Adana'da geri dönüşüm sorunu

Tarih:

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Av.Hatice Nesrin Kılıçay Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi karşısındaki , Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yap İşlet Devret Modeli’ ile ITC Adana Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye yaptırılan Katı Atık Entegre Tesisi önünde yaptığı basın açıklamasında, Çevre ve insan sağlığına zararlı kokulu gazlar salınmakta olduğunu ve bu tesisin bir an önce taşınmasını söyledi.

(Ayrıca çevredeki apartmanlar yeni yapılmış ama boş kiraya verilemiyor veya satılamıyor)

Bu kokulu gazların kaynağı, çöplerin biyokimyasal parçalanması sonucu oluşan amonyak, hidrojen sülfür, amin, aldehit, alkol, merkaptan ve yağ asitleri gibi bileşiklerdir. Bu koku yayan maddeler yüksek konsantrasyonda zehir etkisi gösterebilmektedir. Örneğin hidrojen sülfür algılanabildiği konsantrasyonda sağlığa zararlı olup olmadığı bilinmezken 320 mg/m³ sınır değerinden sonra koku alınmaya başlar, 1120 mg/m³ konsantrasyonlarında hızlı ve ani ölümlere neden olur. İnsan sağlığı açısından emniyetli bölgede kalmak için bu değer 30 mg/m³ değerini geçmemelidir. Proteinlerin parçalanması sonucu amonyak oluşmaktadır, soluduğumuz havada % 5 oranında bulunursa 10 dakika gibi bir zamanda ölümlere sebep olabilmektedir, insan sağlığı açısından amonyak konsantrasyonu milyonda 25 kısımı geçmemelidir.

Bu kokulu gazların çevreye verdiği olumsuz etkiler:

- İnsan sağlığına zarar verir ve etkiler

- Hayvanlarda da zararları görülür

- Bitkiye zarar verir.

- Metallerde ve boyanmış malzemelerde korrozyona neden olur

- Yapıların yıpranmasını neden olur

- Sanatsal yapıları tahrip eder

 

Tüm bu sebeplerden dolayı bu tesis en kısa sürede taşınmalıdır.

Mahalle sakinleri de bu tesisin bir an önce taşınmasını istedi.

 

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı:20814

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ'ne göre Katı Atık Depo Tesislerinin Yer Seçimi Madde 24 - Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkları ve arıtma çamurlarını düzenli olarak depolamak amacıyla inşa edilen depo tesisleri, Bakanlık veya ilgili belediyeler tarafından içme suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının korunması ile ilgili olarak, çıkarılan yönetmeliklerde, çöp dökülmeyeceği ve depolanamayacağı belirtilen koruma alanların da kurulamaz.

Depo tesisleri, en yakın yerleşim bölgesine uzaklığı 1000 metreden az olan yerlerde inşa edilemez. Ancak, depo tesislerinin çevresinde tepe, yığın ve ağaçlandırma gibi tabii engeller varsa mahalli çevre kurullarının kararı ve gerektiğinde Bakanlığın uygun görüşü ile, bu mesafeden daha az olan yerlerde de ilgili belediye ve mahallin en büyük mülki amirliğince depo kurulmasına müsaade edilebilir.

Taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde, heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde, içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen yeraltı suları koruma bölgelerine katı atık depo tesislerinin yapılmasına müsaade edilemez. Bu alanlar işletmeye açıldıktan sonra iskana açılmayacak şekilde planlanır ve etraflarına bina yapılmasına müsaade edilemez. Denilmektedir.

Halbuki bu tesisin hemen yakınında yerleşim yerleri vardır, ve aralarında tepe ve yüksek ağaç gibi engeller bulunmamaktadır,

Resmi Gazete Katı Atık Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

o) Belediye atıkları: Yönetmeliğin ek-4’ünün 20 kodlu bölümünde tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları,

(Değişik:RG-23/3/2017-30016) EK-4

ATIK LİSTESİ

BÖLÜMLER

(01)Madenlerin Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi, Fiziki ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulması Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar,

(02)Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık, Gıda Üretimi ve İşlemesi Sonucu Ortaya Çıkan Atıklar,

(03)Ahşap İşleme ve Kağıt, Karton, Kağıt Hamuru, Panel (Sunta) ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar,

(04)Deri, Kürk ve Tekstil Endüstrilerinden Kaynaklanan Atıklar,

(05)Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar,

(06)İnorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar,

(07)Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar,

(08)Astarlar (Boyalar, Vernikler ve Vitrifiye Emayeler), Yapışkanlar, Yalıtıcılar ve Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar,

(09)Fotoğraf Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar,

(10)Isıl İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar,

(11)Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanması İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar; Demir Dışı Hidrometalurji,

(12)Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Şekillendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar,

(13)Yağ Atıkları ve Sıvı Yakıt Atıkları (Yenilebilir Yağlar, 05 ve 12 Hariç),

(14)Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve İtici Gazlar (07 ve 08 Hariç),

(15)Atık Ambalajlar ile Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Emiciler, Silme Bezleri, Filtre Malzemeleri ve Koruyucu Giysiler,

(16)Listede Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Atıklar,

(17)İnşaat ve Yıkıntı Atıkları (Kirlenmiş Alanlardan Çıkartılan Hafriyat Dahil),

(18)İnsan ve Hayvan Sağlığı ve/veya Bu Konulardaki Araştırmalardan Kaynaklanan Atıklar (Doğrudan Sağlığa İlişkin Olmayan Mutfak ve Restoran Atıkları Hariç)

(19)Atık Yönetim Tesislerinden, Tesis Dışı Atıksu Arıtma Tesislerinden ve İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Su Hazırlama Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar,

(20)Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları (Evsel Atıklar ve Benzer Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar).