Avrupa'daki Türkler komşularına seslendi: Kardeşliğe, eşitliğe davet

"AİHM’nin üç ayrı kararından sonra artık hiçbir devlet adamı veya kurumu ‘Ermeni Soykırımı’ndan söz edemez"

Tarih:

‘AİHM’nin üç ayrı kararından sonra artık hiçbir devlet adamı veya kurumu ‘Ermeni Soykırımı’ndan söz edemez. Cumhurbaşkanlarının, parlamentoların, hükümetlerin soykırıma hükmetme yetkileri yoktur’

 

Avrupa’nın dört bir yanından Türkler, 20 Nisan Cumartesi günü Strazburg’da AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) önünde toplanıp Avrupa yurttaşlarına seslendiler. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı ‘Soykırım mağdurlarını anma günü’ olarak ilan etmesini eleştiren Türkler, ‘soykırım’ iddialarının kaynağını ve hedefini, ayrıntılı, ikna edici bir açıklamayla anlattılar.

 

Talat Paşa Komitesi’nin düzenlediği basın açıklamasına Vatan Partisi Avrupa Temsilcilikleri ve başta Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri ve Türkiye Gençlik Birliği olmak üzere çok sayıda kitle örgütü temsilcisi katıldı. Talat Paşa Komitesi adına Türkçe açıklamayı Komite Sekreteri ve Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Ali Mercan yaptı. Vatan Partisi Fransa Temsilciliği adına Baki Akın da açıklamanın Fransızcasını okudu.

 

 

‘BÜYÜK MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYORUZ’

 
Ali Mercan, ‘Ermeni Soykırımı’ yalanına karşı Türk Milleti adına 2005 yılında başlatılan ve zafer kazanılan mücadeleyi özetleyerek konuşmasına başladı. Merhum KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve Talat Paşa Komitesi önderliğinde sürdürülen mücadele zaferle sonuçlanmıştı. Strazburg’da, AİHM önünden Avrupalılara seslenen topluluk, o mücadeleyi sürdürdüğünü ilan etti.

 

Ali Mercan, “Hiçbir kuvvetin Büyük Türk Milleti’ne diz çöktüremeyeceğini, yıldıramayacağını ve bölerek köle yapamayacağını haykırmak için buradayız” dedi.

 

Avrupa kurumlarına ‘soykırım’ kararlarının nasıl geri aldırıldığını tek tek hatırlatan Mercan, AİHM kararının içeriğini anlattı ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu kesin kararla Türk Milleti ve Avrupa’daki beş milyon vatandaşımız başı dik yaşamakta ve yalanları sahiplerine iade edebilmektedir. Bütün dünyaya haykırıyoruz: Soykırım yapmadık vatan savunduk!”

 

Ali Mercan, Türkiye’ye yönelik saldırılara karşı bütün milli güçleri, resmi temsilcilikleri, kitle örgütlerini tutum almaya çağırdı.

 

 

‘SOYKIRIM İDDİASINI SÜRDÜREMEZSİNİZ’

 

Ali Mercan, geçen hafta İtalya Parlamentosu’na, ‘Hükümetin 1915 Olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıması’ için verilen önergenin de kabul edildiğini hatırlattı. Benzer bir tasarı da Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi’ne sunulmuştu. Mercan şöyle devam etti: “Mahkeme kararına rağmen hukuk dışı iddiaların amacı Türk Milleti’ne boyun eğdirmek, diz çöktürmek ve Batı’nın öteden beri sürdürdüğü dayatmalarını kabul ettirmektir.

 

Türk Milleti 1915’lerde vatanını savunmuş ve bu yoldan Birinci İstiklal Savaşımızı vererek bağımsız, başı dik bir Cumhuriyet kurmuştur. Türk Milleti, bütün dayatma ve diz çöktürme çabalarına karşın, birleşen ve üreten Türkiye hedefinden şaşmayacaktır.”

 

 

‘İDDİALAR ARAMIZA DÜŞMANLIK SOKUYOR’

 

Mercan, “Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları olarak yanlışları düzeltmek, önyargıları kırmak ve Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında eşit, adil ve karşılıklı yarar esaslarına dayanan ilişkileri geliştirmek istediklerini” vurguladı. Ermeni Soykırımı iddialarının Avrupa’da ve Batı Asya halklarıyla Avrupa arasında önyargıları körükleyerek, araya düşmanlık soktuğunu belirten Mercan, “Bütün Avrupa kurumlarını, parlamento ve belediye meclislerini, eğitim kurumlarını, basını ve kamuoyunu etkileyen merkezleri, asılsız ‘Ermeni Soykırımı’ iddialarını ileri sürmekten vazgeçmeye” çağırdı.

