Yıldırım Koç: İşçilerin haziranı

15-16 Haziran 1970 eylemleri, Türkiye işçi sınıfı tarihinin en önemli kitlesel tepkilerindendir.

15-16 Haziran 1970 eylemleri, Türkiye işçi sınıfı tarihinin en önemli kitlesel tepkilerindendir. Bu nedenle de bu konuda kitapların yazılması, eylemin üzerinden 50 yıl geçmiş olmasına karşın bu önemli eylemin içinde bulunmuş kişilerin anı ve gözlemlerinin tespit edilmesi, son derece önemlidir.

 

Bu konuda geçmiş yıllarda önemli kitaplar yazıldı. Ancak Zafer Aydın’ın İŞÇİLERİN HAZİRANI, 15-16 HAZİRAN 1970 kitabı, bu çalışmalar içinde özel bir yere sahip. 990 sayfalık kitap, geçen günlerde Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

 

 

ZAFER AYDIN’IN KİTABI


Zafer Aydın’ın daha önce yayımlanmış kitaplarının bazıları şunlar: Grevden İşgale Singer Eylemleri 1964-1967-1969, Geleceğe Yazılmış Mektup 1968 Derby İşgali, “Kanunsuz” Bir Grevin Öyküsü Kavel 1963, Paşabahçe 1966 Gelenek Yaratan Grev. Bu çalışmalar, Türkiye işçi sınıfı tarihinin öğrenilmesi ve kavranması açısından önemli yapıtlar. İŞÇİLERİN HAZİRANI kitabı ise, bence daha önceki çalışmaları da aşan önemli bir katkı.

 

Zafer Aydın bu kitabında önce 1960’lı yıllarda Türkiye’deki toplumsal eylemleri ve ardından önemli fabrika işgallerini anlatıyor. Daha sonra yürürlükteki mevzuatı değiştirerek DİSK’in ve bağlı sendikaların çalışmalarını engelleme çabalarını ele alıyor. Yasa tasarısı konusundaki tartışmaların ve DİSK’in tepkilerinin ardından, 15-16 Haziran eylemlerinin ayrıntılı anlatımına geçiliyor. Daha sonra da sıkıyönetimin ilanı, DİSK yöneticilerinin ve işçi önderlerinin tutuklanması ve yargılanması inceleniyor. Ardından da 15-16 Haziran’a ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

 

Zafer Aydın’ın kitabı, hem belgeler, hem de tanık anlatımlarıyla, 15-16 Haziran konusundaki temel başvuru çalışması olmuş. Bundan sonra bu konuda çalışacak olanlar belki farklı yorumlar getirebilirler, ancak yeni bir belge veya yeni bir tanık anlatımı bulabileceklerini zannetmiyorum.

 

Yürekten kutluyorum.

 

 

DİĞER YAYINLAR


15-16 Haziran eylemleri konusunda geçmişte de çeşitli yayınlar çıkmıştı. Bu konuda çalışacak olanlara bu yayınları hatırlatmakta da yarar var.

 

Arınır, T., - Öztürk, S., İşçi Sınıfı, Sendikalar ve 15-16 Haziran: Olaylar, Nedenleri, Davalar, Belgeler, Anılar, Yorumlar, SorunYay., No.4, İstanbul, 1976, 534 s.

Ateşoğulları, K., İki Uzun Gün ve Bir Uzun Yürüyüş, 15-16 Haziran 1970, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Yay., İstanbul, 2003, 56 s.

Dev Maden-Sen Sendikası, 29. Yıldönümünde 15-16 Haziran İşçi Direnişi, Ankara, 1999, 28 s.

Devrimci Sendikal Muhalefet, 15-16 Haziran İşçi Sınıfının Yolunu Aydınlatıyor: Özgürlük ve Sosyalizm İçin İleri, Yay.No. 2, İstanbul, 1979, 32 s.

Feyzioğlu, T., İşte Gerçek, 16 Haziran Ayaklanmasının Ardındaki Aşırı Sol Tahriklerinin İçyüzünü G.P. Genel Başkanı Prof. Turhan Feyzioğlu, Millet Meclisi Kürsüsünden Nasıl Açıkladı, Ankara, 1970, 37 s.

Genel-İş Sendikası, Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran Direnişimiz, 15-16 Haziran Mersin/Akdeniz İşçi Festivali, Ankara, 2013, 273 s.

İşçi-Köylü Gazetesi, 15-16 Haziran Yolunda İleri, Ankara, 1971, 56 s.

Kurtuluş Yolu, Şanlı 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin Derslerini Doğru Kavrayalım, Kurtuluş Yolu Yayınları, No. 7, İstanbul, 1977, 61 s.

Öztürk, S., 15-16 Haziran Direnişin Anıları, (2. Basım), Sorun Yay., İstanbul, 1990, 136 s.

Öztürk, S., Gelenekten Geleceğe 15-16 Haziran, Sorun Yay., İstanbul, 1996, 80 s.

Öztürk, S., İşçi Sınıfı ve Sendikalar ve 15/16 Haziran, Olaylar, Nedenleri, Davalar, Belgeler, Anılar, Yorumlar, 2. Basım, Sorun Yay., İstanbul, 2001, 564 s.

Öztürk, S., Şimdi Söz Yapanlarda! Gelenekten Geleceğe 15/16 Haziran ve Günümüz, Sorun Yay., İstanbul, 2008, 57 s.

Partizan Yayınları, Yaşasın 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, Partizan Yay.No.1, İstanbul, 1978, 47 s.

Sülker, K., Türkiye'yi Sarsan 2 Uzun Gün, Yazko Yay., İstanbul, 1980, 156 s.

Sülker, K., Türkiye'yi Sarsan İki Uzun Gün - 15-16 Haziran, (2. Basım), Verso Yayınları, Ankara, 1987, 135 s.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Geçmişten Geleceğe Emek Mücadelesi ve 15-16 Haziran, Ankara, 2002, 40 s.

Ülkücü İşçiler Birliği, Komünizmin İhtilal Provası (15-16 Haziran), Yay. No. 1, Ankara, 36 s.

Yılmaz, T., Katılan İşçilerin Anlatımlarından 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, İstanbul, 2000, 54 s.

Halkın Yolu, 15-16 Haziranın 9. Yıldönümünde Özgürlük ve Sosyalizm İçin İleri, İstanbul, 1979, 16 s.