Yıldırım Koç: Tarım-İş'in komiklikleri

"Sendikacılık tarihi açısından ilginç bazı olguları hatırlatarak ve kayda geçirerek, bu konuyu bitireyim"

Tarım-İş Sendikası’na ilişkin yazıları okumaktan belki bıktınız ama sendikacılık tarihi açısından ilginç bazı olguları hatırlatarak ve kayda geçirerek, bu konuyu bitireyim.

 

Sayın Yavuz Oğhan’ın RS FM’de yayınlanan “bidebunudinle” programında 4 Ocak 2019 günü Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat bazı bilgiler açıkladı. Programı internet ortamında izleyebilirsiniz.

 

 

İŞKOLUNDAKİ İŞÇİ SAYISINI BİLMİYOR

 

İlhami Polat, Tarım-İş’in genel başkanı. İşkolundaki işçi sayısını bile bilmiyor. Programda kendisine örgütlü oldukları işkolunda kaç işçinin bulunduğu soruldu. İlhami Polat, 25 bin, dedi. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, bu işkolunda 156.968 işçi çalışıyor. İlhami Polat’ın açıklaması, 25 bin. Herhalde Hak-İş üyesi Öz Orman-İş’in üye sayısının sorulduğunu zannetti. Sadece Öz Orman-İş’in üye sayısı 25.130.

 

İlhami Polat, Sayın Yavuz Oğhan’ın programında, 2015 yılında genel başkan olduğunda Tarım-İş’in üye sayısının 9.000 olduğunu, kendi genel başkanlığı döneminde bu sayının 14.000’e çıktığını söyledi. Verdiği rakamlar doğru değil. Çalışma Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, Ocak 2015’te Tarım-İş’in üye sayısı 11.179 idi ve işkolundaki işçilerin yüzde 8,15’ini örgütlemiş durumdaydı. Temmuz 2018’de Tarım-İş’in üye sayısı 9.838’e düş-müştü ve işkolundaki örgütlülük oranı da yüzde 6.27’ye gerilemişti.

 

İlhami Polat, Sayın Yavuz Oğhan’ın programında, yurtdışı harcırahlarının 750 dolar olduğunu ve bunu 2018 yılında 600 dolara indirdiklerini beyan etti. Daha sonra da, genel kurulda bu miktarın 300 dolara indirileceğini söyledi. Bunları dinleyince akla iki soru geliyor. Eğer 300 dolar yeterliyse, bugüne kadar 750 dolar niçin ödendi? Genel kurulda cidden bir karar alınıp, yurtdışına gidenlere ödenen tam harcırah 300 dolar yapıldı mı?


 

EFFAT GEZİLERİ

 

EFFAT, Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm Sendikaları Federasyonu’nun kısa adı. Tarım-İş, bu örgüte üye.

 

Tarım-İş Yönetim Kurulu’nun 14.2.2018 gün ve 372 sayılı kararıyla Recep Kocapiçak, Zafer Şişmanlar, Basri Uslu ve Hüseyin Anapali Brüksel’e gitti. 26 Şubat 2018 günü gidip, 2 Mart 2018 günü döndüler ve tam harcırah (gün başına 600 dolar) aldılar. Gitme nedenleri neydi? EFFAT Yönetim Kurul toplantısı. EFFAT Yönetim Kurulu toplantısı kaç gün sürdü? Yalnızca 1 gün. Toplantı 28 Şubat 2018 günü yapıldı ve bitti. Ancak Tarım-İş’ten 4 kişi bu bir günlük yönetim kurulu toplantısı için 5 gün yurtdışı gezisine gitti.

 

Daha komiği, Tarım İş Yönetim Kurulu’nun 22.2.2018 gün ve 376 sayılı kararıyla yine EFFAT toplantısı için yapılan 12-16 Mart 2018 günlü sefer. Bu sefere de İbrahim Özkeskin, Sezaittin Aka, Adil Aşar ve Hüseyin Anapali katıldılar. Toplantının konusu neydi? Toplantı, EFFAT GENÇLİK KOMİTESİ toplantısıydı. Giden bu dört kişi içinde kaç tane “GENÇ” var? Eğer İbrahim Özkeskin, Sezaittin Aka ve Adil Aşar kendilerini genç kabul ediyorlarsa, bilemem. Ancak EFFAT GENÇLİK KOMİTESİ toplantısına bu dört kişi gitti. Kendilerine, 5 gün yurtdışında kaldıkları için, 3000’er dolar tam harcırah ödendi. Ayrıca yol giderlerini de Tarım-İş karşıladı.

 

EFFAT’ın internet sitesine girilirse,

 

http://www.effat.org/sites/default/files/pages/14076/en-effat_newsletter_march_2018.pdf adresinde bu GENÇLİK TOPLANTISI’na ilişkin bilgilere erişilebilir.