 

“Bizler, vatanseverler olarak Büyük Fransız Devrimi ve Avrupa Demokratik Devrimlerinin kazanımlarını savunuyor ve geleneklerini sürdürüyoruz” diyen Mercan, “Bütün Avrupa ülkeleri ve toplumlarını bu tarihi köklerine sahip çıkarak, büyük devrimlerin izinden Ulusal Kurtuluş Savaşı vermiş Türk Milleti’ne karşı eşit-adil davranmaya ve ‘Ermeni Soykırımı’ iddialarından vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

Mahkeme kararı yok

 

AİHM Büyük Daire, 15 Ekim 2015 tarihinde, 1915 Olaylarının soykırım olmadığına hükmetti. AİHM İkinci Daire de 17 Aralık 2013’te benzer bir karar vermişti. İsviçre Federal Mahkemesi 25 Ağustos 2016’da ‘Perinçek-İsviçre’ davasında, Perinçek karşıtı kararı bozdu. Yine soykırımı inkar suçlamasıyla yargılanan Ali Mercan, Hasan Kemahlı ve Ethem Kayalı-İsviçre davası, Federal Mahkeme tarafından oybirliğiyle kaldırıldı. Sonuç: 2015 olaylarıyla ilgili olarak ne yerel bir mahkemenin ne de uluslararası yetkili bir mahkemenin isnat edilen suça ilişkin bir kararı yok, yani soykırım yok. AİHM’nin üç ayrı kararından sonra artık hiçbir devlet adamı veya kurumu ‘Ermeni Soykırımı’ndan söz edemez. Cumhurbaşkanlarının, parlamentoların, hükümetlerin soykırıma hükmetme yetkileri yoktur.

 

 

ANAYASA KONSEYİ KARARI

 

Fransa Anayasa Konseyi, 3 Aralık 2015’te parlamentonun kabul ettiği ‘Ermeni Soykırımı’nı İnkar Edenlerin Cezalandırılması Kanunu’nu iptal etti. Fransa Milli Meclisi de bu konudaki yasa tasarını komisyona geri gönderdi.

 

Danimarka Meclisi 26 Ocak 2016 günü ‘Parlamento ve hükümetin soykırım kararı almaya yetkili olmadığına’ karar vererek, bu konudaki önergeyi reddetti.

 

AİHM’nin verdiği karar sadece bu konuda bir ‘düşünce özgürlüğünün varlığı’ kapsamıyla sınırlı değil. 1915 Olaylarının, Yahudi Soykırımı Jenosid ile, yani bir soyu, ırkı, etnik ya da inanç grubunu kökten yok etme kastı olan soykırımla bir benzerliğinin olmadığı, açıkça belirtilmiş. Ayrıca soykırım kavramı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hukuk kavramları arasına girmiş. Geriye dönük olarak kullanılamaz. Perinçek-İsviçre davası da bir hukuk dersi konusu olarak Avrupa’nın birçok üniversitesinde ele alınıyor.

 

 

Mercan: Soykırım iddialarını Amerika gündeme soktu

 

Ermeni Soykırımı iddialarını çeşitli kanallarla Avrupa’nın gündemine taşıyanın ABD olduğunu, bunu 2000’lerin başında, Türkiye’ye karşı bölücülere desteği güçlendirmek, Türk Milleti’nin direncini zaafa uğratmak, diz çöktürmek amacıyla başlattığını anlatan Mercan, “Bugün Avrupa’nın gelişmesine engel olan, baskı altına alan, ticaret savaşları yoluyla zarara uğratan aynı ABD’dir” dedi. Avrupa ülkelerinin egemen, bağımsız karar vermesini isteyen Ali Mercan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

 

 

‘GÜÇLÜ AVRUPA GÜÇLÜ TÜRKİYE’

 

“Soykırım iddiaları ve PKK-FETÖ terör örgütlerinin desteklenmesi sadece Türkiye’nin değil AB’nin de aleyhindedir, Türk-Avrupa ilişkilerini dinamitlemektedir.

 

Avrupa ile Türkiye ve Batı Asya ilişkilerinin gelişmesi jeopolitik bir zorunluluk olması yanında Atlantik’in tek yanlı hegemonyacı sisteminden kurtulup eşit, adil, kurallara uyan bir uluslararası düzen kurmanın ön şartıdır. Bu adım artık bir kaçınılmazlık olan Avrasya ile ortak yaşamın bir parçasıdır.”

 

“Avrupa ülkelerinde son dönemlerde özellikle Türk vatandaşlarını hedef alan ırkçılık-ayrımcılık-İslam düşmanlığı gibi akımlar müsamaha görmektedir. Irkçılığı masaya yatırdığını ifade eden Avrupa kurumları bu akımların önüne geçip, eşit, adil, özgür toplum ilkelerine sahip çıkmalıdır.”