Yıldırım Koç: 3 önemli kitap

"Kıdem tazminatı konusu daha çok tartışılacak. Bu konuya biraz ara verip, beğendiğim üç kitabı tanıtayım..."

Kıdem tazminatı konusu daha çok tartışılacak. Bu konuya biraz ara verip, beğendiğim üç kitabı tanıtayım.

 

 

POSTMODERNİZMİN KISKACINDA SOL VE PROPAGANDA

 

Atilla Cemal Eşen’in Postmodernizmin Kıskacında Sol ve Propaganda kitabı Yayın B (hbcalisma@gmail.com, Yergök Kitap, Tiyatro Sok.71/1, Karşıyaka, İzmir) tarafından geçen ay yayımlandı.

 

A.C.Eşen kapitalizmin insanlığı getirdiği durumdan yakınıyor ve şunları yazıyor: "Mevcut düzenden memnun değiliz. Bir taraftan savaşlar, sömürü, eşitsizlik, adaletsizlik, geçim zorluğu; bir taraftan büyük bir hızla toplumsal dokuya ve eğitime nüfuz eden gericilik, kültürel yozlaşma. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, her geçen gün daha fazla üstümüze gelen kentler ve beraberinde gelen çevre sorunları; yok edilen doğa. Zehirlenen hava, toprak, denizler ve gökyüzü. Bir taraftan tıp bilimindeki ilerlemeden söz edilirken, diğer taraftan genç yaşta kanserden ve kronik hastalıklardan ölümler artıyor. Sistem bir taraftan hasta ederken, diğer taraftan sağlık hizmetlerinden servetler kazanıyor. Yediklerimize, içtiklerimize, soluduğumuz havaya güvenemez olduk."

 

Kitapta Platon’dan başlayarak günümüze kadar sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya kurma mücadelesi, çeşitli ülkelerin devrim deneyimleri, Kemalizm ve sosyalizm konuları incelendikten sonra, günümüzün bazı önemli ve güncel sorunları, geçmiş deneyimlerin ışığında ele alınmış.

RESNELİ NİYAZİ

 

Feyziye Özberk’in Resneli Niyazi, Vatan Fedaisi ve Rumeli Dağlarından Cumhuriyete isimli kitabı geçen ay Kırmızı Kedi (kirmizikedi@kirmizikedi.com , Ömer Avni Mah., Emektar Sok.18, Gümüşsuyu, İstanbul) tarafından yayımlandı.

 

Resneli Niyazi’yi genellikle 23 Temmuz 1908 öncesinde dağa çıkışıyla biliriz; ancak meğer 1897 Türk-Yunan Savaşı’nda da büyük kahramanlıklar göstermiş bir vatansevermiş.

 

Niyazi Bey 1873 yılında Resne’de doğmuş. 1903 yılında Resne kumandanlığına getirilmiş. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne, Enver Bey’in tavsiyesiyle, girmiş. 3 Temmuz 1908 günü dağa çıkarken taburun kasasındaki paraya el koymuş, ancak aldığı paraya ilişkin bir senet hazırlayıp kasaya bırakmış. Birlikte dağa çıktığı askerlere de sabah içtimaında "Yaşasın Padişah" değil, "Yaşasın Millet" diye bağırtırmış.

 

Feyziye Özberk’in çok rahat okunan bu kitabında, Resneli Niyazi’nin yanı sıra, İttihat ve Terakki’yi, Enver Bey’i, dönemin toplumsal ve siyasal koşullarını da öğreniyoruz.

 

Niyazi Bey, emekli olduktan sonra, 17 Nisan 1913 günü Balkan komitacıları tarafından sırtından üç kurşunla vurularak şehit edilmiş.

 

Kitabın en hoş bölümlerinden biri de, dağda Niyazi Beylerin arkasına takılan geyiğin öyküsü.

ZAMANININ ÖTESİNDE BİR AYDIN, YAMAN ÖRS

Feyziye Özberk’in Zamanın Ötesinde Bir Aydın, Yaman Örs kitabı Kaynak Yayınları (iletişim@kaynakyayinlari.com , Kuloğlu Mah. Gazeteci Erol Dernek Sok.5/10, Beyoğlu, İstanbul) tarafından kısa bir süre önce yayımlandı. Kitap, 3 Ağustos 2016 günü aramızdan ayrılan Prof.Dr.Yaman Örs’ün çok renkli ve derinlikli yaşamını ve düşüncelerini anlatıyor. Yaman Örs, patoloji ve tıp tarihi-deontoloji uzmanı. Ancak aynı zamanda ODTÜ’de felsefe doktorası yapmış bir bilim insanı. Kendi alanının uzmanlığıyla sınırlı kalmamış, laik cumhuriyetin ve kuşkucu düşüncenin önemli savunucularından biri olmuş bir kişi; kitaba yansıyan birikiminden çok yararlanılacak bir aydınımız.