Doğu Perinçek: "Macron Avrupa ve Fransa hukukunu çiğniyor"

Genel Başkanımız Doğu Perinçek, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ermeni Soykırımı yalanını yeniden gündeme getirmesini eleştirdi

Tarih:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün bir basın açıklaması yayınlayarak, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ermeni Soykırımı yalanını yeniden gündeme getirmesini eleştirdi. Bilindiği gibi Macron, dün sözde Ermeni Soykırımı Yalanını simgeleyen 24 Nisan tarihini “Ulusal Anma Günü” olarak ilan edeceğini belirtmişti.

 

         Perinçek, AİHM Kararlarından sonra Avrupa ve Fransa yargısındaki kararlara değindi ve hukuk öğretisinin birleştiği görüşlerden örnekler vererek Macron’un Avrupa ve Fransa hukukunu çiğnediğini vurguladı.  Perinçek, özetle şunları belirtti:

 

         Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün sözde Ermeni Soykırımı Yalanını simgeleyen 24 Nisan tarihini “Ulusal Anma Günü” olarak ilan edeceğini açıkladı.  Oysa AİHM’nin üç ayrı kararından sonra, artık bir devlet adamı, hiçbir şekilde “Ermeni Soykırımı”ndan söz edemez.

 

 

         AİHM’NİN ÜÇ KARARI

 

Sayın Macron’a AİHM  2. Dairesinin “Perinçek-İsviçre Davası” diye anılan yargılamadaki 17 Aralık 2013 günlü kararını ve AİHM Büyük Dairesinin 15 Ekim 2015 günlü kararını incelemesini öneririm. Kararın Fransızcası ve İngilizcesini Sayın Macron’a gönderiyorum.

 

Yine AİHM’nin Ali Mercan, Ethem Kayalı, Hasan Kemahlı ile İsviçre Devleti arasındaki davada aldığı 28 Kasım 2017 tarihli kararı da okumalıdır.

 

AİHM kararlarında, cumhurbaşkanlarının, parlamentoların ve hükümetlerin soykırım konusunda hüküm vermeye yetkili olmadığı belirtiliyor.

 

 

İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARI

 

AİHM’nin kararlarından sonra 25 Ağustos 2016 tarihinde İsviçre Federal Mahkemesi de, Doğu Perinçek hakkında Lozan Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararını kaldırmıştır. Kaldırılan kararın gerekçesinde soykırıma ancak yetkili Türk Mahkemesinin ve yetkili Uluslararası Ceza Mahkemesinin hükmedebileceği belirtiliyordu.

 

 

FRANSA ANAYASA KONSEYİ KARARI

 

Fransa Anayasa Konseyi, Fransız Parlamentosu tarafından 2012 Ocak ayında kabul edilen, “Ermeni soykırımını inkar edenlerin cezalandırılmasına dair kanunu” anayasaya ve düşünceyi ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

 

 

FRANSA MİLLİ MECLİSİ’NİN 3 ARALIK 2015 KARARI

 

         Fransa Meclisi, Cumhurbaşkanı Hollande’ın talimatıyla hazırlanan yasa tasarısını hukukî temeli olmadığı gerekçesiyle 3 Aralık 2015 günlü oturumda alt komisyona geri gönderildi. Görüşmelerde konuşan Devlet Bakanı Jean-Marie Le Guen, AİHM’nin Perinçek-İsviçre Davasında aldığı kararları hatırlattı.

 

 

DANİMARKA MECLİSİ’NİN KARARI

 

Danimarka Meclisi’nin 26 Ocak 2016 günlü 1915 olaylarında Ermeni soykırımı yapıldığına ilişkin önergeyi reddeden kararı da Macron’u aydınlatacaktır. Danimarka Meclisi ve Hükümeti, görüşmelerde Hükümetin ve Parlamentonun bu konuda yetkili olmadığını saptadı.

 


         AVRUPA’DA HUKUK ÖĞRETİSİ

         MACRON’UN YETKİSİZ OLDUĞUNU SAPTIYOR

AİHM’nin “Perinçek-İsviçre Davası” kararları, Avrupa üniversitelerinde, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları ve Avrupa Hukuku konulu derslerde örnek kararlar olarak inceleniyor. Bu konuda hukuk fakültelerinin dergilerinde çok sayıda inceleme yayımlandı.[1]

 

Avrupa’da eskiden emperyalistlerin Ermeni soykırımı yalanları öğretiliyordu, şimdi siyasal kurumların Ermeni soykırımına hükmetme yetkisinin bulunmadığı öğretiliyor.

