"Türkiye’nin ihtiyacı Milli, Bilimsel ve Parasız eğitimdir"

Adana Çukurova İlçe Başkanlığımız, Atatürk'süz müfredata karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tarih:

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Çukurova İlçe Başkanlığımız, Gençlik Meydanında (Duygu Kafe) “Atatürk Devrimi için Vatan Bütünlüğü için, Türkiye'nin geleceği için, Milli ve Bilimsel Eğitim” “Atatürk’süz Müfredata Hayır, Milli, Bilimsel, Parasız Eğitim“ başlıklı bildirimizi yurttaşlarımıza sunmak üzere Çukurova İlçe Başkanı Rıza Beke'nin yaptığı basın açıklaması ardından tanıtım masası açtı.


Açıklamasında Beke şunları söyledi:ATATÜRKSÜZ MÜFREDATA HAYIR


AKP iktidarı Türkiye’de milli eğitimi ortadan kaldıran bir eğitim düzenlemesine girmiştir. Atatürk Devriminin altı oyuluyor, milli eğitim sistemimiz milli, laik, bilimsel, kamusal temelinden uzaklaştırılıyor.


Devletin temel görevi olan eğitim adım adım özelleştirilerek ve devlet okulları imam hatiplere dönüştürülerek çocuklarımızın hak ettikleri çağdaş eğitime erişmeleri engellenmektedir.


Türkiye, devleti ve milletiyle vatan savaşı verirken, vatan ve millet kavramlarıyla kavga eden bir müfredat kabul edilemez. Cumhuriyet Devriminin altını oymaya kalkan bir eğitim sistemi kurmaya kalkışanlar, başı dik, vatansever, çağdaş, paylaşmacı insan yetiştiremez, çıkarcılığı aşılar, toplumu cemaat ve tarikatlara böler ve bu ülkeyi yönetemez.


Eğitimi dinselleştirenler, ekonomiyi örgütleyemez, teknolojiyi geliştiremez, verimli işletme kuramaz, üretimi geliştiremez ve bu milleti zenginleştiremez. Okulların içine mescit ve abdesthane açanlar, mesciti de yönetemez, abdesthaneyi de yönetemez, bu ülkeyi hiç yönetemez.


AKP iktidarının eğitim siyasetine karşı Türkiye’nin ihtiyacı Milli, Bilimsel ve Parasız eğitimdir.


Türkiye bugün Vatan Savaşı veriyor. Milli Eğitimin güncel görevi, genç kuşakları ve bütün vatandaş kitlesini, öncelikle Milli Devlet, Milli Egemenlik, Milli Güvenlik, ABD güdümlü teröre karşı milli birlik ve vatan bütünlüğü için eğitmektir. Vatan Partisi’nin kuracağı Milli Hükümet, Bağımsız, halkçı, demokratik, laik ve bilimsel tek bir eğitim sistemi uygulayacak, “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür “ kuşaklar yetiştirecektir.VATAN PARTİSİ’ NİN MİLLİ EĞİTİM ESASLARI


Eğitimin Birliği Yasası temel rehber olacaktır.


Laiklik milli egemenliğin şartıdır. Eğitim, bilime dayalı planlanacaktır.


Okul öncesi eğitim teşvik edilecek ve parasız olacaktır.


Eğitim anaokulundan başlayarak kesintisiz ve zorunlu 12 yıl olacaktır.


Eğitim, anaokulundan üniversite sonuna kadar parasız olacaktır.


Ortaöğretim, çok programlı şekilde düzenlenecek ve güçlü bir rehberlik sistemi altında öğrencilerin yetenek ve eğilimleri izlenecektir.


Öğrenciler istedikleri ve başarılı olabilecekleri alanlara ait lise türevine yönlendirilecektir.


Bütün eğitim-öğretim kademelerinde sanat ve kültürel eğitim ile spor faaliyetlerine özel önem verilecektir.


Bütün özel okullar ve özel üniversiteler kamulaştırılacaktır.


Üniversiteye giriş merkezi sınavlarla olmayacaktır.


Üniversite dâhil bütün öğretim kademelerinde Türkçe öğretim yapılacaktır.


Öğretmenlik mesleği başarılı, yetenekli ve istekli gençlerimize açık tutulacak, öğretmen yetiştirmede planlama esas alınacaktır.


Açıklama sonrası bildiri dağıtıldı.Masaya gelen yurttaşlara bilgi verildi.