Nusret Senem: Yeni sistemin atamaları Anayasa'ya aykırı

Genel Başkan Yardımcımız Av. Nusret Senem, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu

Tarih:

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nusret Senem, “Bu sistemin ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yasal dayanağını, Anayasa’nın 104. maddesi oluşturuyor. Birinci Meşrutiyet’ten başlayan ve Cumhuriyet ile güçlendirip geliştirdiğimiz 150 yıllık devlet teşkilatı yapısı, idari sistem ve oluşmuş bütün birikim çöpe atılmıştır” dedi.

 

Cumhurbaşkanlığı sistemi yürürlüğe girdi.

 

Bu sistemin ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yasal dayanağını, Anayasa’nın 104. maddesi oluşturuyor.

 

 

DEVLETİN TEŞKİLAT YAPISI KÖKTEN DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

 

Bakanlar Kurulu’nun 2.7.2018 gün ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi ile yürürlükten kaldırılan bütün bakanlıkların teşkilat kanunları ile TSK’nın yapısını oluşturan temel yasalar, MİT yasası vb. kurumların kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Birinci Meşrutiyet’ten başlayan ve Cumhuriyet ile güçlendirip geliştirdiğimiz 150 yıllık devlet teşkilatı yapısı, idari sistem ve oluşmuş bütün birikim çöpe atılmıştır.

 

703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi bu sistemin yapılandırılmasındaki temel metindir. Yayınlanan üç adet Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin dayanağı da 703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’dir.

 

 

SİL BAŞTAN DÜZENLEME

 

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ismini taşıyor. 192 sayfa ve 537 madde ile 1 geçici maddeden oluşuyor. Bütün devlet idari yapısını, bakanlıkları, bağlı kuruluşları, özerk kurumları, kısaca Anayasa ile oluşturulan kurumlar hariç devleti sil baştan düzenlemektedir.

 

2 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kadro ve usulleri konusunda düzenlemeler getiriyor.

 

3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise “Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” adını taşıyor ve en az 1 Numaralı Kararname kadar önem arz ediyor.

 

Yeni sisteme geçiş nasıl olacak? Bu kadar köklü sistem değişikliği nasıl gerçekleşecek. Yapılanlar yetersiz ve hukuk bilgisinden yoksundur veya keyfidir. Yapalım, istim arkadan gelsin havası hakimdir.

 

 

TAM BİR KARGAŞA VE KAOS DOĞMUŞTUR

 

Uygulamanın ve geçişin yapılabilmesi için 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle getirilen Geçici 1. Madde şöyledir:

 

“(1) 2.7.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarından münhasıran devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.”

 

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan atama kararlarına bakıldığı zaman bu geçici maddenin uygulanmadığını ve daha işin başında keyfi tasarruflarla geçiş döneminin yürüyeceğini görmek mümkün.

 

 

USUL MEVZUATA AYKIRI

 

3 Numaralı Kararname’ye dayanılarak üç adet atama kararı yayınlandı. Genelkurmay Başkanlığı’na Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı’na ise Korgeneral Metin Gürak getirildi. Bu değerli komutanların şahısları konusunda bir değerlendirme yapmıyoruz. Elbette liyakatları dolayısıyla getirildiler. Fakat atanma usulleri mevzuata aykırıdır. Çünkü Yüksek Askeri Şura Kanunu, 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte yerine getirilmiş bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi henüz yok. Bu görevleri yapılacak atamaların vekaleten olması mümkündür. Asaleten atama ise bu yıl da yapılmak zorunluluğu bulunan Yüksek Askeri Şura’nın görevidir.

 

3 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli” başlıklı bölümündeki 9. Madde de düzenlenmiş bulunan, “Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanlığınca yapılır” hükmü ile aynı kararnamenin 11/3. Maddesi’ndeki Jandarma Genel Komutanlığı’na ilişkin, “Albaylıktan tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanı’nın onayı ile yapılır” hükümlerindeki terfiler konusu Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde değildir.

 

Bu yıl bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle veya yönetmelikle bir düzenleme yapılmadığı için Yüksek Askeri Şura’nın 2.7.2018 tarihli KHK uyarınca toplanarak terfilere karar vermesi zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Çünkü Anayasa’nın 104. Maddesi’nde Cumhurbaşkanı’na subayların ve albaylıktan, tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfileri general ve amirallikte bir üst rütbeye terfilerine karar yetkisi verilmemiştir. Atama yetkisini genişleterek terfilere teşmil etmek Anayasa’ya aykırıdır.

 

Bu kararnamenin Anayasa’nın 150. Maddesi uyarınca iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile TBMM üye tam sayısının en az 1/5’i kadar üye tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi gerekir.