Doğu Perinçek: “Türk Hukukundan vazgeçmek, Milliyetçilik değildir.”

Genel Başkanımız Doğu Perinçek Rahip Brunson’un tahliyesi ile başlayan ‘Türk Hukukuna müdahale’ söylemlerine yaptığı basın açıklamasıyla cevap verdi

Tarih:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Rahip Brunson’un tahliyesi ile başlayan ‘Türk Hukukuna müdahale’ söylemlerine yaptığı basın açıklamasıyla cevap verdi.

 

"Brunson yargılaması, Milliyetçilik yarışını bir kez daha gündeme getirdi. Öyle bir kamuoyu oluşturuluyor ki, kim Brunson’a daha ağır cezadan yana ise, Milliyetçilik şampiyonu olacak!

 

 

MİLLİYETÇİLİK NEDİR?

 

Önce Milliyetçilik nedir?

 

Milliyetçilik, aynı zamanda yabancılara karşı milletin ve ülkenin bağımsızlığıdır ve egemenliğidir. Emperyalizm döneminde, Milliyetçiliğin bu yönü öne çıktı.

 

 

TÜRK MİLLİYETÇİĞİ

 

Türk Devriminin Altı Ok’la özetlenen programında Milliyetçilik, Cumhuriyetçilikten sonra ikinci Ok’tur. Atatürk’ün CHP Programlarında ve Vatan Partisi Programında yazılıdır. Aslında Cumhuriyet de Milliyetçiliğin ürünüdür. Çünkü Padişahlığı yıkmadan özgür bir millet oluşturulamazdı.

 

 

TÜRKİYE’NİN EGEMENLİĞİ VE HUKUKU

 

Türkiye’nin bağımsızlık ve egemenliği, hukuk düzleminde Türkiye topraklarında Türkiye Cumhuriyeti Hukukunun geçerli olmasıdır. Bu hukuk, Padişah tarafından değil, Milletin egemenliğine dayanan Millet Meclisi tarafından kararlaştırılır. Türk Hukuku, yine devlet egemenliğinin organlarından olan bağımsız Yargı tarafından uygulanır. Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı, bu açıdan Milliyetçiliğin temel kurumları içindedir.

 

 

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN HUKUKÎ İÇERİĞİ

 

Emperyalizme karşı mücadele, hukuk düzleminde, vatan toprağında Türk Hukukunun üstünlüğü için mücadeledir. Bu açıdan emperyalizme karşı mücadele, Türk Hukukundan ve Yargı bağımsızlığından vazgeçilerek yürütülemez.

 

Brunson olayında Türk Hukuku ve Yargı Bağımsızlığı unutuldu. Öyle bir Milliyetçilik yarışı sahneleniyor ki, kim “Brunson’ı hapisanelerde çürütelim, asalım, keselim” derse o en Milliyetçi olduğunu sanıyor.

 

Oysa Türk Hukuku, ABD emperyalizmi ile bağlantılı olan veya bağlantılı olduğu kabul edilen kişileri asmak ve kesmek değildir. Türk Hukuku, herkese eşit olarak uygulanır ve adalet de herkese hakkı olanı vermektir. Bu açıdan Rahip Brunson ile Fatma veya Ahmet arasında bir fark yoktur. 

 

Rahip Brunson davasına baktığımız zaman Mahkeme kararına da yansıdığı üzere, sanığın PKK terör örgütüne yardım ve yataklık suçunu işlediğini gösteren kanıtların öne çıktığını görüyoruz. Savcılık ve Mahkeme, casusluk suçunun işlendiği yönündeki kanıtları suçun oluşması açısından yeterli görmemiştir. İşte Milliyetçilik, bu hukukî değerlendirmeyi bağımsız olarak yapabilmektir, yoksa ABD vatandaşı diye Brunson’ı en ağır cezaya çarptırmak değildir.

 

Emperyalizme karşı mücadele şampiyonu olmak için Türk Hukukundan vazgeçmek, Milliyetçilik değildir.

 

Yargıda Milliyetçilik, Türk Hukukunu uygulamaktır.

 

Türkiye’nin bağımsızlığı ve çağdaşlığa ilerlemek, bunu gerektirir."