"Laik, bilimsel, milli, parasız eğitim için Tam Bağımsız Türkiye’yi kuracağız."

Gençlik kolumuz Öncü Gençlik'in Eskişehir İl Başkanlığı, Adalar mevkiinde "Milli Eğitim" konusunda basın açıklaması yaptı.

Tarih:

Gençlik kolumuz Öncü Gençlik'in Eskişehir İl Başkanlığı, Adalar mevkiinde "Milli Eğitim" konusunda basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, Vatan Partisi Öncü Gençlik Eskişehir İl Başkanı Dilek Çınar yaptı. Çınar, açıklamasında şunları söyledi:

 

Değerli Basın Emekçileri, Saygıdeğer Eskişehir Halkı;


Bir devletin, bir milletin geleceğini belirlemede en etkili kurum eğitimdir. Bir devlet, bir kuşak sonra ekonomik ve toplumsal yönden nerede konumlanacağını uyguladığı eğitim politikalarıyla belirler. Akp iktidarı Türkiye’de milli eğitimi ortadan kaldıran bir eğitim düzenlemesine girmiştir. Devletin temel görevi olan eğitim özelleştirilerek ; Atatürk Devriminin altı oyuluyor, milli eğitim sistemimiz milli, laik, bilimsel, kamusal temelinden uzaklaştırılıyor.


Ders kitaplarında laiklik “sapkınlık” olarak tanımlanıyor; din dersi adı altında şeriat öğretiliyor; Atatürk anlatılmıyor, anlatılan yerde de “darbeci” imasıyla veriliyor; Cumhuriyet tarihimiz saptırılarak veriyor ve bilim tırpanlanıyor. Eğitimde özelleştirme ve fırsat eşitsizliği tavan yapmış ve artık Türkiye’de eğitimin bir “sistemi” kalmamıştır!


Bu eğitim anlayışı milli birlik ve bütünlüğümüzü zayıflatmakta, FETÖ’nün ve cemaatlerin, tarikatların ekmeğine yağ sürmektedir. Çünkü milli birliğimizin şartı olan, gerçeklere dayalı bilimsel eğitim yerine, bilimi dışlayan, din/mezhep öğrenimini hâkim kılan anlayışla hazırlanmıştır. Bu anlayış, vatanın ve milletin bütünlüğü için Vatan Savaşı verdiğimiz bu dönemde birlik ve beraberliğimizi zayıflatmaktadır. Vatansever ve sağduyulu milletimiz, Atatürk’ün, Cumhuriyet Devrimlerinin, Cumhuriyet tarihimizin önemsizleştirildiği ve bu nedenle bilime de aykırı olan böyle bir eğitimin sürdürülmesine izin vermeyecektir.


Türkiye’mizin birlik ve bütünlük içinde, tam bağımsız, demokratik, refah dolu, huzurlu bir ülke olarak yeniden ayağa kalkmasının temel şartlarından birisi, Atatürk Devrimleri ışığında hazırlanmış milli ve bilimsel bir eğitim sisteminin uygulanmasıdır. Böyle bir sistemi de ancak emperyalizme karşı savaşma iradesi ile işbaşına gelecek tam bağımsız, milli bir iktidar hazırlayabilir ve uygulayabilir. Vatan Partisi ülkemizdeki sanayicisinden işçisine, esnafından köylüsüne, bütün milli unsurları içine alarak iktidara gelecektir. İktidarımızda eğitim, 50 yıldır gençliğe ve ailelerimize yaşatılan bir sınavlar maratonu olmaktan çıkarılacak, vatansever, devrimci, özgür düşünceli, yaratıcı, haksızlığa direnen, cesur, barışçı, emeğe saygılı, paylaşmacı, insanlığa kardeşlikle bağlı gençliğin yetiştirilmesi hedefine göre düzenlenecektir. Eğitimdeki değişmez çizgilerimiz şunlardır:Eğitimin Birliği Yasası temel rehber olacaktır.


Eğitim, bilime dayalı planlanacaktır.


Eğitim, okul öncesinden üniversite sonuna kadar parasız olacaktır.


Bütün özel okullar ve özel üniversiteler kamulaştırılacaktır.


Eğitim, anaokulundan başlayarak kesintisiz ve zorunlu 12 yıl olacaktır.


Ortaöğretim, çok programlı şekilde düzenlenecek ve güçlü bir rehberlik sistemi altında öğrencilerin yetenek ve eğilimleri izlenecektir.


Öğrenciler istedikleri ve başarılı olabilecekleri alanlara ait lise türlerine yönlendirileceklerdir.


Bütün eğitim-öğretim kademelerinde sanat ve kültürel eğitim ile spor faaliyetlerine özel önem verilecektir.


Üniversiteye giriş merkezi sınavlarla olmayacaktır.


Üniversite dâhil bütün öğretim kademelerinde Türkçe öğretim yapılacaktır.


Öğretmenlik mesleği başarılı, yetenekli ve istekli öğrencilere açık tutulacak, öğretmen yetiştirmede planlama esas alınacaktır.


Laik, bilimsel, milli, parasız eğitim için Tam Bağımsız Türkiye’yi kuracağız.Vatan Partisi Öncü Gençlik Eskişehir İl Başkanı
Dilek Çınar

1/3
2/3
3/3