henüz Tarım-İş üyesi değil. Tarım-İş üyeliği için e-Devlet kapısı üzerinden yaptıkları başvuru ocak ayının ikinci yarısında geçerlik kazanacak. Ayrıca, disiplin kurulu süreci işletilmeden de böyle bir karar alınamaz. Herhalde genel kurul salonunda hiç hukukçu yoktu.

 

Eğer gelen haber doğruysa, Tarım-İş, bu kararıyla da sendikacılık tarihine geçecek.

 

 

KARAR DEFTERİNDEN