Çocuk istismarı ile mücadele toplantıları düzenlendi

Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuk istismarı ile mücadele toplantılar düzenledik

Tarih:

İstanbul
İstanbul
1/3
İzmir
İzmir
2/3
Ankara
Ankara
3/3

Vatan Partisi Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuk istismarı ile mücadele toplantıları düzenledi. Partinin kadın kolları Öncü Kadın’ın önderliğinde yapılan toplantılara çok sayıda uzman katıldı. Hukukçular, eğitimciler, sosyologlar, psikiyatristler, gazeteciler ve demokratik kitle örgütü temsilcileri alanlarına ilişkin sunumlar yaptı. Uzmanlar, konuya bütünsel yaklaşmanın önemine de dikkat çekerek işbirliğinin ve eşgüdümün gerekliliğini vurguladı. Çocuğun fiziksel, cinsel istismarı ve ihmalini yaratan toplumsal, kültürel, psikolojik nedenler tartışıldı; çözüm önerileri tüm yönleriyle değerlendirildi.


Üç büyük ildeki toplantıdan önümüzdeki aylarda merkezi bir çalıştay yapma kararı çıktı. Çalıştay programının detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

 


SUÇUN ÖNLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM ODAKLI MÜCADELE


Tek bir çocuğun bile zarar görmemesi için biraraya geldiklerini ve çözüm odaklı mücadele yürüttüklerini belirten Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül, çalışmalar hakkında şunları söyledi: “ Çocuklarımızı korumayı ve geliştirmeyi öncelikli görevimiz olarak görüyoruz. Büyük bir seferberlik başlatıyoruz. En yakıcı ihtiyaç, suçun önlenmesi. Cinsel saldırı suçlarının nasıl önleneceği üzerinde durduk. Çocuğa yönelik aile içi ya da yabancı kaynaklı istismar vakalarının artışına nelerin yol açtığını saptamadan, önlemleri konuşmanın yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Toplumsal çürüme ile savaşmak zorundayız. Hedef, milli bir cumhuriyet kültürü inşa etmek olmalı.”

 


ÇALIŞTAYLA DEVAM EDECEK


Toplum ve devlet olanaklarının seferber edilmesini önemsediklerini söyleyen Gül; “Suçun önlenmesinin yanı sıra; tespiti, bildirilmesi, cezalandırılması, mağdurun rehabilitasyonu gibi aşamalarda da idareye, yargıya, medyaya, eğitim kurumlarına, sağlık kurumlarına, ailelere görev düşüyor. Bu alanlarda uzman görüşlerine başvurduk, her öneriyi enine boyuna tartıştık. Çalışmalarımız Çalıştay ile devam edecek. Düzenleyeceğimiz çalıştayda kapsamlı bir sonuç bildirgesi açıklayacağız. Atılması gereken somut adımları belirteceğiz. Sonrasına ilişkin de projelerimiz var. Çocuk istismarı toplumun ortak sorunu, kanayan yarası. Devletin, siyasi partilerin, kitle örgütlerinin, ailelerin sorumluluk hissetmesi gerekiyor. Bu sürece öncülük etmek için gerekli program, irade ve kararlılığa sahibiz, elimizden geleni yapacağız.” dedi.


Pınar Gül, kimyasal hadım ve idam cezalarını yanlış bulduklarını da belirtti.