"Çin ve Marksizm dünyada yükseliyor"

Berlin'deki Dünya Ekonomi Politik Sempozyumu'nda Türkiye'yi Vatan Partisi temsil etti

Tarih:

1/2
2/2

Genel Başkan Yardımcılarımız Prof. Semih Koray ve Yıldırım Koç ile Avrupa Temsilcimiz Beyhan Yıldırım, Berlin’de düzenlenen “13. Dünya Siyasal İktisat Birliği’nin Karl Marx ve Rosa Luxemburg’un Günümüzdeki Değeri” konulu uluslararası çalıştaya katılarak tebliğlerini sundular. Bilkent Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi  olan Prof. Dr.Semih Koray, “Çin ve Günümüzde Marksizm” konulu bir sunuş yaparken, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yıldırım Koç ise tebliğinde “Sömürgeler ve Marx’ın Devrim Stratejisi” konusunu işledi. Avrupa Temsilcimiz Beyhan Yıldırım’ın yönettiği oturumda ise Çin’de uygulanan sosyalizm konusu ele alındı. 


Almanya’nın başkenti Berlin’deki Ekonomi ve Hukuk Yüksek Okulu’nda düzenlenen çalıştaya 150 katılımcı iştirak ederek, küresel ekonomik ve mali durumu 200 yıl önce dünyaya gelen bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx’ın teori ve öngörüleri ışığında ele aldılar. Kanada’dan Avustralya’ya, ABD’den İngiltere’ye, Avrupa ülkelerinden Latin Amerika ve Asya ülkelerinden çok sayıda iktisatçının katıldığı uluslararası çalıştaya Türkiye’den sadece Vatan Partisi temsilcileri yer aldı. Çin’in dünyaya açılması kapsamında 13 yıl önce hayata geçirilen Şanghay ve Paris merkezli “Dünya Siyasal İktisatçılar Birliği (WAPE)” bilimsel çalışma grubu,  Çinli ve daha çok Batılı kuramcıların görüş alışverişi sağlaması ile ortak akademik ürünlerin yayınlanmasını amaçlıyor. Bu bağlamda 2010 yılından bu yana yılın her çeyreğinde “Dünya Siyasal İktisat Dergisi”ni yayımlanıyor. Çin Sosyal Bilimler Akademisi ve Şanghay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Enfu Cheng’in başkanlığındaki WAPE’nin katılımcılarının yarısı Çinli akademisyenlerden oluşurken, diğer yarısı da dünyanın diğer bölgelerinden gelen uzmanlar tarafından temsil ediliyor. Prof. Cheng’in açış konuşmasında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao Zedung’a geniş yer vermesi dikkat çekerken, “Çin’e Özgü Sosyalizmin” özelliklerini ve çelişmelerini aktardı. 

 

13. WAPE Çalıştayı’nın sonuç bildirgesinde ise Marx’ın özellikle teknolojik yeniliklerin üzerinde durduğuna dikkat çekildi. Buna göre, üretim ilişkileri ve somut olarak sınıfsal mücadeleye etkisini öngörmesiyle Marx'ın, günümüzde de geçerli olan kuramları sonucunda yaşamaya devam ettiğinin altı çizildi. Marx’ın ekonomik ilişkiler ile siyasal ilişkilerin toplumsal değişimlerde oynadığı belirleyici rolü açıklamasıyla da insanlığın gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten  Berlin’deki WAPE çalıştayının 150 uzman katılımcısı, bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx’ın teorilerinin Vladimir İ. Lenin ve Rosa Luxemburg tarafından geliştirildiğine de işaret ettiler. Dünyanın içinde bulunduğu hassas gelişmelerden hareketle, somut olarak Neoliberalizm sonrası çağda devletlerin ve milletlerin artan önemi nedeniyle, Kanada’nın Winnepeg kentinde “Devlet, Millet, Sınıf” konulu 14. WAPE Uluslararası Çalıştayı’nın düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kapanış konuşmasında söz alan WAPE Sekreteri Prof. Allan Ding, sonuç bildirgesinin Çince, İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak yayımlanarak dünya çapında yayılacağını duyurdu. Çin’e Özgü Sosyalizm ile Batı ülkelerinde yaşanan ekonomik ve siyasi kriz ile özellikle Çin’in 2 trilyon dolar değerindeki “Kuşak ve Yol Girişimi” Berlin’deki 13. WAPE Çalıştayı’ndaki yaklaşık 90 bilimsel tebliğin ardından katılımcılar tarafından yoğun olarak tartışılarak görüş alışverişi ile değerlendirildi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcılarımız ile Avrupa Temsilcimiz, 3 gün süren çalıştayda sundukları tebliğlerin yanı sıra, Parti’mizin görüşlerini muhatapları ile paylaştılar. Katılımcılar özellikle seçimler sonrası Türkiye’nin yaşadığı sürece ilişkin sorular yönelttiler.