"Fındık kabuğuna hapsolmuş ekonomi"

Ordu İl Başkanımız Kemal Sümbül, Ordu’da yapılan ekonomik kriz ve çözüm kurultayının Ordu’da ve bölgemizde yeni ufuklar açtığını söyledi

Tarih:

Vatan Partisi Ordu İl Başkanı Kemal Sümbül, Ordu’da yapılan ekonomik kriz ve çözüm kurultayının Ordu’da ve bölgemizde yeni ufuklar açtığını söyledi. 


Sümbül, yaptığı açıklamada; “Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 20 Ocak 2019 günü Ordu’da toplanan Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı’nda, ilimizde ve bölgemizde daha önce çok dikkate almadığımız olanaklarımızın bulunduğunu gösterdi. 

 


FINDIK KABUĞUNA HAPSOLMUŞ EKONOMİ 


Bilindiği gibi Samsun’dan Trabzon’a kadar bölgemizin en önemli zirai, sanayi ve ticari ürünü fındıktır. Fındık üretiminde ve kalitesinde dünyada birinciyiz. Bölge halkının birinci geçim kaynağı olarak da fındıktan vazgeçemeyiz. Öte yandan fındık alanlarımızın iyileştirme zorunluluğu da çok açık. İyileştirme yoluyla dekar başına düşen üretim miktarını arttırmak görev olarak önümüzdedir. 


Fındığın entegre tesislerde işlenerek katma değerinin yükseltilmesi zorunluluk. Böylelikle ihracat gelirimizin birkaç kat büyümesi de olanaklı. Özetle fındık için yapabileceğimiz bir çok önemli yatırım zorunlulukları bizi bekliyor. Ancak bu zorunluluklar bölge ekonomisinin Sayın Doğu Perinçek’in ifade ettiği gibi “FINDIK KABUĞUNA HAPSOLMUŞ” olması gerçeğini değiştirmiyor” dedi. 

 


ORDU ASYA'NIN VE İPEK YOLUNUN LİMANI OLABİLİR 


Sümbül, açıklamasına şöyle devam etti; “Oysa Ordu bulunduğu coğrafi konum itibariyle İran’dan Çin’e kadar Asya’nın ve İpek Yolu’nun limanı olabilir. Bu olanak Samsun, Giresun ve Trabzon için de var. Ordu Doğu Karadeniz’in kalbi konumuyla bu göreve hemen talip olmalıdır. 


Türkiye’nin yönü artık bütünüyle Asya coğrafyasındadır. Çöken Atlantik sistemi içinde bizim için kurtuluş yok. Esasen son yıllarda eylemli olarak da dış ticaret ortaklarımız Çin ve Rusya gibi Asya ülkeleri. O zaman bize düşen her geçen gün daha çok dünya denizi haline gelen Karadeniz’deki konumumuzu bir kazanç kapısı haline dönüştürmektir. Bunun en kolay ve gerçekleşebilir yolu ise bu bölgeyi ve özellikle Ordu’yu Hazar’ın, Kafkasların ve İran’ın enerji ihraç üssü haline getirmektir. Çin’den başlayan İpek Yolunun batıya ulaşmasında vazgeçilmez limanı yapmaktır. 

 


ORDU “FINDIK KABUĞUNDAN” ÇIKACAK YENİ BİR ANADOLU KAPLANI OLACAKTIR 


VATAN PARTİSİ  Yerel Seçimler Bildirgesi’ne şöyle yazdı: “Vatan Partisi, kıyı kentlerimizde ve beldelerimizde Mavi Vatan belediyeleri kuracaktır. Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun, fındık kabuğundan çıkarılacak, Çin’den İran’a kadar Asya’nın ve İpek Yolu’nun Karadeniz limanları haline getirilecektir.” 


Halkımız bilmektedir; Vatan Partisi söz verdi mi yapar. Bu öz güvenle önümüzdeki süreçte Samsun, Giresun ve Trabzon il örgütlerimizle birlikte yerel ve bölgesel çalıştaylar düzenleyerek konuyu ülke gündemine yerleştireceğiz. Kuşkusuz bu konuda üreticilerimiz, sanayicilerimiz ve tüccarlarımız  başta olmak üzere  halkımızın desteğini arkamızda bulacağız” diye konuştu.