Atlantik kuşatmasına karşı, Türkiye-Almanya işbirliği

Genel Başkan Yardımcımız Ali Mercan, Almanya Leipzig yakınlarında düzenlenen 19. Avrupa’nın Geleceği ve Milli Devletler Akademisi'ne katıldı

Tarih:

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Mercan, 7-9 Eylül tarihlerinde Almanya’nın Leipzig kenti yakınlarında, Devlet Politikaları Akademisi tarafından on dokuzuncusu düzenlenen, “Die Zukunft Europas und der Natinalstaat” (Avrupa’nın geleceği ve milli devletler) üst başlıklı yaz akademisine katıldı.


Gerçekleşen akademik toplantıda Vatan Partisi, “Avrupa-Türkiye ve Avrasya ilişkileri” üzerine görüşlerini açıkladı. Mercan özetle dünyadaki derin saflaşmaya değinerek devletlerin bağımsızlık mücadelelerinin önemli bir rol oynadığını ve hegemonyacılığa karşı mücadelede öne geçtiğini savundu. Bu bağlamda ABD merkezli Atlantik paktına karşı Güney Amerika’dan Çin’e, Avrupa’dan Afrika’ya; Batı Asya’ya çok geniş bir devletler cephesinin oluştuğunu belirterek Atlantik’in ve bu arada NATO’nun da bölündüğüne dikkat çekti. Bu gelişmenin Avrasya’nın pekişmesi ve çöken Atlantik ilişkilerine karşı yenidünyayı oluşturan bir etken olduğunun altını çizdi.


Mercan, Türkiye Almanya ilişkilerine de ayrıntılı olarak değinerek özetle şunları söyledi: Trump yönetimindeki Amerika ticaret savaşları, dolar oyunları ve milli devletlere karşı piyon savaşlarıyla çöküşünü önlemeye çalışıyor. Bu saldırıların ilk hedefleri arasında Çin ve Rusya yanında Almanya ve Türkiye var. Almanya’nın en önemli güvencesi otomobil endüstrisine karşı gümrük engelleri ve Türkiye’ye karşı dolar oyunları ve terör örgütlerini açıktan desteklemesiyle niyetini göstermektedir. ABD’ye göre bu devletler hasımdır. Bu saldırılara karşı Türkiye ve Almanya ekonomik, politik, askeri ve diğer alanlarda ilişkilerini geliştirmelidir. Bağdat demiryolu ve 1. Dünya Savaşındaki silah arkadaşlığı ve Almanya’da yaşayan 3 milyon vatandaşımızın varlığı ile bu yakın işbirliği için yeterli zemin vardır.


Mercan Almanya’da yaşayan 3 milyon vatandaşlarımıza ilişkin olarak da şunları söyledi: Almanya bu vatandaşlarımız için ikinci vatan olmuştur. 1961 işgücü anlaşması çerçevesinde başlayan göçle bu güne kadar Alman ekonomisine büyük katkılar yapan Türklerin içinde bulunduğumuz dönemde de ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu genç çalışan nüfus ihtiyacını da karşıladığına dikkat çekti. Bu bağlamda “Türkler dışarı, İslam düşmanlığı” gibi söylem ve politikaların Almanya’nın da zararına olduğunu belirtti. Türkiye’ye yönelik destek ve ekonomik katkılarla vatandaşlarımızın geri dönüşlerinin özendirilebileceğine dikkat çekti. Mercan,ayrıca göç ve mülteci akınının sorumlusunun da yine batı ve özellikle Atlantik merkezinin mazlum ve gelişmekte olan ülkelere karşı ekonomik sömürü kıskacı ve milli devletlerini parçalamaya yönelik saldırıları sonucu olduğunu belirtti.

 

Vatan Partisi’nin toplantıda bulunması memnuniyet yarattı. Dinleyicilerin özellikle Amerikan Hegemonyasına, NATO’ya karşı söylemler ve Alman-Türk dostluğunu geliştirme önerilerinden etkilendikleri gözlendi.