Olağanüstü Genel Kurultay Çağrısı

28 Haziran 2019 Cuma günü saat 10.00’da, Genel Merkezimizde seçimsiz Olağanüstü Genel Kurultay toplanacaktır

Tarih:

Olağanüstü Genel Kurultay Çağrısı


MKK Üyeleri, İl Başkanları ve Delegelerimizin Dikkatine!


Tüzüğümüzün 19. maddesinin Genel Başkan’a verdiği yetkiye dayanarak alınan karar sonucu, 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 10.00’da, Aşağı Öveçler Mah. 1308. Cad. No: 12 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Genel Merkez binası konferans salonunda seçimsiz Olağanüstü Genel Kurultay toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da aynı adreste aşağıdaki gündemle yapılacaktır.


GÜNDEM :
1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2- Kurultay Başkanlık Kurulu seçimi
3- Parti Tüzüğünde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi
4- Dilekler
5- Kapanış


Kurultay, tüzük değişikliği gündemiyle toplanacak, seçim olmayacaktır. Özellikle iki konuda tüzük değişikliği önerileri görüşülecektir:


1 – Sonbaharda yapılması düşünülen il ve ilçe kurultayları öncesinde il-ilçe yönetim kurulu sayılarıyla ilgili çok sayıda şikâyet ve öneri gelmiştir. Bu nedenle, İl-ilçe YK üyesi sayılarına ilişkin tüzük değişikliği önerisi oylanacaktır.


2 – MKK ve MYK üye sayılarına ilişkin yeni düzenleme önerileri vardır. Bu konudaki tüzük değişikliği önerileri oylanacaktır.


Gündeme gelmesi halinde başka değişiklik önerileri de görüşülebilir.


Olağanüstü Kurultay, 11-12-13 Mart 2017’de Ankara’da toplanan 10. Kurultay delegeleriyle toplanacaktır.


Katılımınızı diler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 


Doğu PERİNÇEK
Genel Başkan