 

 

FRANSA TARİH İÇİN ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ:

“PERİNÇEK KARARI ÖZGÜRLÜĞÜN ZAFERİ”

 

- Liberté pour l’Histoire (Tarih için Özgürlük) Derneğinin Başkanı Nora, dernek adına yayımladığı 5 Kasım 2015 tarihli bildiride, Perinçek kararından memnuniyet duyulduğunu açıklamıştır.[2] Başkan Nora, özgürlüğe önem veren bir devlette hiçbir makamın tarihsel gerçeği tanımlama yetkisinin bulunmadığını vurgulamıştır. Nora, siyasal kurumlara “bellek yasaları çıkartmayın” çağrısında bulunmuş ve geçmiş hakkında devlet gerçekleri oluşturulmasına karşı çıkmıştır. Fransa Tarih için Özgürlük Derneği’nin bildirisinde şu görüşlere yer veriliyor:

 

         “Demokratik ve özgür bir devlette, ne Parlamentolar ne de Mahkemeler

         tarihsel gerçekleri tanımlayarak,  araştırma ve ifade özgürlüğünü

         ceza tehditleri ile sınırlandıramazlar.”[3]

 

 

AVRUPA VE FRANSA HUKUK ÖĞRETİSİ:

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI HUKUKEN GEÇERLİ DEĞİL

 

Soykırım inkârcılığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Paris-Ouest Üniversitesi'nden hukukçu Nicolas Hervieu,[4]


Reims Champagne-Ardenne Üniversitesi Kamu Hukuku profesörü Hochmann,[5]


Fransız Hukukçusu Daniel Kuri,[6]


Almanya’da 2016 yılında Perinçek-İsviçre davasını öğrenim konuları arasına alan Dresden Üniversitesi, Frankfurt Viadrina Avrupa Üniversitesi, Bonn Üniversitesi ve Augsburg üniversitesi,


Kopenhag Üniversitesi'nde Avrupa Medya Hukuku dersleri veren ve Gent Üniversitesi’nde Hukuk Profesörü Voorhoof,


Milano-Bicocca Üniversitesi Anayasa Hukuku Doçenti Vigevani,[7]


Hans Vest ve Manon Simon,[8]


Zürich Üniversitesinden Prof. Regina Kiener,[9]


         gibi Avrupa’nın tanınmış Hukuk ve Siyaset bilimi uzmanları, AİHM’nin Perinçek-İsviçre davası kararından sonra hiçbir devlet adamının ve yetkili makamın Ermeni soykırımından söz edemeyeceğini vurguluyorlar.

 

 

MACRON’UN SOYKIRIMA HÜKMETME YETKİSİ YOK

 

Avrupa yargısında ve hukuk öğretisinde oluşan görüş birliğini şöyle özetleyebiliriz:  

 

1. Soykırım, bir hukuk kavramıdır, bir suç tanımıdır.

 

2. Soykırım suçunun varlığına, yetkili mahkeme karar verir.

 

3. Soykırım suçunu, hükümetler veya kurumlar veya milletler, başka deyişle tüzel kişiler ve topluluklar işlemez.

 

4. 1915 olaylarında soykırım işlendiğine dair yetkili mahkeme kararı yok.

 

5. Herhangi bir parlamento, cumhurbaşkanı, hükümet, belediye, üniversite, akademik kurum, dernek, toplantı vb, 1915 olaylarında “soykırım yapıldı” yargısında bulunmaya yetkili değildir.

 

6. 1915 olayları “Holocaust” diye anılan Yahudi soykırımından farklıdır, aynı sınıflamaya konamaz.

 

7. 1948 yılı öncesindeki eylemlerle ilgili olarak soykırım suçu işlendiği hükmü verilemez.

 

8. Bir tarih konusu olarak 1915 olaylarını tartışma özgürlüğü güvence altındadır. Ancak mahkemelerin yetkisini gasp etme özgürlüğü yoktur.

 

 

SOYKIRIM YALANI PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ

DESTEKLEME AMACIYLA GÜNDEME GETİRİLİYOR

 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hukuk dışı Ermeni Soykırımı yalanını Türkiye’nin Kuzey Suriye Harekâtına karşı gündeme getirme gayreti içindedir. Biz Vatan Partisi olarak, Ermeni Soykırımı yalanının son zamanlarda Kürt sorunu bağlamında kullanıldığına dikkat çekmiştik.

 

Macron, artık pas tutmuş olan hukuk dışı safsatalara sarılmaktan vazgeçmelidir.