“HDP eşittir PKK” saptamasının hukukî gereği yerine getirilmeli

Genel Başkanımız Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “HDP eşittir PKK” saptamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Tarih:

1/4
2/4
3/4
4/4

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bugün (4 Şubat 2019 Pazartesi) İstanbul İl Merkezinde bir basın toplantısı yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “HDP eşittir PKK” saptamasından hareketle Hükümetin ve AK Parti’nin HDP’nin kapatılması için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurma sorumluluğuna dikkat çekti. Perinçek özetle şunları belirtti: 


  
HDP EŞİTTİR PKK SAPTAMASI 
HERKESİN GÖRDÜĞÜ GERÇEKTİR 


Sayın Cumhurbaşkanımız, dün “HDP eşittir PKK” saptamasında bulundu. HDP’nin PKK programını, disiplinini ve ast üst ilişkilerini kabul ettiği ve uyguladığı, herkesin gözleri önündeki tartışmasız gerçektir.  


HDP, vatan ve millet bütünlüğüne karşı faaliyetin odağıdır ve aynı zamanda PKK terör örgütünün barış ve huzuru tehdit eden terör eylemlerinin suç ortağıdır. Bu nedenle HDP, Anayasamızın ve Siyasi Partiler Kanunu’nun parti kapatma nedeni olarak tanımladığı eylemleri işlemektedir. 


 
HÜKÜMETİN VE AK PARTİ YÖNETİMİNİN  
SORUMLULUĞU 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Bakanlar Kurulu Başkanıdır, hem de AK Parti Genel Başkanıdır. Her iki görevi de Sayın Erdoğan’a HDP’nin kapatılması davası açılması konusunda sorumluluk yüklemektedir. 


Siyasi Partiler Kanununun 100. Maddesinin b fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nun Adalet Bakanının istemiyle Parti kapatma davası açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunma yetkisi ve sorumluluğu vardır. 


Yine Siyasi Partiler Kanununun 100. Maddesinin c fıkrasına göre, Mecliste grubu bulunan siyasal partilerin Parti kapatma davası açması için, Yargıtay Başsavcılığına başvuruda bulunma yetkisi ve sorumluluğu bulunmaktadır. 


 
CUMHURBAŞKANININ SORUMLULUĞU 


Cumhurbaşkanımız, yerinde olarak HDP eşittir PKK saptamasında bulunmuştur. Bu saptama Cumhurbaşkanına hukukî sorumluluk yüklemektedir. 


Cumhurbaşkanı, hem Bakanlar Kurulu’nun, hem de AK Parti Merkez organlarının karar süreçlerini başlatarak, HDP’nin kapatılmasına yönelik girişimde bulunmak durumundadır.  


 
VATAN PARTİSİ’NİN SORUMLULUĞU 


Vatan Partisi, bugüne kadar gerekli kanıtları bir dosya halinde sunmak yoluyla HDP’yi kapatma davası açması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına üç ayrı başvuruda bulunmuştur. 


Ayrıca Türkiye’de siyasal partilerin kapatılmasına ilişkin ilk bilimsel çalışmayı yapan, bu konudaki kitabı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi kararlarında kaynak olarak değerlendirilen Uzman olarak da vurguluyoruz: HDP, vatan ve millet bütünlüğüne karşı faaliyetin odağıdır, dahası terör faaliyetinin suç ortağıdır. 


Türkiye’nin PKK Terör Örgütünü sınır boylarımızdan temizlemek için askerî harekât yapmak durumunda olduğu bugünkü koşullarda, iç cephenin güçlendirilmesi şarttır. 


Vatan Partisi, iç cepheyi sağlamlaştırmak, teröre son vermek, vatan ve millet bütünlüğünü sağlamak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme kararındadır.