Prof. Dr. Cengiz Çakır: "Gıda, silahtan tehlikelidir!"

Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakır ,tarım ürünlerinin dış alımı konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tarih:

İzlenen yanlış ekonomi politikalarının süreci bu noktaya getirdiğine değinen Çakır, 1950 yılından bu yana Türkiye ekonomisinin sürekli olarak dış ticaret açığı verdiğini vurguladı. Dışarıdan alınan malların, sattıklarımızla eş değer olmadığını, dış satımda üretim potansiyeli olan, fındık, kuru incir, çekirdeksiz üzüm, turunçgilleri, tütün ve pamuk önemli yer tuttuğunu belirten Çakır, üretim fonksiyonlarının köreltiği bu dönemlerde, dış ticaret açığının yabancı sermaye yatırımları ve borçlanma yoluyla kapatıldığını, 1960’lardan sonra yurt dışına gönderilen işçi dövizleri ve turizmden sağlanan gelirlerin bu açığı nispi açıdan azaltığını aktardı.

 

Çakır, 1980 yıllardan sonra, Özal’ın ‘Dünya Ekonomisi ile Bütünleşme’ iddiası, ABD’de tekelinde küreselleşme olay ve olguları temelinde, milli ekonomiyi koruyan bütün koruyucu fonksiyonları kaldırdığını, dış alımın aşamalı bir şekilde önün açıldığını, tarımcılığın adım adım önünün kesildiğini belirtti.

 

AKP döneminde, “Terbiyevi İthalat” ile dizginlenmeye çalışılan çiftçinin, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği politikalarıyla dar boğaza teslim edildiğini belirten Çakır, ‘Bütçe disiplini yok, hesapsız harcamalar, borçlanma, düşük döviz kurları, serbest piyasa fetişizmi…’ gelinen yer budur. 2017 yılında 9,05 milyar dolarlık tarım ürünü ithal edilmiştir. Bu rakam tarım kesimine yapılan desteklerin üç katıdır. Türk çiftçisinden esirgenen paralar yurt dışındaki üreticilere ödenmiştir. AKP döneminde çıkarılmış olan Tarım Kanunu’ndaki ‘tarıma ayrılan destekler GSMH’nın %1’inden az olamaz’ hükmü hiç uygulanmamıştır. En fazla, yasa ile belirlenen miktarın yarısı verilmiştir.” dedi.

 

Gıda maddelerinin toptan ve tüfekten daha etkili olduğunu tarım ürünlerinde ki dış alım açığının yıkıcı tablosuyla gözler önüne serildiğini belirten Çakır, Vatan Partisi’nin tarım ürünlerinin dış alımı konusunda önceden beri yaptığı kritik uyarıları hatırlattı:

 

“Tarım ürünleri dış alımının hata olduğunu yıllardır söylüyoruz. Aldırış eden olmadı. Şimdi döviz bitti, borçlanma imkânı da kalmadı. İsteseler de tarım ürünü ithal edemezler. Pahalı olduğu için ithal ürünleri kimse almak istemez. Bu kriz yurt içinde tarımsal üretimin artırılması için bir fırsat yaratacaktır. İthal edilen tohum, gübre, ilaç akaryakıt gibi girdiler de pahalı olacağı için yerli alternatifleri tercih etmek ve bunları tutumlu kullanmak gerekecektir.”

 

“Çaresiz Değilsiz, Vatan Partisi’nin Devrimci Çözümü Var!” diyen Çakır, yeterli toprağımızın ve su kaynaklarımız var olduğunu, 80 milyonu aşkın genç, çalışkan, bilgili teknik eleman potansiyelin var olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin önünde ki rota Atatürk olduğunu, Atatürk’ün devrimci çözümlerinin, biricik yapı taşının devletçi ve kamucu yöntemle, Karma Ekonomi Modeli’nden geçtiğini belirtti.

 

 


  
 
 

vatanpartisi.org.tr