Yıldırım Koç: Eğitimciye notlar

Bu yazımda da bazı önerilerimi özetleyeceğim. Daha doğrusu, 42.5 yıl önce yayımlanmış bir yazımdan bazı bölümler aktaracağım.

Geçen gün bilgi aktarmak konusunda bazı deneyimlerimi özetlemiştim.

 

Bu yazımda da bazı önerilerimi özetleyeceğim. Daha doğrusu, 42.5 yıl önce yayımlanmış bir yazımdan bazı bölümler aktaracağım.

 

Devrimci Yol Dergisi’nin ilk sayısı 1 Mayıs 1977 tarihinde yayımlandı. Ben de Devrimci Yol Dergisi yazı kurulu üyesiydim. Derginin ilk sayısında, “Kitle Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar” başlıklı yazım, imzasız olarak yayımlandı. O yıllarda dergideki yazıların büyük çoğunluğu imzasız yayımlanırdı. Yayın kurulunun üyeleri de açıklanmazdı.

 

O tarihlerde yaklaşık 5 yıllık bir sendikal mücadele deneyimim vardı. Ancak 42.5 yıl önceki yazımda yer alan önerilerin önemli bölümünün günümüzde de geçerli olduğunu düşünüyorum. Yazının bugün de geçerli olduğunu düşündüğüm bazı bölümlerini aşağıda sunuyorum:

 

 

ÖĞRETMENLİK TASLAMAYIN

 

“Yaygın kitle eğitimlerinde birçok eğitici takındığı yanlış tavırlar ve eğitim yöntemlerindeki hatalar nedeniyle kitleye verebileceğinin çok az bir bölümünü aktarabilmektedir. Kitle eğitiminde bazı noktalara dikkat edilmesi, çalışmaların verimini büyük ölçüde artıracaktır.

 

“Eğitimcinin giyimi, kullandığı dil, konuşma ve ilişki kurma tarzı son derece önemlidir.

 

“Eğitimci eğitim seminerlerinin bir alışveriş olduğunu unutmamalıdır. İşçilerin çeşitli tepkileri, anlatacakları olaylar ve deneyler eğitimciye birçok şey kazandıracaktır. İşçilerin ve diğer emekçilerin yalın tavrı ve olaylara yalın yaklaşımı, eğitimcinin entelektüel eğilimlerini temizleyecektir.

 

“Kendinizi öğretmen sanmayın. Eğitime katılan kişinin öğrenci havasından çıkarılıp sohbete katılan biri havasına girmesi, eğitimin başarısı açısından son derece önemlidir.

 

 

SABIRLI VE SAYGILI OLUN

 

“Sabırlı olun. Kitleler belirli konuları kavrayamazlarsa sabırla yeniden anlatılmalıdır. Konu, günlük yaşamdan örneklerle, atasözü ve deyimlerle açılmalıdır. Kitleler belli bir şeyi anlamazsa, eğitimci hatayı öncelikle kendisinde aramalıdır. Konuyu daha basitleştirerek, bıkmadan ve kitleyi küçümser bir tavra kesinkes girmeden yeniden anlatmalıdır.

 

“Saygılı olun. Kişilere sonsuz saygı gösterilmeli, kırıcı davranılmamalıdır. Eğitim süresinde kitlenin olumlu veya olumsuz bir tepki göstermemesi büyük olasılıkla konuyu kavramadıklarının, ‘filmin koptuğunun’ göstergesidir. Böyle durumlarda sorulacak birkaç soru, konunun kavranıp kavranmadığını açıklığa kavuşturacaktır.

 

“Bol örnek kullanın. Örnekler üretim sürecinden, günlük yaşamdan alınmalıdır. Eğitimlerde atasözü ve deyim kullanımı, belli teorik konuların açıklanmasına ve soyutlamaların kavratılmasına büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.

 

 

DİNLEYİCİLERİN KATILIMINI SAĞLAYIN

 

“Dinleyicileri tartışmaya katın. Özümletme süreci dinleyicileri tartışmaya katmak ve kafalarını zorlamaya alıştırmakla olur. Dinleyici ancak bu zorlama sürecinde günlük yaşamında karşılaştığı sorunlarla genel teorik konular (soyutlamalar) arasında bağ kurabilir. Buna bağlı olarak da eğitimin sorulu cevaplı olarak götürülmesi yararlıdır.

 

“Dinleyicilere günlük sorunlarını ve deneyimlerini anlatma ve soru sorma özgürlüğü tanınmalıdır.

 

“Eğitimden geçen kişinin sınıf mücadelesindeki sorumluluğu artmıştır. Öğrendiklerini bilmeyenlere öğretmek, öğrendiklerini kullanmak zorundadır. Bu sorumluluk eğitimlerde sürekli vurgulanmalıdır. Kişi, öğrendiklerini başkalarına anlatırken, yani eğitimcileşirken öğrendiklerini daha iyi özümseyecek ve geliştirecektir.

 

“Eğitim süresinde demokratik davranılmalıdır. Konu dışına taşanların ve sözü gerektiğinden fazla uzatanların sözleri oylanarak kesilmelidir.

 

“Kitleye kesinkes hiçbir zaman yalan söylenmemelidir.

 

“Eğitimde, dine, gelenek ve göreneklere saygılı davranılmalıdır.”